Misijní klubko

MISIJNÍ KLUBKO ZUBERSKÝCH DĚTÍ

Jednoho krásného zářijového odpoledne se do naší farnosti přikoulelo pestrobarevné klubíčko, které spojilo všechny tvořivé a aktivní děti naší farnosti. Z dřívějších Šikulek se tak od nového školního roku 2016 stalo Misijní klubko, které podporuje Papežské misijní díla.

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří chtějí nejen zažít srandu, ale rádi by svou tvořivostí a modlitbou pomohli dětem po celém světě. V rámci misijního klubka se setkávají především děti od 3 do 15 let. Scházíme se každý pátek od 16:00 na faře v Zubří. Společně pak tvoříme různé výrobky, hrajeme hry, zpíváme, pečeme a chodíme na procházky. Naše setkání je zakončeno páteční mší pro děti.

Naše heslo zní: "Děti pomáhají dětem." Jedna z aktivit na podporu Papežských misijních děl (PMD) je i Misijní neděle, Misijní koláč a Misijní jarmark.

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ KOLÁČ

V našem prvním společném roce jsme s dětmi uspořádali krásnou Misijní neděli, která se konala 23. 10. 2016 společně s Misijním koláčem.

Na této akci jsme vybrali 11. 250,- Kč, které byly připsány na účet Papežských misijní děl (PMD). Pán Bůh zaplať!

VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK

Čtvrtou adventní neděli 18. 12. 2016 jsme uspořádali první Vánoční misijní jarmark, na kterém jsme prodávali různorodé výrobky našich dětí s dopomocí maminek a vedoucích.

Díky vaší štědrosti jsme tak mohli vybrat krásných 8.600,- Kč, které opět poputují na podporu Papežských misijních děl (PMD). Pán Bůh zaplať!

SVATODUŠNÍ MISIJNÍ JARMARK

Při příležitosti oslavy letnic, jsme společně vytvořili Svatodušní misijní jarmark, který se konal na Kapli sv. Ducha na Starém Zubří. Nechyběly pestrobarevné, letní a originální výrobky našich dětí a vedoucích.

Díky vašim příspěvkům jsme vybrali 6.700 Kč, které opět pošleme na podporu Papežských misijních děl (PMD). Pán Bůh zaplať!