Malá schola

Tak zvaná "malá" schola vznikla v r. 1991. Mladší děti pod vedením Ludmily Krupové nacvičovaly písničky na dětské mše, hrály různé hry, podnikaly společné výlety. Malá schola fungovala přibližně do r. 1995. Později byla obnovena a pod vedením Marie Křenkové se schází stále. Zkoušky bývají pravidelně v neděli na faře. Každou třetí neděli v měsíci je ranní mše svatá v kostele zaměřena pro děti. Mimo této neděle je vždy v neděli od 9 do 10 hodin zkouška na faře. Uvítáme každého, kdo by se chtěl přidat.