K prohloubení

Moji milovaní!

ÚVOD JAKO
Starý zákon naznačoval určitou možnost, že obecně pohané, tj. neobřezanci bez židovského původu, by mohli za jistých okolností obdržet podíl a společenství v Božím království. Podle apoštola Pavla se spása zakládá na víře.