Misijní klubko

Od školního roku 2016/2017 byla zahájena v Zubří činnost misijního klubka, které spolupracuje            s Papežským misijním dílem v České republice. V rukodělných pracích klubíčko navazuje na úspěšné společenství šikulek, které se scházívalo po dobu devíti let. Naše setkání začínají na faře každý pátek   v 16h, poté následuje mše svatá ve farním kostele. Všechny děti budou v klubku vítány.