Fotogalerie

Výlet na koupaliště 22.8.2018

Setkání Farních evangelizačních buněk na Starém Zubří 11.8.2018

Pouť farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn 31.7.2018

Farní den 28.7.2018

Pouť farností Zubří a Vidče na Radhošť 7.7.2018

Svatba L. Sladká a R. Vlk 16.6.2018

Májový koncert v kapli 27.5.2018

Svatodušní smažení vaječiny u kaple 21.5.2018

Májová pobožnost na Převrátí 20.5.2018

Májová pobožnost Pod Obecníkem 13.5.2018

Májová pobožnost Na Hůrce 6.5.2018

Setkání olomouckých cursillistů v Zašové 1.5.2018

Výlet do Mořkova 28.4.2018

Arcidiecézní setkání mládeže v Zašové 17.3.2018

Biřmovanci v evangelickém kostele Velká Lhota 10.2.2018

Tříkrálová sbírka 6.1.2018

Vítání Ježíška 24.12.2017

Nová Hradečná 16.12.2017

Pouť do Lurd, Fatimy a Montserratu 12.- 21.10.2017

Velká schola v Bojkovicích 6.- 8.10.2017

Pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové 15.9.2017

Duchovní obnova s Danielem Hellerem 9.9.2017

Farní den 5.8.2017

Putovní ministrantský tábor 17.- 20.7.2017

Táborák s Misijním klubkem 30.6.2017

Svátost biřmování 24.6.2017

Slavnost Božího těla 15.6.2017

Brigáda na farním hřišti 10.6.2017

Svatodušní smažení vaječiny na kapli 5.6.2017

Misijní jarmark 4.6.2017

Slavnost Letnic v kapli sv. Ducha 4.6.2017

Večer chval v kapli sv. Ducha 3.6.2017

Májová pobožnost Pod Obecníkem 28.5.2017

První sv. přijímání 28.5.2017

Pravoslavná bohoslužba v kapli sv. Ducha

Májový koncert 21.5.2017

Májová pobožnost Na Kopci, Staré Zubří 16.5.2017

Absolventský koncert Pavlíny Mitášové na Velehradě 26.4.2017

P. Miroslav Herold v kapli sv. Ducha 25.3.2017

Kácení smrku u kostela 18.3.2017

Tříkrálová sbírka 7.1.2017

Misijní jarmark 18.12.2016

Adventní koncert chrámového sboru u otce Karla

Kateřinská hodová zábava 

Žehnaní varhan v Šumvaldě a výlet s ministranty 

Loučení s panem farářem Karlem Janečkou 

Předprázdninové posezení současných i dřívějších členů chrámového sboru u Blahů na Starém Zubří. 

Prosba za vláhu a za úrodu - 17. 4. 2016