Fotogalerie

P. Miroslav Herold v kapli sv. Ducha 25.3.2017

Kácení smrku u kostela 18.3.2017

Tříkrálová sbírka 7.1.2017

Misijní jarmark 18.12.2016

Adventní koncert chrámového sboru u otce Karla

Kateřinská hodová zábava 

Žehnaní varhan v Šumvaldě a výlet s ministranty 

Loučení s panem farářem Karlem Janečkou 

Předprázdninové posezení současných i dřívějších členů chrámového sboru u Blahů na Starém Zubří. 

Prosba za vláhu a za úrodu - 17. 4. 2016