Ohlášky Vidče

Ohlášky Vidče - 20.08.2017

 • Při sbírce na potřeby kostela o svátku Proměnění Páně 6. srpna se vybralo celkem 7.734 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 21. srpna do soboty 26. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Ve čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu farníky, aby se zúčastnili pouti na Radhošť v sobotu 2. září 2017.
 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit školáky do výuky náboženství v novém školním roce.

Ohlášky Vidče - 30.07.2017

 • V úterý odjíždíme na Svatý Hostýn. Autobus pojede od Horního konce v 7h.
 • Ve čtvrtek odpoledne budu navštěvovat naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V kostele je možná zakoupit si videčské oplatky. 1 ks stojí 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 23.07.2017

 • V kostele lze zakoupit další videčské oplatky. Cena za kus je 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 16.07.2017

 • V sobotu 22. července 2017 se uskuteční na farním dvoře ve Vidči farní den. Začátek je v 15h. Srdečně zvu širokou veřejnost.

Ohlášky Vidče - 09.07.2017

 • Skupina našich ministrantů odjíždí příští neděli na čtyřdenní putovní tábor do Prahy. Vlak zastavuje ve Stříteži ve 14:54.
 • Na potřeby kostela se 2. července 2017 vybralo 8.425 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví pomocní biskupové: Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, kancléř kurie.
 • Už nyní se můžete zapisovat v sakristii na pouť nemocných na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 1. srpna.

Ohlášky Vidče - 25.06.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu naše farníky na fatimskou pobožnost se zasvěcením Panně Marii, u příležitosti jubilea zjevení v Portugalsku.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 18.06.2017

 • Oznamuji, že ve čtvrtek 22. června 2017 od 14:30 do 15:30 se budou na videčské faře zapisovat úmysly na mše svaté v druhém pololetí.

Ohlášky Vidče - 11.06.2017

 • V tomto týdnu ukončíme výuku náboženství na místní škole.
 • Zájemce o svaté biřmování ať se přihlásí v sakristii!

Ohlášky Vidče - 04.06.2017

 • Sobotní pouť za nová kněžská a řeholní povolání našeho děkanátu: V autobusu je ještě několik volných míst; bude projíždět zastávkami od horního konce od 14:15. Cena za dospělou osobu je 150 Kč.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby kostela; před několika dny jsme pořídili nové mikrofony v kněžišti.

Ohlášky Vidče - 28.05.2017

 • Ve čtvrtek od 17:45 se koná ve videčském kostele nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti, jež přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • O slavnosti Seslání Ducha svatého se koná první svaté přijímání.
 • Ve čtvrtek navštívím se svatými svátostmi naše nemocné.
 • Zájemci o svátost biřmování nechť se zapíší do jmenovitého seznamu u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 21.05.2017

 • Všimněte si, že mše svatá nebude v tomto týdnu slavena ve čtvrtek, ale ve středu. Důvody jsou služební, jako adorační den ve Starém Zubří.
 • Dnes ve farním kostele v Zubří od 16h - koncert zuberské malé schóly a hostí.
 • Protože se koná v sobotu 10. června 2017 na Svatém Hostýně děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání, prosíme poutníky, aby se zapsali do seznamu v sakristii, nejpozději do příští neděle, abychom mohli zajistit se zašovskou farností odpovídající zájezdní autobus.

Ohlášky Vidče - 07.05.2017

 • Ve čtvrtek mše svatá odpadá, protože otec Pavel vede cursillo na Gruni ve Starých Hamrech.
 • Příští neděli zastupuje na mších svatých P. Bohumír Vitásek.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Májové pobožnosti se konají jako obvykle.

Ohlášky Vidče - 30.04.2017

 • Ve čtvrtek v odpoledních hodinách navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Po čtvrteční mši svaté jsou zváni mládežníci i děti na faru ke společenským hrám.
 • Příští neděli bude zastupovat na mši svaté P. Ján Rimbala, duchovní správce z Branek.
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo celkem 10.189 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 11.218 Kč. Pán Bůh zaplať. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.

Ohlášky Vidče - 16.04.2017

 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Vidče - 09.04.2017

 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Vidče - 02.04.2017

 • Po dnešní křížové cestě se koná na faře setkání pro mládež.
 • Ve čtvrtek navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. Kromě příležitosti v samotné Vidči ve čtvrtek od 16h (zpovídá otec Pavel a otec Jan Vláčil) budou zpovídat v pátek v Zubří P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; o Květné neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.

Ohlášky Vidče - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví v Zubří od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté v Zubří v 17:30 konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • Příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Vidče - 26.02.2017

 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 5.564 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Nemocné navštívím výjimečně o Popeleční středě v odpoledních hodinách.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře v Zubří uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.

Ohlášky Vidče - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší. S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz lištu "Aktuálně".

Ohlášky Vidče - 05.03.2017

Pastorační rada se sejde ve čtvrtek 9. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ekononomická rada se sejde ve čtvrtek 16. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ohlášky Vidče - 29.01.2017

 • Ve čtvrtek budu navštěvovat od 12:30 do 14:30 nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář     z Medžugorje.

Ohlášky Vidče - 22.01.2017

 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům ve Vidči, aby uhradili svůj poplatek.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude celebrovat mši svatou P. Jan Vláčil od 10:30!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.

Ohlášky Vidče - 15.01.2017

 • Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskuteční od 17:30 obvyklá ekumenická pobožnost v evangelickém kostele v Rožnově.

Ohlášky Vidče - 01.01.2017

 • O prvním čtvrtku navštívím naše mocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Vidče

Ohlášky Vidče - 11.12.2016

 • Kvůli odpolednímu předvánočnímu zpovídání je nutno přeložit ranní mši sv. rorátní na večer. Hostujícím zpovědníkem bude P. Jan Vláčil. Poté jsou děti a mládež zvány na faru k večeři a ke hře.
 • Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Vidče - 03.12.2016

 • Roráty tento týden odpadají, kvůli slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Děti, budete vítány na večerní mši. To platí i pro dospělé, neboť tato slavnost patří ve všeobecné církvi k zasvěceným, na Moravě k doporučeným. 

Ohlášky Vidče - 27.11.2016

 • Nepřehlédněte změny v pořadu bohoslužeb s ohledem na rorátní mše a následující snídani pro děti.
 • O příští neděli by nás měl v kostele po mši svaté navštívit sv. Mikuláš.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Další zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • Ve čtvrtek ráno a dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Vidče - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • Protože se v pátek koná adorační den, prosím bohabojné farníky, aby se se přišly poklonit svátostnému Spasiteli a prosit za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání pro tuto arcidiecézi. Z bezpečnostních důvodů je nutno, aby po celou dobu v kostele někdo byl. Zapište se laskavě do adoračních stráží, alespoň na půl hodinky. Děkuji.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.
 • Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • Zítra uvítáme v zuberském farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, kterak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzejním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.