Pastorační plán

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Vidče na kalendářní rok 2017

(schválen na zasedání Pastorační rady ve čtvrtek 9. března 2017)

Leden

 • čtvrtek 5. ledna - vystoupení ochotníků pod vedením paní Evy Borovičkové ve farním kostele
 • sobota 7. ledna - tříkrálové koledování
 • pátek 20. ledna - ekumenická pobožnost v rožnovském evangelickém kostele

Únor

 • od pondělí 13. do soboty 18. února dovolená P. Pavla Hödla

Březen

 • Popeleční středa 1. března - 16h (je opravdu nutno udílet o 1. neděli postní popelec?)
 • slavnost sv. Josefa - pondělí 20. března - 17:30
 • sobota 25. března: slavnost Zvěstování Páně v 9:30
 • pondělí 27. března - společné zasedání pastorační i ekonomických rad farností v našem děkanátu se zástupcem Arcibiskupství olomouckého na faře v Zašové od 18h
 • postní doba (křížové cesty dle pořadu bohoslužeb)

Duben

 • sobota 1. dubna - setkání mládeže ve Zlíně
 • zpovídání před Velikonocemi (zpovědní den čtvrtek 6. dubna - od 16h?)
 • Květná neděle 9. dubna
 • Zelený čtvrtek 13. dubna (ministrantský výlet do Olomouce na Mši sv. se svěcením olejů 9:30; 16h mše na památka poslední večeře Páně)
 • Velký pátek 14. dubna - 17h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 15. dubna - otevřen Boží hrob od 8 do 12h.
 • Vigilie vzkříšení v 21h
 • neděle Zmrtvýchvstání - 16. dubna
 • neděle 23. dubna odpoledne - prosebná průvod do polí
 • pondělí 24. dubna až pondělí 1. května: dovolená P. Pavla Hödla

Květen

 • čtvrtek 11. až neděle 14. května - dovolená P. Pavla Hödla
 • májové pobožnosti dle pořadu bohoslužeb (čtení o zjevení Panny Marie ve Fatimě): úterý, sobota a také čtvrtek po mši (vede kněz, při mši, kvůli májovému čtení, nekáže)

Červen

 • neděle 4. června - první svaté přijímání v 9:30; odpoledne tradiční vaječina (pořádá místní KDÚ-ČSL)
 • neděle 11. června - setkání rodin našeho děkanátu v Zašové
 • čtvrtek 15. června - slavnost Těla a Krve Páně - 17:00
 • sobota 17. června - farní den
 • neděle 18. června - eucharistický průvod po mši svaté v 9:30
 • čtvrtek 22. června - vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • sobota 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 8:30
 • čtvrtek 28. června - slavnost sv. Petra a Pavla

Červenec

 • středa 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, titulárních patronů farního kostela
 • pondělí 17. až čtvrtek 20. července - ministrantský tábor v Praze

Srpen

 • úterý 1. srpna - pouť nemocných farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn (mše 9:15, 13h - svátostné požehnání)
 • úterý 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše v 17h

Září

 • sobota 2. září - pouť na Radhošť
 • neděle 24. září - Výročí posvěcení farního kostela
 • čtvrtek 28. září - slavnost sv. Václava

Listopad

 • středa 1. listopadu - slavnost Všech svatých - 16h
 • čtvrtek 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 16h, poté pobožnost na hřbitově
 • sobota 18. listopadu - adorační den (9:30 mše, 15h svátostné požehnání)
 • neděle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále s úkonem zasvěcení

Prosinec

 • pátek 1. prosince - rozsvěcení stromečku před farním kostelem (pořádá Obec Vidče)
 • čtvrtek 7. prosince - vigilie slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného (následuje setkání s mládeží na faře)
 • rorátní bohoslužba se snídaní na faře jen čtvrtek 14. prosince
 • neděle 24. prosince - půlnoční ve 22h
 • pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně
 • úterý svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 • neděle 31. prosince - svátek Svaté rodiny - mše se svátostným požehnáním

Konečné znění pastoračního plánu Římskokatolické farnosti Zubří na kalendářní rok 2017

(schválen na zasedání Pastorační rady ve čtvrtek 23. února 2017)

Leden

 • pátek 6. ledna: adorační den ve farním kostele
 • sobota 7. ledna: tříkrálové koledování

Únor

 • od pondělí 13. do soboty 18. února dovolená P. Pavla Hödla
 • čtvrtek 23. února: děkanátní schůze kněží na faře v Zubří

Březen

 • pátek 24. března: vigiliární bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně v 17:30
 • sobota 25. března: slavnost Zvěstování Páně v 9:30, kaple Staré Zubří, celebruje P. Miroslav Herold SJ
 • pondělí 27. března - společné zasedání pastorační i ekonomických rad farností v našem děkanátu se zástupcem Arcibiskupství olomouckého v Zašové od 18h
 • křížové cesty:
 • 5. března - senioři
 • 12. března - misijní klubka a malá schola
 • 19. března - chrámový sbor
 • 26. března - velká schola
 • 2. dubna - manželé
 • 9. dubna - 4. a 5. třída
 • Popeleční středa 1. března - 17:30 ve farním kostele
 • Slavnost sv. Josefa - pondělí 20. března - 17:30
 • středa 29. března - přednáška Pavla Hödla, SL.L., o Velikonocích v 17h v budově vedle lékárny (pořádá Muzeum Zubří)

Duben

 • sobota 1. dubna - setkání mládeže ve Zlíně
 • zpovídání před Velikonocemi (zpovědní den sobota 8. dubna - od 16 do 17h?)
 • Květná neděle 9. dubna:
 • průvod s ratolestmi zvenku při ranní mši sv. v 7:45
 • 11:00 ve starozuberské kapli s průvodem s ratolestmi zvenku)
 • Zelený čtvrtek 13. dubna:
 • ministrantský výlet do Olomouce na Mši sv. se svěcením olejů (9:30), odjezd vlaku ze Zubří v 6:47, přestup ve Valašském Meziříčí, v Olomouci v 8:07
 • 18h mše na památka poslední večeře Páně, s mytím nohou a adorací po obřadech
 • Velký pátek 14. dubna - 15h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 15. dubna - otevřen Boží hrob (9h až 15h).

Vigilie vzkříšení v 18:30 (s prvním svatým přijímáním Michaely Valchařové)

 • neděle Zmrtvýchvstání - 16. dubna
 • Pondělí 24. dubna až pondělí 1. května: dovolená P. Pavla Hödla
 • 26. dubna - 18h - Velehrad - absolventský koncert Pavlíny Mitášové

Květen

 • májové pobožnosti dle pořadu bohoslužeb (čtení o zjevení Panny Marie ve Fatimě)
 • 2. května - Na Ohradách (nad točnou)
 • 7. května - Na Hůrce
 • 9. května - Na Porubkách
 • 14. května - Pod Lipůvkou
 • 16. května - Na Kopci (Staré Zubří)
 • 21. května - ve Starém Zubří
 • 23. května - Na Machulkách
 • 28. května - Pod Obecníkem
 • 30. května - u kříže Na Nivách
 • čtvrtek 11. až neděle 14. května - dovolená P. Pavla Hödla
 • čtvrtek 25. května 
 • - adorační den na Starém Zubří (výstav beze mše sv. od 9 do 15h)
 • - farní kostel mše sv. 19:10
 • první svaté přijímání - neděle 28. května v 7:45

Červen

 • neděle 4. června - slavnost Seslání Ducha sv.:
 • - patrocinium i výročí posvěcení starozuberské kaple - 7:45
 • - farní kostel - 11:00
 • biřmování - sobota 10. června v 10h
 • neděle 11. června - setkání rodin našeho děkanátu v Zašové
 • čtvrtek 15. června - slavnost Těla a Krve Páně - 18:30 s průvodem
 • neděle 18. června - jen ranní mše v 7:45!
 • pátek 23. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • sobota 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 6:30
 • středa 28. června - vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla v 19:10

Červenec

 • středa 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • neděle 9. července až neděle 16. července - farní tábor ve Stříteži
 • pondělí 17. až čtvrtek 20. července - ministrantský tábor v Praze

Srpen

 • úterý 1. srpna - pouť nemocných farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn (mše 9:15, 13h - svátostné požehnání)
 • sobota 5. srpna odpoledne - farní den
 • pondělí 7. až pátek 11. srpna - příměstský tábor na faře
 • pondělí 14. srpna - vigilie slavnost Nanebevzetí Panny Marie v 19:10

Září

 • sobota 2. září - pouť na Radhošť
 • sobota 11. září - výročí posvěcení farního kostela
 • 22. až 23. září: společný výlet farnosti s KDÚ-ČSL
 • čtvrtek 28. září - slavnost sv. Václava

Říjen

 • neděle 29. října - pobožnost na hřbitově

Listopad

 • středa 1. listopadu - slavnost vše svatých - 17:30
 • čtvrtek 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 17:30
 • sobota 18. listopadu - hodová zábava Pod Lipůvkou
 • neděle 19. listopadu - slavnost sv. Kateřiny, panny a mučednice, titulární patronky farního kostela (poprvé po desítkách let se vším všudy, díky kratšímu adventu)
 • neděle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále
 • středa 29. listopadu - 16h - beseda s Pavlem Hödlem, SL.L., o adventu pořádaná zuberským muzeem

Prosinec

 • pátek 8. prosince - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného
 • rorátní bohoslužby pro děti 9., 16., 23. prosince
 • neděle 24. prosince
 • 7:45 - ranní (hrubá v 9:30 odpadá!)
 • 15:00 - vítání Ježíška
 • půlnoční ve 24h
 • pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně
 • úterý 26. prosince - svátek sv. Štěpána, Prvomučedníka:
 • 7:45 - farní kostel
 • 11:00 - filiální kaple ve Starém Zubří
 • úterý svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše jen v 7:45
 • neděle 31. prosince - svátek Svaté rodiny, s obnovou manželských slibů
 • neděle 31. prosince - 17h - Te Deum

***

Nezařazeno:

 • duchovní obnova