Ohlášky Zubří

Ohlášky Zubří - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 3.834 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo 12.999 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.
 • Ve středu 26. dubna 2017 jede zájezdní autobus na absolventský koncert Pavlíny Mitášové na Velehrad. Bude přistaven ve 13:30 na stanovišti pod kostelem. Vybírá se 200 Kč za osobu.

Ohlášky Zubří - 16.04.2017

 • V sobotu 29. dubna 2017 chtějí uzavřít v 11h v kapli Svatého Ducha církevní manželství pan Zdeněk Holiš a slečna Ing. Kateřina Krupová.
 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Zubří - 09.04.2017

 • V úterý 11. dubna 2017 uplyne 30 let od zesnutí našeho rodáka P. Jaroslava Jokla.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • Bílé sobotě, 15. dubna 2017, se setkají biřmovanci na faře od 8h.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Zubří - 02.04.2017

 • O prvním pátku navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. V pátek bude v Zubří zpovídat P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; v neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.
 • V pátek 7. dubna se koná při mši svaté třetí katecheze pro děti chystající se k prvnímu svatému přijímání, tentokrát o samotném svatém přijímání.
 • Upozorňuji na páteční rožnovskou přednášku Marky Váchy pod záštitou České křesťanské akademie.

Ohlášky Zubří - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • V sobotu 25. března se sejdou na faře biřmovanci ve 14h.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Zubří - 05.03.2017

 • V sobotu 11. března 2017 se setkají v 8h na faře biřmovanci.
 • Připomínám, že v pátek 10. března 2017 zasedá Ekonomická rada naší farnosti na faře od 18:30. Pozvánky jsou v sakristii.

Ohlášky Zubří - 26.02.2017

 • Dnešní večerní modlitbu si věřící povedou sami.
 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Upozorňuji na přednášku Pavla Hoška o Významu příběhu v židovské tradici. Více informací na nástěnce.
 • O prvním pátku dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.
 • Od příští neděle je možno zapisovat úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí tohoto kalendářního roku.
 • Je možné přinášet příspěvky paní Hoferové na výzdobu Božího hrobu.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 10.040 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zkoušky chrámového sboru před Velikonocemi začínají na faře v pátek 3. března 2017 od 18:20. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky Zubří - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při ranní mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.
 • Zároveň připomínám, že ve čtvrtek zasedá Pastorační rada naší farnosti od 18:30 na faře.
 • Příští sobotu se na faře od 8h setkají biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší.   S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz kolonku "Aktuálně".

Ohlášky Zubří - 05.02.2017

 • Příští sobotu, tj. 11. února, mají na faře od 10h schůzku biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 29.01.2017

 • Po páteční mši svaté se bude udílet svatoblažejské požehnání.
 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář z Medžugorje.

Ohlášky Zubří - 22.01.2017

 • Povšimněte si změn v pořadu bohoslužeb s ohledem na pohřební mše.
 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům v Zubří uhrazení poplatku.
 • V sobotu 28. ledna se setkají na faře od 8h biřmovanci.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude slavena jen hrubá mše svatá!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.
 • Prosíme ochotného farníka, který vyniká úhledným písmem a je schopen přepisovat aktuální záznamy do farní kroniky.

Ohlášky Zubří - 15.01.2017

 • Kromě ekumenické pobožnosti v Zubří jsme zváni i do rožnovského evangelického kostela, kde se za jednotu křesťanů budeme modlit ve čtvrtek 19. ledna od 17:30.

Ohlášky Zubří - 08.01.2017

 • V sobotu 14. ledna 2017 se sejdou na faře v 8h biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 01.01.2017

 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Zubří

Ohlášky Zubří -25.12.16

 • Povšimněte si prosím změn v pořadu svátečních bohoslužeb, jak byly ujednány na pastorační radě.
 • V pátek 30. prosince 2016 se uskuteční od 16h vánoční koncert v našem farním kostele. Účinkuje chrámový sbor, malá i velká schóla.
 • V sobotu 31. prosince 2016 se sejdou na faře od 14:30 biřmovanci.
 • 28. prosince bude při mši svaté ve farním kostele účinkovat chrámový sbor z Valašské Bystřice.

Ohlášky Zubří - 11.12.2016

 • Tabulka míst, kde se bude vysluhovat v našem blízkém okolí svátost smíření, je zveřejněna na našem farním webu a v kostelní vývěsce. Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Středeční večerní mše svatá v kapli se kvůli pohřbu tentokrát ruší.
 • Příští neděli se po ranní mši svaté bude konat misijní jarmark.
 • Příští neděli si večerní modlitbu povedou věřící sami, otec Pavel totiž zpovídá v Rožnově.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Zubří - 03.12.2016

 • Třetí třída bude mít zítra náboženství o hodinu dříve, v 11:30.
 • Zájemci o svátost pomazání nemocných se, prosím, ohlaste v sakristii.

Ohlášky Zubří - 27.11.2016

 • Povšimněte si rorátních bohoslužeb a dalšího doprovodného programu pro děti.
 • V pátek 2. prosince 2016 zavítá po mši sv. do našeho kostela sv. Mikuláš.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se setkají biřmovanci na faře od 9h.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se od 16h koná v kapli vystoupení dua Viento marero. Zazní klasická hudba, včetně té adventně laděné.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí Vás srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • O prvním pátku navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Zubří - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • O této ani příští neděli se kvůli jiným odpoledním programům nebude konat večerní modlitba.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • V pondělí 14. listopadu 2016 odpadá, ze služebních důvodů, výuka třetí třídy na místní Základní škole.
 • V pondělí uvítáme v našem farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, jak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Protože se v sobotu koná Pod Lipůvkou od 19h kateřinská hodová zábava, prosíme ochotné farníky o potravinové příspěvky na stoly. Na faru je lze přinést v pátek od 16h do 17h nebo v sobotu ráno od 7:30 do 10h. Děkujeme.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzej-ním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.