Matice svatohostýnská

Zuberští farníci sdružení v Matici svatohostýnské 

Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna. Provozuje tři poutní domy, rozhlednu, muzeum a další objekty. Byla ustavena z podnětu o. arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, za komunistického režimu byla v 50. letech násilně rozpuštěna, činnost obnovila v roce 1992. Je po Orlu druhou největší katolickou organizací v České republice. Spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně je vydavatelem čtvrtletníku Listů svatohostýnských a provozovatelem stránek https://www.hostyn.cz. Matice nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Svatém Hostýně celoročně. Její služby hojně využívají i turisté.

Staňte se členy Matice svatohostýnské

V naší farnosti je v současnosti (březen 2016) 81 členů Matice. Tak jak stárne naše společnost, tak také naši členové stárnou a odcházejí k Pánu. Obracíme se proto na vás, naši milí farníci, s výzvou k zapojení se do této velké rodiny svatohostýnské. Staňte se členy a přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Myslíme i na naše mladé farníky, aby si našli cestu a vztah k tomuto poutnímu místu zasvěcenému Panně Marii Nanebevzaté. Roční členské příspěvky jsou dobrovolné podle sociálních možností každého člena. U nevýdělečně činných se předpokládá minimálně 100 Kč ročně. Horní částka není omezena, je možné i předání daru oproti potvrzení pro daňové přiznání. Za Zubří jsme celkem v r. 2016 vybrali na členských příspěvcích 22 100,- Kč. Náš člen, p. Jiří Koleček z Rožnovské ulice aktivně přispívá svými fotografiemi jak do Listů svatohostýnských, tak do svatohostýnského kalendáře. Pokud máte zájem o vstup do MSH, kontaktujte prosím důvěrníka naší farnosti nebo další kontaktní osoby, nebo se při návštěvě Svatého Hostýna zastavte na recepci v Poutním domě č. 3, kde můžete vyplnit a předat přihlášku. Zde je možné také zakoupit jubilejní svatohostýnský růženec.

Za členy Matice a dobrodince Svatého Hostýna je sloužena každou neděli mše svatá. Za zemřelé členy Matice svatohostýnské je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.


Důvěrníkem Matice pro naši farnost je:
Jiří Koleček, mobil 605 745 777
Čertoryje 149, Zubří
e-mail: JiriKolecek@seznam.cz

Další kontaktní osoby:
pro dolní část Zubří - Ludmila Palánová ze sídliště 5. května
pro Staré Zubří - Marie Zemanová z Drážek
pro horní konec - Radmila Kolečková - Čertoryje 149

Přihláška za člena Matice svatohostýnské

Kontaktní údaje

Matice svatohostýnská
Adresa: Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice p. Hostýnem, tel: +420 573 381 693, matice@hostyn.cz
IČ: 00206776, DIČ: CZ-00206776, bank. účet: 13430691/0100


Prezentace Matice svatohostýnské (od 1:30 min.) na ČR v pořadu Slunečnice (27.2.2011)
Kulatý stůl věnovaný Matici svatohostýnské, který měl premiéru 18. ledna 2008 na TV Noe

Madona Hostýnská

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
na hory vrcholku, kde nebe začíná,
kam vedou kroky těch, kdo léky hledají
na rány bolavé, skrývané potají
ve stinných zákoutích Svatého Hostýnka,
kde kvete úleva, kde čeká maminka,
co umí potěšit, pohladit po hlavě
ve světě záludném, v těžkostí záplavě -
Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak barva kopretin, jež spadly do klína
Popelce v Nazaret (viz báseň Renčovu),
jak vůně fialek podél cest k domovu,
jak oči snoubenek, co prsten dostaly,
jak slzy radosti, zářné jak krystaly,
jak slova díků, jež nelze rtům vyslovit,
jak život vzkříšený, který lze věčně žít,
v němž všechno překrásné vždy znovu začíná,
jak v dlouhém čekání radostná novina,
Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak vlna jehňat a jak ruka mámina,
jak chleby pečené růžově do zlata,
jak větve jabloní, nesoucí poupata,
jak lány obilí, co zrají na Hané,
jak sladké hrozny, vždy v podjeseň trhané,
jak malých koťátek tichounké předení,
jak sonet jehněd pro předjarní Vzkříšení,
Madono z Hostýna.

Pro něhu očí Tvých, Madono z Hostýna,
pro hebkost trávy, v níž sladce se usíná,
pro samet jehněd a pro vůni fialek,
pro prsty věží, co sahají do dálek,
pro blesky v dlaních Tvých, co ďábla zahnaly,
pro vodu živou, co teče tu ze skály,
pro zvonů libý zvuk, jas krojů z Moravy,
pro pestrých šátků žen barevné záplavy,
pro hudbu žesťů a pro vlání praporů,
pro tiché ANO přes všechna NE záporů,
pro teplo potěchy, jehož jsi příčina,
kladu Ti děkovnou kytici do klína,
Madono z Hostýna.

-Moravské Madony, Libor Koval-