Chrámový sbor

Chrámový sbor v Zubří

Počátky chrámového sboru nejsou zaznamenány. V padesátých letech 20. století vedl sbor varhaník Jan Pernica. Obsazeny byly všechny čtyři hlasy a o slavnostech, zvláště o Vánocích, byl zpěv doprovázen i hudbou. Někdy smyčcovou, jindy dechovou. Lidí ochotných ke zpěvu bývalo dost, složitější bylo najít vedoucího. Od 80. let 20. století se zde vystřídalo několik dirigentek, které dojížděli z okolí. Od roku 2005 do roku 2009 sbor prakticky neúčinkoval, obnovil se v roce 2010 při příležitosti posvěcení kostela. V současné době je vedoucí Marie Křenková. Zkoušky nebývají pravidelně, více se cvičí před Vánocemi, Velikonocemi a před příležitostnými koncerty. Uvítáme v našich řadách kohokoli, kdo by chtěl zpěvem chválit Boha a přispět k radosti druhým.

Chrámový sbor ve Vidči

Chrámový sbor ve Vidči má také dávnou tradici. Vedli ho řídící ze školy, několik posledních desetiletí varhaníci. Nyní se schází příležitostně. K pravidelným aktivitám patří každoroční nacvičování vánoční mše svaté. Nácvik probíhá každou sobotu na faře, asi dva měsíce před Vánocemi. Zkoušky jsou zároveň příjemným posezením při čaji nebo svařáku, který předem připravuje pan varhaník. Pokud by se chtěl někdo připojit k našim zpěvákům, budeme rádi za každou posilu, zvláště pak za mužské hlasy, kterých máme stále nedostatek.