Fotogalerie

Tříkrálová sbírka 5. 1. 2019

Vánoční koncert 29. 12. 2018

Vítání Ježíška 24. 12. 2018

Vánoční besídka 21. 12. 2018

Adventní koncert 16. 12. 2018

Mikulášská nadílka 9. 12. 2018

Brigáda u kostela 24. 11. 2018

Kateřinská hodová zábava 17. 11. 2018

Svatohubertská mše 21. 10. 2018

Přípravy na misijní neděli 20. - 21. 10. 2018

Ministranti u modelářů září 2018

Zájezd Jívová, Horní Loděnice, Sv. Kopeček 15. 9. 2018

Ministrantský turnaj ve fotbale Prostřední Bečva

Výlet na koupaliště 22.8.2018

Setkání Farních evangelizačních buněk na Starém Zubří 11.8.2018

Pouť farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn 31.7.2018

Farní den 28.7.2018

Pouť farností Zubří a Vidče na Radhošť 7.7.2018

Svatba L. Sladká a R. Vlk 16.6.2018

Májový koncert v kapli 27.5.2018

Svatodušní smažení vaječiny u kaple 21.5.2018

Májová pobožnost na Převrátí 20.5.2018

Májová pobožnost Pod Obecníkem 13.5.2018

Májová pobožnost Na Hůrce 6.5.2018

Setkání olomouckých cursillistů v Zašové 1.5.2018

Výlet do Mořkova 28.4.2018

Arcidiecézní setkání mládeže v Zašové 17.3.2018

Biřmovanci v evangelickém kostele Velká Lhota 10.2.2018

Tříkrálová sbírka 6.1.2018

Vítání Ježíška 24.12.2017

Nová Hradečná 16.12.2017

Pouť do Lurd, Fatimy a Montserratu 12.- 21.10.2017

Velká schola v Bojkovicích 6.- 8.10.2017

Pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové 15.9.2017

Duchovní obnova s Danielem Hellerem 9.9.2017

Farní den 5.8.2017

Putovní ministrantský tábor 17.- 20.7.2017

Táborák s Misijním klubkem 30.6.2017

Svátost biřmování 24.6.2017

Slavnost Božího těla 15.6.2017

Brigáda na farním hřišti 10.6.2017

Svatodušní smažení vaječiny na kapli 5.6.2017

Misijní jarmark 4.6.2017

Slavnost Letnic v kapli sv. Ducha 4.6.2017

Večer chval v kapli sv. Ducha 3.6.2017

Májová pobožnost Pod Obecníkem 28.5.2017

První sv. přijímání 28.5.2017

Pravoslavná bohoslužba v kapli sv. Ducha

Májový koncert 21.5.2017

Májová pobožnost Na Kopci, Staré Zubří 16.5.2017

Absolventský koncert Pavlíny Mitášové na Velehradě 26.4.2017

P. Miroslav Herold v kapli sv. Ducha 25.3.2017

Kácení smrku u kostela 18.3.2017

Tříkrálová sbírka 7.1.2017

Misijní jarmark 18.12.2016

Adventní koncert chrámového sboru u otce Karla

Kateřinská hodová zábava 

Žehnaní varhan v Šumvaldě a výlet s ministranty 

Loučení s panem farářem Karlem Janečkou 

Předprázdninové posezení současných i dřívějších členů chrámového sboru u Blahů na Starém Zubří. 

Prosba za vláhu a za úrodu - 17. 4. 2016