Ohlášky Zubří

Ohlášky Zubří - 17.03.2019

 • O slavnosti sv. Josefa doporučují čeští a moravští biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.
 • O slavnostních mších, které jsou slaveny navečer, odcházejí někteří farníci na autobus před koncem bohoslužby. Kdo z nich by si chtěl prožít mši svatou celou, bude odvezen domu ochotnými farníky. Stačí se připomenout v sakristii.
 • Minulý týden jsme vyměnili okolo deseti tašek nad východní stranou pravé boční lodě farního kostela. Objednali jsme novou paletu tašek do zásoby pro podobné případy, které se přinejmenším jednou za rok objevují. Proto následující neděli konáme sbírku na potřeby kostela.
 • Ve Valašském Meziříčí funguje potravinová banka, z níž mohou čerpat lidé v nouzi. Charita našeho děkanátu požádala naši farnost o uspořádání potravinové sbírky. Vycházíme rádi vstříc této nabídce. Pěkně to zapadá i do postní doby. Příští neděli bude možnou po ranní mši svaté přinášet na faru až do hrubé mše trvanlivé potraviny, ale i jednorázové hygienické pomůcky. Více na nástěnce.
 • Centrum pro rodinu zve na postní duchovní obnovu s Otcem Martinem Sklenářem; koná se 30. března v Zašové. Je nutné se na ni předem objednat, bližší informace na plakátku.
 • Upomínám rodiče ministrantů, kteří chtějí jet letos na ministrantský tábor, ať neprodleně dodají přihlášky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Ohlášky Zubří - 10.03.2019

 • Na středu 13. března připadá výroční den zvolení papeže Františka.
 • Ve čtvrtek 14. března se koná řádné zasedání Pastorační rady. Doladíme záležitosti ohledně spuštění nových webových stránek.
 • V sobotu se uskuteční v Zašové setkání schol našeho děkanátu.

Promítání na faře

 • Zveme farníky na promítání pánů Jaromíra Kulpy a Josefa Krupy o Zubří včera i dnes, které proběhne na faře v neděli 10. března 2019 od 17h. 

Ohlášky Zubří - 03.03.2019

 • Popeleční středa je dnem přísného postu. Zdravý dospělý katolík je vázán ve svědomí postem újmy a postem od masa. Celá postní doba má kající charakter. Neměli bychom se účastnit plesů a bujarých společenských zábav.
 • Při sbírce na svatopetrský haléř se vybralo celkem 13.629 Kč. Celý obnos byl odeslán na příslušný účet.

Ohlášky Zubří - 24.02.2019

 • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se po ranní mši zapisují úmysly na mše svaté v druhém čtvrtletí tohoto kalendářního roku.
 • Program Adopce na dálku naší farnosti byl uzavřen, podporovaný student Ivan i díky naší pomoci zdárně dokončil svá studia. Provázejme ho v modlitbě.

Ohlášky Zubří - 17.02.2019

 • Příští neděli se koná sbírka na Svatopetrský haléř.
 • Matice zašovská pořádá v následujících týdnech zajímavé přednášky na téma Církev a stát a Putování za Santinim.
 • Ve čtvrtek 21. února se koná od 17:45 na faře v Zubří schůzka k webovým stránkám.

Ohlášky Zubří - 10.02.2019

 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • V kostele se nachází nástěnka s podobiznami dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání. Je k nim připevněna i papírová olejová lampička, ke které si děti budou přilepovat za účast na mši svaté lahvičky s olejem, aby se svítilna mohla rozzářit.

Ohlášky Zubří - 27.01.2019

 • Ve čtvrtek 31. ledna se koná pracovní schůzka k novým webovým stránkám farnosti. Představitelé uskupení působících na půdě farnosti by měli přijít. Začínáme na faře v 17:45.
 • V pátek dopoledne navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek od 11h mají na faře v Zubří setkání členové Společenství Ježíšova velekněžského Srdce.
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu bude světelný průvod od farního dvora. Hromničky si věřící donesou sami.

Pracovní schůzka k novým webovým stránkám

Za několik dní či týdnů budou zprovozněny nové webové stránky našich dvou farností, Zubří a Vidče. Osoby zodpovědné za jednotlivá uskupení působící na jejich půdě se budou muset naučit je ovládat. Proto svolávám schůzku na faru v Zubří ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 17:45. Je nutná přítomnost těch, kdo vedou ministranty, scholy, modlitební společenství a další aktivity (např. pobočka Matice svatohostýnské). Vítáni jsou i jiní, kteří se s projektem nových webovek mohou seznámit, jako jsou členové farních rad.

Ohlášky Zubří - 20.01.2019

 • Srdečně zvu na manželské večery, které budou zahájeny v rožnovském pastoračním domě 13. února od 19h.
 • Mládež děkanátu zve na ples do Hrachovce, který se uskuteční v sobotu 26. ledna. Začíná se v 19h.
 • Zveme na ekumenickou pobožnost do rožnovského evangelického kostelíku ve středu 23. ledna od 17:30. 

Ohlášky Zubří - 13.01.2019

 • Od 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Sbírka na potřeby farnosti vynesl celkem 10.336 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 06.01.2019

 • V pátek 11. ledna se setkají děti, které mají letos přistoupit poprvé ke svatému přijímání, a jejich rodiče, na poradě, která začne na faře v 18:30. Děti se budou fotografovat za účelem přípravy na tuto velkou svátost.

Úkony duchovní správy/ 2018 - Zubří - výtah

Křty celkem - 31

     Do 1 roku - 26

     1 - 7 let - 5

První svatá přijímání - 18

Počet sňatků - 6

Pomazání nemocných celkem - 48

     Jednotlivě - 18

     Hromadně - 30

Počet pohřbů - 28

     Do země - 16

     Kremace - 12

Děti přihlášené do náboženství - 73

     Tříd náboženství - 5

Ohlášky Zubří - 30.12.2018

 • Slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. ledna, je zasvěcený svátek. Je proto spojen s pracovním odpočinkem a povinnou účastí na mši svaté. Z hlediska právního se této druhé povinnosti dostojí buď účastí na bohoslužbě v předvečer slavnosti, nebo v samotný den. Je ale velice žádoucí, aby věřící nevynechávali mši ze dne.
 • V pátek budou navštíveni naši nemocní se svatými svátostmi.
 • Příští sobotu se koleduje.
 • Protože na příští neděli připadá adorační den, zapište se laskavě do adoračních hlídek.
 • Příští neděli se také koná sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 23.12.2018

 • Slavnost Narození Páně je zasvěcený svátek. Je proto spojen s pracovním odpočinkem a povinnou účastí na mši svaté. Z hlediska právního se této druhé povinnosti dostojí buď účastí na bohoslužbě v předvečer slavnosti, nebo v samotný den. Je ale velice žádoucí, aby věřící nevynechávali mši ze dne, třebaže byl na půlnoční.
 • Zveme na tradiční vánoční koncert do farního kostela v sobotu 29. prosince od 16h.
 • Charita Valašské Meziříčí nabízí místo sociální pracovníka. Vice na jejich webu.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy svátků.

Ohlášky Zubří - 16.12.2018

 • Ještě jednou zvou pořadatelé do farního kostela na tradiční adventní koncert, který začne v 16h.
 • Dnes odpoledne se od 15h zpovídá v Rožnově.
 • Příští sobotu 22. prosince se zpovídá od 8h do zhruba 11h ve farním kostele ve Valašském Meziříčí.
 • Příští sobotu 22. prosince se zpovídá v našem farním kostele od 16h do zhruba 18h. Přítomni budou čtyři kněží.

Ohlášky Zubří - 09.12.2018

 • Příští neděli začíná od 16h ve farním kostele adventní koncert.
 • Ve čtvrtek 13. prosince zasedá na faře v Zubří od 18h Pastorační rada farnosti.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 2. prosince vynesla celkem 13.462 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 02.12.2018

 • Dnes se koná zápis mešních úmyslů na první čtvrtletí kalendářního roku 2019.
 • O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu doporučují biskupové Čech a Moravy účast na mši svaté.
 • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Po ranní mši příští neděle zavítá do našeho středu sv. Mikuláš.

Ohlášky Zubří - 25.11.2018

 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Příští sobotu proběhne na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži den otevřených dveří. Tato prestižní vzdělávací instituce nabízí čtyřleté a šestileté studium.
 • Víte, co je denní stacionář Radost? Je to místo, kde senioři najdou během dne potřebnou péči, pestrý program a příjemnou společnost. Přijďte se podívat, co všechno se u nás děje, a jak společně trávíme čas! Najdete nás v Rožnově v budově Charity vedle kostela. Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší informace.
 • O příští neděli se žehnají adventní věnce.

Ohlášky Zubří - 18.11.2018

 • Dnešní den lze získat při návštěvě farního kostela, za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
 • Děkuji za organizaci kateřinské zábavy.
 • Sbírka na potřeby farnosti vynesla v neděli 11. listopadu 2018 celkem 8.944 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 11.11.2018

 • Dnes si připomeneme vyzváněním zvonů v 13:30 sté výročí od konce světové války.
 • Sbírka na charitu 4. listopadu 2018 vynesla celkem 15.398 Kč. Celý obnos byl převeden na příslušný účet.
 • Příští sobotu se v Zubří, v hospodě Pod Lipůvkou, koná tradiční kateřinská zábava.
 • Od tohoto týdne dojde k dočasné změně při výuce náboženství na prvním stupni. Do odvolání se ruší výuka druhé třídy. První třída bude suplována otcem Pavlem.
 • Společné zasedání Ekonomických a pastoračních rad Římskokatolických farností Zubří a Vidče se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 na faře v Zuibří od 18:30. Jednacím bodem je podoba webových stránek.

Ohlášky Zubří - 04.11.2018

 • Už dříve jsem objasňoval, jak je to s tzv. plody mešní oběti: Eucharistie jakožto zpřítomnění Kristovy kalvárské oběti se slaví na prvém místě za všechny živé i zemřelé, zvláštní plody mše svaté může celebrující kněz určit na nějaký daný úmysl.

Dovolte malé, užitečné rozšíření: Je-li u oltáře více koncelebrujících kněží, smí každý z nich stanovit svou vlastní intenci.

Krom toho bych chtěl vysvětlit ještě jednu skutečnost: Každý farář je povinen v neděli a o svátcích s povinnou účastí sloužit mši svatou zvláště za farníky. Záleží jen na něm, při které z nedělních či svátečních mší to udělá. Má-li na starosti více farností, splňuje tuto povinnost odsloužením jedné jediné mše. Nejsou tedy zvláštní mše za farníky zuberské a videčské farnosti, ale pouze jedna jediná za farníky Zubří i Vidče. Aby duchovní správce vyšel vstříc farníkům videčským, kteří mají méně možností zadat si během roku mši svatou, slouží zpravidla za farníky při ranní mši v Zubří. Chtěl bych ujistit všechny farníky, že se za ně modlím, nejen ve své komůrce, ale i u Pánova oltáře, což mohu na požádání i písemně doložit, všech třináct let od svého kněžského svěcení.

 • Někteří lidé se občas dopouštějí dalšího nedorozumění:

V našich českých a moravských podmínkách se zaužívalo, že se daný úmysl mše svaté obyčejně zmiňuje i v přímluvách: "Prosíme tě za rodinu XY, za niž je zvláště obětována tato mše svatá." Uvádět intenci v přímluvách je chvályhodné, ale samotná oběť se koná až při eucharistické modlitbě! Celebrující kněz musí mít úmysl mši za danou potřebu slavit, a to úplně postačí. (Je-li mše svatá spojena s jinými obřady, někdy se přímluvy dokonce nekonají. Bylo by pošetilé domnívat se, že kvůli tomu mše nebyla na daný soukromý úmysl obětována. Dlouhá staletí se při mši svaté přímluvy vůbec nekonaly, a přesto nikdo nikdy nezpochybňoval platnost obětované mše.)

Krom toho bývá samotný úmysl připomínán v ohláškách při nedělní mši.

 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Místní pobočka ČKA Valašské Meziříčí všechny srdečně zve na přednášku nově zvoleného senátora Pavla Fišera na téma SVĚTLA A STÍNY EVROPSKÉ UNIE. Přednáška se koná 8. listopadu 2018 v prostorách Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí v 17h.

Ohlášky Zubří - 28.10.2018

 • Příští týden se koná sbírka na charitu.
 • Sbírka na misie vynesla celkem 20.723 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Naše farnost hodlá zrušit předplatné časopisů Světlo, Milujte se, Katolický týdeník, Immaculata. Ti, pro které by to byl vážný problém, ať to jmenovitě oznámí v sakristii. Pravidelně vyhazujeme do odpadu mnoho nepřečtených tiskovin. Výdaje jsou přitom vysoké. Doplňuji, že předplatné na ministrantský časopis Tarsicius bylo také pro nezájem našich čtenářů sníženo, a to na dva kusy.
 • Hospic Citadela hledá nové zaměstnance. Více na jeho webu.
 • Pastýřský list J. Em. kardinála Dominika Duky, primasa českého, je uveřejněn také na našich farních internetových stránkách.
 • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.

Připravuje se "dušičková nástěnka"

Naše farnost připravuje v letošním roce pamětní nástěnku, kde vyvěsí smuteční oznámení těch zemřelých, s nimiž jsme se v uplynulém roce rozloučili při církevním obřadu. Má-li někdo z pozůstalých výhrady se zveřejněním parte, ať to oznámí do neděle 28. října 2018 ve farní kanceláři v Zubří.

Ohlášky Zubří - 21.10.2018

 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
 • Ministranti mají ve čtvrtek nácvik na pontifikální mši svatou, který se uskuteční ve videčském farním kostele po mši svaté začínající v 17h.
 • Příští neděli se posouvá letní čas na středoevropský (o hodinu déle spánku).
 • Zvu na biřmování do Vidče (neděle 28. října 2018 v 9:30).

Ohlášky Zubří - 14.10.2018

 • Příští neděli se bude konat sbírka na misie.
 • Misijní den si připomeneme zvláště s dětmi o příští neděli při 11. mši svaté.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 7. října 2018 vynesla celkem 9.590,- Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Charita Valašské Meziříčí hledá zdravotní sestru do Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Více informací naleznete na webu Charity.

Ohlášky Zubří - 07.10.2018

 • Zvu děti i dospělé na společnou modlitbu růžence, kterou povede v pátek 12. října od 17h ve farním kostele paní katechetka Mgr. Eva Borovičková.

Ohlášky Zubří - 30.09.2018

 • V pátek dopoledne navštívíme nemocné se svatými svátostmi.
 • Zájemci si mohou přijít otrhat jablka na farní zahradě, k uskladnění.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 2. září 2018 vynesla celkem 13.061 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Začíná růžencový měsíc!

Ohlášky Zubří - 23.09.2018

 • 28. září 2018 se připomíná výročí jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Téhož dne si připomínáme přesně 40 let od zesnutí papeže Jana Pavla I.
 • Po domluvě s vedením místním školy se přesouvá výuka náboženství žáků z druhého stupně (6. až 9. třída) ze čtvrtku (13:30) na pondělí v 7h.

Ohlášky Zubří - 16.09.2018

 • Oznamuji, že v sobotu dne 29. září chtějí uzavřít ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří církevní sňatek pan Michal Barabáš z Rožnova a slečna Lucie Kovářová ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 09.09.2018

 • Od dnešního večera do pátečního večera jsem ve Vyšším Brodě na duchovních cvičeních. S naléhavými záležitostmi se v uvedených dnech obracejte laskavě na Římskokatolický farní úřad Zašová (731 518 511).
 • Autobus na zájezd do Jívové odjíždí v sobotu v 6:30 ze zastávky Pod Kostelem. Děti nebudou platit. Cena je dotovaná: za dospělého 500 Kč. Zahrnuje jízdné i oběd.
 • Příští týden začínáme učit.

Rozvrh hodin

Římskokatolické náboženství - ZŠ Zubří 2018/2019

Pondělí 

1. tř. - 11,30 hodin, učeb. 1.A (Mgr. Eva Borovičková)

2. tř. - 12,30 hodin,učeb. 2.A (Mgr. Eva Borovičková)

3. tř. - 12,30 hodin, učeb. 3.A (P. Pavel Hödl, SL.L.)

Čtvrtek 

4. a 5. tř. - 12,40 hodin, učeb. 4.B či 4.C (P. Pavel Hödl, SL.L.)

2. st. - 13,30, učeb. 4.B či 4.C (P. Pavel Hödl, SL.L.)

Ohlášky Zubří - 02.09.2018

 • Již zářím přecházíme, dle rozhodnutí pastorační rady, na zimní čas bohoslužeb.
 • Věroučná poznámka ke mším "za uzdravení rodu": 

Jako křesťané předně věříme, že nikdo z lidí nebude pykat za viny svých předků, ale nese si zodpovědnost za osobní rozhodnutí. Všelijaké těžkosti v našich rodinách nelze automaticky svalovat na rodová zatížení, ale na prvém místě je třeba zdravým rozumem zkoumat jejich příčiny přirozené. Je-li to v naší moci, máme se vynasnažit o překonání těchto nesnází. Leckdy jde o věci těžko změnitelné, které Pán dopouští k našemu posvěcení.

Věříme, že nás Pán Ježíš na kříži vykoupil, a tak nám dal naději na spásu. Věříme, že se toto jeho vykupitelské dílo, do konce časů, uskutečňuje skrze svátosti církve. Vyznáváme, že všichni lidé, s výjimkou Pána Ježíše a jeho přesvaté Matky, se rodí s tzv. dědičným hříchem, který se křtem smývá. Tato svátost nás oprošťuje od hříchu Adamova, proč by nás nezbavila hříchu po naší prababičce? V člověku, i po křestním obmytí, zůstává jistá náklonnost ke zlému, které se také říká žádostivost.

Při mši svaté se zpřítomňuje, nikoli opakuje, nekrvavým způsobem, jediná oběť Božího Beránka. Tato oběť se děje na prvém místě za všechny, živé i zemřelé. Kristus řekl při poslední večeři: "Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny." Zvláštní plody mše svaté smí kněz, který mešní oběť v osobě Krista hlavy koná, určit na některý daný úmysl. V případě mší přinesených především za zemřelé však nejde o očišťování našich předků, ale o přímluvu za ně (latinsky suffragium). Církev nemá nad zesnulými už žádnou pravomoc; za své děti, které ve křtu zrodila, se však naléhavě a účinně u Pánova oltáře přimlouvá.

Kdo by si chtěl zadat mši svatou za uzdravení rodu, by měl těmto všem uvedeným skutečnostem pevně věřit, aby neupadl do bludu a pověrčivosti. Otec arcibiskup Jan Graubner jako nástupce apoštolů si přeje, aby se raději, kvůli tomuto zjevnému nebezpečí, nesloužily mše za "uzdravení rodu" či "uzdravení nebo rozvázání rodových kořenů". Mešní úmysl lze přece formulovat zcela jednoduše, např. "za živou a zesnulou rodinu XY".

 • Dnes se zapisují mešní úmysly na další čtvrtletí. Dovolte několik pokynů a rad:

Je žádoucí slavit mši za obrácení dětí nebo za dar víry. Je ale stejně důležité Boží slovo našim blízkým osobně zvěstovat. Víra pochází podle sv. Pavla "ze slyšení".

Je zbožné sloužit mši za potřeby živých, ale taktéž je potřebné jim účinně pomáhat. Svatý apoštol Jakub říká ve svém listu: "Jsou-li některý bratr či sestra nazí, nedostává-li se jim každodenní obživy, a někdo z vás jim řekne: 'Jděte v pokoji, zahřejte se, najezte se,' a nedá jim, co potřebuje jejich tělo, co je to platné?" (2,15 dle Jeruzalémské bible)

Není vhodné, v našich zuberských podmínkách, zadávat na jeden úmysl několik mší svatých. Je třeba dát přednost i jiným zájemcům. Nelze tvrdit, že více mší zvětšuje šanci na vyslyšení, podobně jako ve Sportce či jiných sázkových hrách. To by zavánělo magií!

Mešní stipendium, které dostává sloužící kněz po odsloužení Eucharistie, není poplatek, ale druh milodaru, jehož výši si určuje věřící sám. Neptejte se kněze, co jste dlužni. Je-li mše zpřítomněním Kristovy oběti, má nedozírnou hodnotu, cenu Kristovy krve. Taková otázka zní rouhavě a svatokupecky. Mešní stipendium neslouží na cestovní výlohy celebranta, ani na kostel, ale jde o dar sloužícímu knězi podle ponaučení sv. Pavla: "Dělník má právo na svou mzdu."

Mešní úmysly je možno zadávat jen osobně, nikoli korespondenčně.

Je možno si zapisovat mše "na úmysl dárce", ale tento úmysl musí být dobrý, ve shodě s Boží vůlí. V přímluvách se v tom případě už pochopitelně nevkládá zvláštní prosba, protože Boží lid neví, za co se má konkrétně modlit.

Nezadávejte, prosím, příliš dlouhé intence. Bůh Vševědoucí své děti zná dokonale...

Neměňte, po zadání mše svaté, znění úmyslu.

 • V pátek bude při mši svaté udíleno pomazání nemocných. V uplynulých letech se konávalo v zimních měsících, což se mi nezdá, s ohledem na nemocné, vhodné. Společné udílení této svátosti by se v nastávajících letech udílelo v blízkosti liturgické památky sv. Matky Terezy z Kalkaty (5. září). Pastorační rada s tímto souhlasila při schvalování pastoračního plánu.
 • Protože na neděli 9. září připadá Výročí Posvěcení farního kostela, připravíme se na to už sobotní duchovní obnovou, kterou povedu já.
 • Začne se mší sv. v 7:45 ze svátku Narození Panny Marie, při níž zazní první promluva, poté bude následovat výstav velebné svátosti.
 • V 9:30 začne druhá promluva. Po každé z promluv bude možno přijmout svátost smíření.
 • Zakončíme v 11h besedou nad otázkami přítomných a zpěvem Te Deum.

Na duchovní obnovu zvu především naše loňské biřmovance a mladé lidi, budu totiž mluvit o životním povolání, zvláště kněžství.

 • Účastí na duchovní obnově i při ranní mši v neděli bude možno, při splnění obvyklých podmínek, obdržet plnomocné odpustky.
 • Rozvrh náboženství ve školním roce najdete ve vývěsce a na webových stránkách farnosti.

Ohlášky Zubří - 26.08.2018

 • V pátek navštívíme nemocné se svátostmi.
 • Výuka katolického náboženství na Základní škole Zubří bude zahájena v týdnu od 17. září 2018. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
 • V sobotu 1. září slaví otec arcibiskup Jan Graubner 70 let.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • Zapisujte se na farní zájezd na Svatý Kopeček, Svatou Annu ve Staré Vodě a Jívovou, který se uskuteční v sobotu 15. září 2018.

Ohlášky Zubří - 05. až 26.08.2018

 • O minulé neděli se vybralo 6.645 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 6. do soboty 18. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek: 603 805 223). O nedělích a o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budu na bohoslužbách jako obyčejně.
 • Připomínám, že slavnost Nanebevzetí Panny Marie je ve všeobecné církví zasvěceným svátkem. V české a moravské církevní provincii biskupové věřícím doporučují, aby se alespoň zúčastnili mše svaté.
 • Rád bych připomenul, že o svátku Proměnění Páně 6. srpna zesnul blahoslavený papež Pavel VI. Od jeho úmrtí letos uplyne rovných čtyřicet let. Brzy bude tento velký muž víry svatořečen.
 • Od pondělí 13. do pátku 17. srpna se uskuteční na faře obvyklý příměstský tábor. Děkuji našim mladým animátorům za jeho svědomitou přípravu.

Ohlášky Zubří - 29.07.2018

 • Autobus na Svatý Hostýn odjíždí ze zastávky Pod Kostelem v úterý v 7h.
 • Ve čtvrtek lze při návštěvě kteréhokoli farního kostela získat tzv. porciunkulové odpustky, pokud se tam pomodlíme Otčenáš a Vyznání víry, pokud přistoupíme ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
 • O prvním pátku budou navštíveni naši nemocní se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 22.07.2018

 • Zveme občany Zubří a přátele, malé i velké, na tradiční farní den, který se uskuteční v sobotu 28. července 2018. Formálně bude zahájen ve 14h na farním dvoře požehnáním obnoveného farního hřiště a zrekonstruovaných kanceláří v přízemí fary. Děti jsou zvány na zajímavý doprovodný program: Divadlo Maringotka předvede na farní zahradě ve 14:30 Námořnickou pohádku; od 15:30 bude přichystán animační program (skákací tyče; prolézací, šestimetrový tunel; dřevěné kostky - Jenga věž; házecí kyblíčky; slalomová dráha a malování na obličej).

Ohlášky Zubří - 15.07.2018

 • Od pondělí do čtvrtku je otec Pavel s ministranty na táboře. V naléhavých potřebách se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (P. Jiří Polášek - 731 518 511).
 • V sobotu po ranní mši svaté se koná na faře brigáda.
 • Oznamuje se, že v sobotu 28. července 2018 v Zubří církevní manželství pan Michal Ulrych ze Zubří a slečna Barbora Bohuslava Šumberová z Oder.
 • Na potřeby farnosti se vybralo 1. července 2018 celkem 9.986 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Stále je možno přihlašovat se na poutní zájezd na Svatý Hostýn, který proběhne v úterý 31. července 2018.

Ohlášky Zubří - 01.07.2018

 • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Zubří - 24.06.2018

 • Oznamuje se, že v pátek 6. července 2018 hodlají uzavřít církevní sňatek v Čeladné pan Jakub Šimurda ze Zubří a slečna Tereza Květoňová.
 • V sakristii farního kostela jsou k vyzvednutí objednané Jeruzalémské bible. Malé vydání za 234 Kč, velké za 594 Kč. Vyzvednout prosím do příští neděle. Nevyzvednuté výtisky budou prodány těm, kdo projevili zájem až po uzavření objednávky.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 17.06.2018

 • Oznamujeme, že v kostele v Zašové chtějí uzavřít církevní sňatek v sobotu 23. června ve 13h pan Jan Šturala a slečna Zuzana Dobšová ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 10.06.2018

 • Na potřeby farnosti se vybralo o minulé neděli 12.395 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V sobotu 16. června 2016 chtějí uzavřít církevní manželství Roman Vlk a Lucie Sladká, oba ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 03.06.2018

 • Příští neděli není ještě zadán mešní úmysl v kapli.
 • V tomto týdnu je ještě několik volných úmyslů.
 • V pátek, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se koná od 16h na farní zahradě táborák pro děti a jejich rodiče. Zvu hlavně ty, kdo dnes přistoupily k prvnímu svatému přijímání.
 • Děkanátní centrum pro rodinu vás srdečně zve na pouť rodin, kterou letos prožijeme v sobotu 9. června s patronkou rodin sv. Zdislavou na Prostřední Bečvě. Přijďte se navzájem povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je bohatý program a jak pro děti, tak dospělé.

Ohlášky Zubří - 27.05.2018

 • V pátek budou navštíveni nemocní se svatými svátostmi.
 • V sobotu se uskuteční ve farním kostele od 9h nácvik na první svaté přijímání, po němž bude otec Pavel zpovídat naše prvokomunikanty s jejich rodinami a další zájemce. Nebojte se přijít, byť by to bylo po desítkách let.
 • Ještě jednou zvu naši omladinu do zuberského klubu v sobotu 2. června od 9:30 na setkání s paní Fridrichovou, která promluví o partnerských vztazích, sexualitě a antikoncepci.
 • V neděli 20. května se vybralo na církevní školství celkem 3.203 Kč. Celá částka byla poslána na příslušný účet.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Děkanátní centrum pro rodinu vás srdečně zve na pouť rodin, kterou letos prožijeme v sobotu 9. června s patronkou rodin sv. Zdislavou na Prostřední Bečvě. Přijďte se navzájem povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je bohatý program a jak pro děti, tak dospělé.

Ohlášky Zubří - 20.05.2018

 • Po pondělní votivní mši následuje u kaple obvyklé posezení.
 • Zapište se, prosím, do adoračních služeb v pátek 25. května na kapli. Připomínám, že alespoň půlhodinovou adorací lze, za obvyklých podmínek, obdržet plnomocné odpustky.
 • Do projektu Noc kostelů se, kvůli mnoha dalším akcím, letos nezapojíme.
 • Rodiče dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání, nezapomeňte, prosím, že v pátek 25. května se koná v kapli na Starém Zubří od 18h (změna hodiny oproti původnímu plánu) večer chval.

Ohlášky Zubří - 13.05.2018

 • V neděli 6. května 2018 se vybralo na potřeby farnosti celkem 13.176 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V tomto týdnu je otec Pavel na pouti s farníky v Itálii. Proto se prosím obracejte v naléhavých případech na Římskokatolický farní úřad v Zašové (důstojný pán Jiří Polášek 603 805 223).
 • Příští neděli se bude konat mešní sbírka na církevní školství.
 • Příští neděli zastupuje na mších Mons. Vojtěch Kološ.
 • Připomínám, že o příští neděli lze, s ohledem na posvícení starozuberské kaple, obdržet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
 • Srdečně zvu na vystoupení pěveckého sboru Vokál z Přerova, které se koná ve farním kostele příští sobotu, tj. 19. května, od 16:30.
 • V sobotu 26. května 2018 chtějí uzavřít v Zubří církevní sňatek pan Marek Galbavý z Mankovců na Slovensku a slečna Jitka Divínová ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 06.05.2018

 • Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Dnes odpoledne je májová pobožnost u hážovské kapličky s P. Peterem Krenickým.
 • Na Radhošti se koná v úterý 8. května stanislavská pouť. Mše začne v 10:30.
 • slavnosti Nanebevstoupení Páně se věřícím doporučuje zúčastnit mše svaté. U nás bude slavena již v předvečer.
 • Připomínám, že v tomto týdnu jsou vyhlášeny zvláštní termíny k první svaté zpovědi dětí, které půjdou v červnu k prvnímu svatému přijímání.

Ohlášky Zubří - 29.04.2018

 • V pátek budou navštíveni naši nemocní se svatými svátostmi.
 • V pátek si děti, které mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání, vyslechnou při mši svaté katechezi o svaté zpovědi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 22.04.2018

 • Příští neděli bude účinkovat od 16h v našem farním kostele schola z Rožnova, která předvede pásmo velikonočních písní.
 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 8. dubna 2018 celkem 9.180 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na repatriaci migrantů se vybralo v neděli 15. dubna 2018 celkem 10.336 Kč. Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
 • V pátek 27. dubna 2018 bude sloužena od 17:30 v zuberském farním kostele mše svatá, při níž si děti, které poprvé přistoupí letos ke svatému přijímání, vyslechnou katechezi o desateru. Účast je povinná, včetně rodičů.

Ohlášky Zubří - 15.04.2018

 • Ve čtvrtek 19. dubna se sejde pastorační rada v 18h na faře v Zubří.
 • V sobotu 21. dubna zvu po ranní mši svaté ty dobrovolníky, kteří sečou na trávu na faře a okolo kaple, kdo uklízejí na faře a v kostele a kapli, na pohoštění.

Ohlášky Zubří - 08.04.2018

 • Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi se vybralo 3.157 Kč. Celá částka byla přeposlána na patřičný účet.
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo celkem 12.206 Kč. Celá částka byla poukázána na patřičný účet.
 • Od 12. do 17. dubna se koná v Domě sv. Josefa na Gruni ve Starých Hamrech mužské cursillo. Zájemce o tuto duchovní obnovu prosím, aby se mi osobně přihlásili.
 • Česká biskupská konference vyhlašuje sbírku na pomoc při obnově domovů poškozených nebo zničených válkou, která se uskuteční o mších svatých příští neděle.
 • Ještě je možno se přihlásit na farní pouť do Itálie. Zbývá 12 volných míst. 

Ohlášky Zubří - 01.04.2018

 • O prvním pátku budou navštíveni nemocní se svatým přijímáním.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 25.03.2018

 • Dnes odpoledne se zpovídá v Rožnově od 15h do 18h.
 • 25. května 2018 se stane závazným tzv. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Tento evropský dokument stanoví přísná pravidla pro zacházení s osobními údaji a i všechny církevní subjekty se tomu musí přizpůsobit, jinak jim - farnostem a zodpovědným osobám - hrozí citelné postihy a ohromné finanční pokuty. Přináší to konkrétní výhody i nevýhody: Žadatelé o křest či církevní sňatek si např. mohou být jisti, že nebude jejich osobních údajů zneužito. Farní kancelář, kde jsou osobní údaje různé citlivosti uloženy, musí být uzamčena a přístup do ní není možný bez vědomí a výslovného svolení faráře!
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Boží hrob bude otevřen od 9 do 15h.
 • Dary nashromážděné v Božím hrobě budou určeny na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář.
 • Při hrubé mši o slavnosti Zmrtvýchvstání není dosud zadán úmysl.

Ohlášky Zubří - 18.03.2018

 • V sobotu se od 8 do 11h zpovídá ve Valašském Meziříčí. Při odpoledním zpovídání v Zubří bude jeden kněz k dispozici také v teple farní kanceláře. Příští neděli se zpovídá od 15 do 18h v Rožnově.
 • Příští neděli dochází ke změně času na letní (o hodinu se posouvá napřed).
 • Příští neděli se vybírají pokladničky s postní almužnou. Charita prosí, abyste uvedli účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní situaci. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly, kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují a ostýchají se o pomoc požádat.

Ohlášky Zubří - 11.03.2018

 • V sobotu 17. března se koná v Zašové setkání mládeže našeho děkanátu. Registrace od 8:30 do 9:30. Poté vystoupí známý facebookový kněz P. Vagaj z českobudějovické diecéze.

Ohlášky Zubří - 04.03.2018

 • Na svatopetrský haléř se vybralo 8.587 Kč. Částka byla odeslána na patřičný účet.
 • V pondělí 5. března bude pan děkan z Rožnova konat obvyklou vizitaci farnosti.
 • Ve čtvrtek 8. března se koná na faře v Zubří od 19h ustavující zasedání obnovené pastorační rady.

Ohlášky Zubří - 25.02.2018

 • V pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi. Nemocné, které nestihnu obejít, navštívím následující čtvrtek.
 • Ve čtvrtek 1. března 2018 se koná na faře od 18h ustavující zasedání obnovené Ekonomické rady.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Zubří - 18.02.2018

 • "Stádia manželství a předávání víry v rodině" je přednáška P. Lukáše Engelmanna, která se uskuteční dnes, tj. 18. února, od 15h v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové.
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

Ohlášky Zubří - 11.02.2018

 • Po nedělních bohoslužbách proběhly volby do poloviny pastorační rady naší farnosti. Zvoleni byli: Jiří Krupa, Milena Blahová, Jaroslav Křenek, Marie Machová, Kateřina Kubjátová a Marie Joklová.
 • K nim se přidružují členové přímo jmenovaní farářem: Marie Křenková, Kristýna Hoferová, Pavlína Mitášová, Václav Krupa, Martin Svák a Václav Jokla.
 • Členové nové pastorační i ekonomické rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě v neděli 18. února 2018 v 7:45.
 • Na potřeby farnosti v neděli 4. února se vybralo celkem 12.184 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Dnes je poslední možnost přihlásit na farní pouť do Itálie. Přihlášky jsou u výstupu z kostela.
 • Popeleční středa je dnem přísného postu: dospělý zdravý katolík je vázán postem od masa a postem újmy (nanejvýš jednou se dosyta najíst).
 • Drazí bratři a sestry, jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě. Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti. S vděčností za vaši ochotu přidat se ke splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří

Po nedělních bohoslužbách proběhly volby do poloviny pastorační rady naší farnosti. Zvoleni byli: Jiří Krupa, Milena Blahová, Jaroslav Křenek, Marie Machová, Kateřina Kubjátová a Marie Joklová.

Členové nové pastorační rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě v neděli 18. února 2018 v 7:45.

Ohlášky Zubří - 04.02.2018

 • Zveme na přednášku Pavla Hoška s názvem Význam exilu v židovské tradici. Koná se 7. února 2018 v prostorách freskového sálu Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.
 • Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbírky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami odřeknete. Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich jméno a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny.
 • Jak již bylo oznámeno, v pátek 9. února 2018 se uskuteční od 18:30 na faře v Zubří setkání s dětmi, které poprvé mají letos přistoupit ke svatému přijímání, a s jejich rodiči.

Jmenovaní členové do obnovené Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří - 21. února 2018

Na základě Stanov pro pastorační rady olomoucké arcidiecéze jmenuje farář polovinu pastorační rady a své jmenování zveřejní ještě před volbou její druhé poloviny.

Jmenuji do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří:

Marii Křenkovou, Kristýnu Hoferovou, Pavlínu Mitášovou, Václava Krupu, Martina Sváka a Václava Jokla.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé pastorační radě.

P. Pavel Hödl, farář

Jmenování nové Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Zubří - 4. února 2018

Na základě Stanov pro ekonomické rady olomoucké arcidiecéze jmenuji na další funkční období do Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Zubří:

Jaromíra Řeháka, Ludmilu Jaroňovou, Lubomíru Mikulenku, Martina Veselého a Josefa Svaka.

Šestého člena do této rady vyšle na svém prvním zasedání obnovená Pastorační rada Římskokatolické farnosti Zubří.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé ekonomické radě.

P. Pavel Hödl, farář

Ohlášky Zubří - 28.01.2018

 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 14. ledna 2017 celkem 12.598 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu si můžete přinést do kostela, chcete-li, vlastní hromničky.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V tomto týdnu jsou ještě dva volné mešní úmysly.

Ohlášky Zubří - 14.01.2018

 • Kromě obvyklé ekumenické pobožnosti v Zubří jsme zváni také do evangelického kostela v Rožnově ve čtvrtek 25. ledna v 17:30. Modleme se za jednotu mezi křesťany.
 • Povšimněte si prosím volných nedělních úmyslů.
 • Během dovolené otce Pavla obracejte se v naléhavých případech na farní úřad v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • U východu z kostela jsou přihlášky na farní pouť do Říma.
 • V neděli 4. února 2018 se budou konat volby do nové pastorační rady. Do neděle 28. ledna 2018 prosím podávejte jmenovité návrhy na její složení.
 • 4. února bude zveřejněno nové jmenování do ekonomické rady naší farnosti. Do tohoto orgánu se totiž na základě stanov nevolí, ale statutár jmenuje podle vlastního uvážení.
 • Tříkrálová sbírka v Zubří letos vynesla 215.262 Kč. Všem dárcům Charita děkuje!

Ohlášky Zubří - 07.01.2018

 • Nezapomeňte vyjádřit svůj názor v prezidentských volbách.
 • Dnes ani příští neděli se v kostele večerní modlitba konat nebude.
 • Na kapli bude příští neděli zastupovat P. Vojtěch Kološ.
 • Od příští neděle do následující soboty pobírá otec Pavel dovolenou.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. Za elektřinu jsme ve farním kostele v uplynulém kalendářním roce zaplatili 54.599 Kč; na faře stála elektřina v tomtéž období 17.615 Kč. I nadále probíhají drobné práce v našich nových farních kancelářích, které už jsou v provozu. Až budou vše hotovo, bude dílo představeno farníkům.

Ohlášky Zubří - 31.12.2017

 • Upozorňuji na volné mešní úmysly v tomto týdnu.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna je zasvěceným svátkem. Je tedy spojen s povinnou účastí na mši svaté a svátečním klidem.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O slavnosti Zjevení Páně biskupové doporučují zúčastnit se mše svaté. V Zubří bude mše svaté už v předvečer, ve Vidči ráno. Poté bude otec Pavel s videčskými dětmi koledovat.
 • Protože na slavnost Zjevení Páně připadá na naši farnost adorační den, prosíme, abyste se zapsali laskavě do adoračních stráží. Namísto obvyklé ranní mše jsou věřící zváni na slavení liturgie hodin, tedy ranních chval a modlitby se čtením, před vystavenou velebnou svátostí. Obecně platí, že alespoň půlhodinová adorace je spojena s možností získat plnomocné odpustky.

Ohlášky Zubří - 24.12.2017

 • Protože se blíží tříkrálová sbírka, vybízíme děti, které by rády koledovaly, aby se přihlásily u pana Jaroslava Křenka.
 • Dnes odpoledne se koná od 15h ve farním kostele obvyklé vítání Ježíška.
 • V pátek 29. prosince 2018 se koná ve farním kostele vánoční koncert.
 • V tomto týdnu je ještě několik volných mešních úmyslů.

Ohlášky Zubří - 17.12.2017

 • Sbírka na potřeby farnosti ze dne 3. prosince 2017 vynesla celkem 7.940 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V úterý 19. prosince budu sloužit starou latinskou mši, tichou na přání skupinky poutníků ze Zašové. Přijďte mezi nás i vy!
 • Naléhavě připomínám, že katolík je povinen zúčastnit se mše svaté o 4. neděli adventní, která letos připadá na Štědrý den. Účastí na půlnoční mši se nenahrazuje tato povinnost. Této povinnosti lze snadno dostát díky ranní mši v 7:45.
 • Současně je katolík povinen účastnit se mše svaté o slavnosti Narození Páně 25. prosinec, anebo v předvečer 24. prosince!
 • O Štědrém dnu se koná v 15h obvyklé vítání Ježíška.
 • Využijte prosím v sobotu přítomnosti čtyř zpovědníků od 16h do 18h. P. Ladislav Šimek bude zpovídat v sakristii, P. Jiří Polášek ve zpovědnici, já budu ve zpovědnici v levé boční lodi a P. Josef Svoboda ve farní kanceláři. Prosím, abyste sledovali, kde je menší fronta, abyste mohli přijít co nejdříve na řadu a nenechali ochotné zpovědníky zahálet.
 • Dnes se také zpovídá od 15 do 18h v Rožnově.

Ohlášky Zubří - 10.12.2017

 • O možnostech k předvánoční zpovědi se můžete informovat buď na webových stránkách naší farnosti, nebo na nástěnce.

Ohlášky Zubří - 03.12.2017

 • V adventu budeme slavit rorátní mši svatou o sobotách. Poté následuje na faře snídaně.
 • Středeční mše svatá 6. prosince 2017 bude slavena, oproti zvyklostem, ve farním kostele, nikoli v kapli. Přijde po ní mezi nás sv. Mikuláš.
 • V sobotu 9. prosince jsme zváni do našeho farního kostela na adventní koncert, který začne v 17h.
 • O této ani příští neděli se nebude konat večerní modlitba ve farním kostele.
 • O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučují naši biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.

Ohlášky Zubří - 26.11.2017

 • Ve středu 29. listopadu 2017 přednesu od 16h zamyšlení o adventu na půdě zuberského muzea.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 uplyne 30 let od úmrtí bývalého apoštolského administrátora olomoucké arcidiecéze Josefa Vrany. Ať odpočívá v pokoji!
 • Páteční mše bude o hodinu později, kvůli služebním povinnostem ve Vidči.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • zapisování mešních intencí na příští čtvrtletí
 • Upozorňuji na to, že končí naše potravinová sbírka. Zároveň se můžete na naší nástěnce seznámit s charitativním projektem Krabice od bot, kterým se dá přispět na vánoční dárky pro děti z chudých poměrů.

Ohlášky Zubří - 19.11.2017

 • Příští neděli se, ze služebních důvodů, neslaví ranní mše, ani se nekoná večerní modlitba.
 • Na potřeby farnosti se vybralo celkem 20.070 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 12.11.2017

 • Sbírka na charitu v neděli 5. listopadu 2017 vynesla celkem 13.261 Kč. Pán Bůh zaplať! Celá částka byla převedena na patřičný účet.
 • Páteční mše je kvůli státnímu svátku přesunuta na ranní hodinu.
 • Sobotní mše bude výjimečně slavena na Starém Zubří, kvůli adoračnímu dnu ve Vidči a poutě šenovské farnosti do naší svatodušní kaple, a to v 8:30.
 • O slavnosti sv. Kateřiny je možno obdržet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
 • Kateřinská zábava se letos nekoná.

Ohlášky Zubří - 05.11.2017

 • Ve čtvrtek 9. listopadu 2018 se sejde na faře v 18:15 Pastorační rada naší farnosti k projednání kateřinské zábavy a pastoračního plánu na příští rok.
 • Od pátečního večera do soboty odpoledne bude otec Pavel v Kroměříži s děvčaty od 10 do 13 let u sester Sv. Kříže. Sobotní mši zajišťuje P. Jan Bleša z Kelče.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. Kancelář je už do poloviny vybavena nábytkem a kancelářskými potřebami.

Ohlášky Zubří - 29.10.2017

 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Sbírka na misie vynesla 11.465 Kč. Celá částka byla odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 • Od neděle 17. do soboty 23. června pořádá naše farnost poutní zájezd do Padovy, Říma a San Giovanni Rotondo. Závazně se zapisujte v sakristii.

Ohlášky Zubří 8. až 22. října 2017

 • Věnujte prosím pozornost výrazným změnám v pořadu bohoslužeb a některých volných úmyslů v neděli.
 • V pátek 13. října 2017 začíná v 16h na faře Papežské misijní klubko. Děkuji jeho lektorům a lektorkám, že v něm naše děti metodicky vedou a učí je opravdové lidské vzájemnosti.
 • V sobotu 14. října 2017 se koná v Olomouci svěcení dvou nových pomocných biskupů.
 • V sobotu 21. října 2017 chtějí uzavřít ve 12h ve farním kostele v Zubří církevní manželství pan Ludvík Mikulenka ze Zubří a slečna Kochová z Vodňan.
 • V sobotu 28. října 2017 chtějí přijmout manželskou svátost ve farním kostele v Zubří v 11h pan Rostislav Cabák z Vidče a slečna Marie Krupová ze Zubří.
 • Od čtvrtku 12. do soboty 21. října je otec Pavel s farníky na pouti ve Fatimě. Výuka náboženství ve 3. třídě a na druhém stupni je v uvedených dnech zrušena. V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (Tel.: 731 518 511)
 • V neděli 15. října se bude konat sbírka na potřeba farnosti. V nejbližších dnech bude pořízena do kanceláře nezbytná elektronika (počítače s příslušenstvím jako tiskárna a server), celková cena se odhaduje na 40 tisíc Kč. Ekonomická farní rada prosí o štědrost.
 • V neděli 15. října 2017 bude zastupovat na mších svatých P. Evžen Martinec, někdejší duchovní správce v Hutisku.
 • 22. října 2017 se koná misijní neděle. Sbírka bude určena na Papežské misijní dílo.
 • O následujících nedělích se večerní modlitba nekoná.
 • V pátek 27. října 2017 se bude udílet při mši svaté v 17:30 svátost pomazání nemocných. V sakristii je možno se ještě přihlásit.
 • V neděli 29. října 2017 dochází ke změně letního času na středoevropský (hodinové ručičky se vrátí o hodinu zpět).
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získávat, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, a to při návštěvě hřbitova.

Ohlášky Zubří - 01.10.2017

 • Ve středu pobírám dovolenou.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Vstupujeme do měsíce října, kdy nás matka Církev vybízí ke zbožné modlitbě svatého růžence.
 • Ve čtvrtek 5. října se koná od 18 do 19h na faře v Zubří řádné zasedání Ekonomické rady.
 • Ve čtvrtek 5. října se koná od 19h do 20h na faře v Zubří řádné zasedání Pastorační rady.
 • Od pátku do neděle jsem s naší a videčskou scholou na výletě v Bojkovicích. Nedělní zástup zajišťuje pan farář z Bojkovic P. Jiří Změlík.
 • V sobotu 7. října 2017 v 11:30 chtějí uzavřít ve filiální kapli sv. Ducha ve Starém Zubří církevní manželství pan Radek Majer ze Zubří a slečna Lucie Kovářová z Frenštátu pod Radhoštěm.
 • Tuto ani příští neděli se večerní modlitba v kostele nekoná.

Ohlášky Zubří - 24.09.2017

 • O slavnosti sv. Václava doporučují biskupové Čech a Moravy věřícím, aby se zúčastnili mše svaté. Tentýž den si připomínáme 25 let od jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Také jde o den modliteb za kněžská povolání.
 • Od pátku do neděle jsem služebně mimo farnost. Příští neděli zastupuje na mších svatých P. František Dobeš. Tuto i příští neděli odpadá, ze služebních důvodů, večerní modlitba.
 • V sobotu 14. října se v olomouckém dómě koná svěcení dvou nových pomocných biskupů. Kdo by se chtěl přidat do autobusu k zašovským farníkům, ať se přihlásí v sakristii. 

Ohlášky Zubří - 17.09.2017

 • V sobotu 23. září pořádá naše farnost ve spolupráci zájezd do Křižanova. Odjezd od kostela v 7h ráno. Farní zájezd byl, pro nedostatečný zájem, zrušen.

Výuka náboženství 2017/2018 - aktualizace!

Milí školáci a studenti!

Už se na vás já i paní katechetka Eva Borovičková těšíme!


Na základní škole Zubří se bude vyučovat náboženství ve školním roce 2017/2018 takto:

- První třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 11:30.

- Druhou třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 12:30.

- Třetí třídu budu učit já v pondělí od 12:30.

- Čtvrtou třídu s pátou bude učit letos paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 13:30.

- Druhý stupeň budu učit já na faře v Zubří v pátek od 15:00.

Učebny na ZŠ Zubří budou upřesněny.

Výuka započne v týdnu od pondělí 18. září 2017.

otec Pavel

Ohlášky Zubří - 03.09.2017

 • Protože na příští neděli překládám slavnost Posvěcení farního kostela, můžete obdržet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky (být v milosti posvěcující, což zaručuje svatá zpověď; nemít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu; jakákoli modlitba za Svatého otce; svaté přijímání).
 • Všechny farníky zvu na sobotní duchovní obnovu, kterou povede farář Církve českobratrské evangelické z Valašského Meziříčí Mgr. Daniel Heller. Mši svatou budu slavit v 7:45. Po ní pronese náš milý host první promluvu pod názvem: Jaké plody přinesla reformace? Já budu následně zpovídat ve zpovědní místnosti, Daniel Heller bude připraven v sakristii k osobním rozhovorům. Druhá duchovní promluva je naplánována na 10h a bude pojednávat o tom, jak Písmo svaté proměňuje naše mezilidské vztahy. Následně bude vystavena velebná svátost k tiché adoraci, od 11:30 ji budu doprovázet slovem.
 • V sobotu 16. září 2017 v 10h chtějí přijmout manželskou svátost pan Miroslav Šimurda ze Zubří a slečna Denisa Fojtášková z Rožnova.
 • Naše farnost ve spoluprací s místní KDÚ-ČSL zve na tradiční výlet, tentokrát do Křižanova, rodiště svaté paní Zdislavy, který se uskuteční v sobotu 23. září. Kromě toho navštívíme proslulou Zelenou Horu, kde budeme slavit mši svatou, a Žďár nad Sázavou. Zájemci ať se prosím zapíší v sakristii co nejdříve. Odjezd ze zastávky pod kostelem v 7h, návrat okolo 20h. Dospělí cestující platí po 500 Kč, děti a studenti po 250 Kč; v ceně je oběd, nejsou v ní zahrnuty případné vstupy do památek ve Žďáru. Přihlásit se je možné v sakristii farního kostela nebo u paní Heleny Kolečkové, tel. 724 554 660.
 • Kdo by toužil se ke mně přidat na pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové (u Šternberka), v pátek 15. září, ať to laskavě sdělí v sakristii.

Ohlášky Zubří - 20.07.2017

 • Při sbírce na potřeby kostela o svátku Proměnění Páně 6. srpna se vybralo celkem 13.175 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 21. srpna do soboty 26. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Ve čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu farníky, aby se zúčastnili pouti na Radhošť v sobotu 2. září 2017.
 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit školáky do výuky náboženství v novém školním roce.

Ohlášky Zubří - 06.08.2017

 • Dne 19. srpna 2017 chtějí v 11h uzavřít církevní manželství pan Jakub Hřib z Holešova a slečna Veronika Valchařová ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 30.07.2017

 • V sobotu 12. srpna 2017 chtějí uzavřít v 11h ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří církevní manželství pan Roman Škapík a slečna Magdaléna Sedláčková, oba ze Zubří.
 • V úterý jedeme na svatý Hostýn. Sraz je pod kostelem v 7h.
 • Ve čtvrtek a pátek budu navštěvovat naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V sobotu 5. srpna 2017 zvu všechny na farní den, který tradičně probíhá na farním dvoře.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. V tomto roce jde především o plánované přizpůsobení farní kanceláře.

Ohlášky Zubří - 23.07.2017

 • Na úterní mši svatou během mariánského večeřadla není zatím zadán úmysl.

Ohlášky Zubří - 16.07.2017

 • V sobotu 22. července 2017 chtějí uzavřít ve 12h ve filiálním kostele sv. Ducha v Zubří církevní sňatek pan Jiří Krpelík a slečna Monika Bitalová, oba ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 09.07.2017

 • Skupina našich ministrantů odjíždí příští neděli na čtyřdenní putovní tábor do Prahy. Sraz je na nádraží ve 14h.
 • Na potřeby kostela se 2. července 2017 vybralo 9.454 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví pomocní biskupové: Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, kancléř kurie.
 • Už nyní se můžete zapisovat v sakristii na pouť nemocných na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 1. srpna.

Ohlášky Zubří - 02.07.2017

 • V tomto týdnu bylo instalována na zpovědní místnost informační cedule. Svítí-li zeleně, je zpovědník vevnitř a můžete vstoupit. Svítí-li červeně, právě se někdo zpovídá. Nesvítí-li, ve zpovědní místnosti není kněz.

Ohlášky Zubří - 25.06.2017

 • Dnešní večerní modlitbu si věřící vedou sami.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek se po mši svaté koná táborák pro děti, zvláště ty, kdo letos navštěvovaly náboženství.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 18.06.2017

 • Příští sobotu bude v olomoucké katedrále vysvěcen jeden novokněz.
 • V sobotu přijede kvůli lektorům do Zašové Mons. Josef Hrdlička.
 • V uplynulém týdnu byla zkrášlena předzahrádka na naší faře. Ochotným pracovním děkuji za pomoc.
 • Příští neděli si večerní modlitbu povedou věřící sami.
 • Na potřeby kostela se minulý týden vybralo 9.184 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 11.06.2017

 • dnes odpoledne setkání rodin v Zašové
 • V tomto týdnu zakončíme výuku náboženství zmrzlinou.
 • V pátek 16. června 2017 zasedá od 18:30 na faře v Zubří pastorační rada naší farnosti.
 • Příští sobotu se setkají biřmovanci ve farním kostele, aby si prošli samotný obřad a přistoupili ke svátosti smíření. Jako hostující zpovědník byl přizván otec Jiří Polášek ze Zašové. Začátek bude již v 16:30! Kromě biřmovanců srdečně zvu ke zpovědi i jejich rodiny a rodinné příslušníky.

Ohlášky Zubří - 04.06.2017

 • Sobotní pouť za nová kněžská a řeholní povolání našeho děkanátu: autobus odjíždí od kostela ve 14h; cena za dospělou osobu je 150 Kč.
 • Připomínám, že biřmování se bude konat v sobotu 24. června 2017 v 16h.
 • V pondělí 5. června 2017 se pořádá na Starém Zubří obvyklá vaječina.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby kostela; před několika dny jsme pořídili nové mikrofony v kněžišti.
 • Brigáda - farní hřiště, sobota 10. června 2017 od 8h.

Ohlášky Zubří - 28.05.2017

 • Na tento týden připadá první pátek. Se svatými svátostmi budu navštěvovat nemocné už ve čtvrtek ráno a také v pátek jako obvykle. Nemocných totiž přibylo.
 • V sobotu 3. června 2017 se setkají biřmovanci na faře v 10h.
 • V sobotu 3. června 2017 zveme na večer chval.

Ohlášky Zubří - 21.05.2017

 • Dnes ve farním kostele od 16h - koncert zuberské malé schóly a hostí.
 • V sobotu 27. května 2017 se koná ve farním kostele nácvik na 1. svaté přijímání a svátost smíření našich prvokomunikantů.
 • Protože se koná v sobotu 10. června 2017 na Svatém Hostýně děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání, prosíme poutníky, aby se zapsali do seznamu v sakristii, nejpozději do příští neděle, abychom mohli zajistit se zašovskou farností odpovídající zájezdní autobus.

Ohlášky Zubří - 14.05.2017

 • Na potřeby kostela se vybralo 5.461 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V neděli 21. května se koná od 16h koncert zuberské schóly a hostí ve farním kostele.

Ohlášky Zubří - 07.05.2017

 • V pátek a sobotu mše svaté odpadají, protože otec Pavel vede cursillo na Gruni ve Starých Hamrech.
 • Příští neděli zastupuje na mších svatých P. Bohumír Vitásek.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 30.04.2015

 • O prvním pátku navštíví otec Pavel naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V sobotu 6. května 2017 se sejdou na faře v Zubří v 9:30 biřmovanci.
 • O příští neděli zastupuje na mších svatých P. Ján Rimbala, duchovní správce z Branek.

Ohlášky Zubří - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 3.834 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo 12.999 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.
 • Ve středu 26. dubna 2017 jede zájezdní autobus na absolventský koncert Pavlíny Mitášové na Velehrad. Bude přistaven ve 13:30 na stanovišti pod kostelem. Vybírá se 200 Kč za osobu.

Ohlášky Zubří - 16.04.2017

 • V sobotu 29. dubna 2017 chtějí uzavřít v 11h v kapli Svatého Ducha církevní manželství pan Zdeněk Holiš a slečna Ing. Kateřina Krupová.
 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Zubří - 09.04.2017

 • V úterý 11. dubna 2017 uplyne 30 let od zesnutí našeho rodáka P. Jaroslava Jokla.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • Bílé sobotě, 15. dubna 2017, se setkají biřmovanci na faře od 8h.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Zubří - 02.04.2017

 • O prvním pátku navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. V pátek bude v Zubří zpovídat P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; v neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.
 • V pátek 7. dubna se koná při mši svaté třetí katecheze pro děti chystající se k prvnímu svatému přijímání, tentokrát o samotném svatém přijímání.
 • Upozorňuji na páteční rožnovskou přednášku Marky Váchy pod záštitou České křesťanské akademie.

Ohlášky Zubří - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • V sobotu 25. března se sejdou na faře biřmovanci ve 14h.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Zubří - 05.03.2017

 • V sobotu 11. března 2017 se setkají v 8h na faře biřmovanci.
 • Připomínám, že v pátek 10. března 2017 zasedá Ekonomická rada naší farnosti na faře od 18:30. Pozvánky jsou v sakristii.

Ohlášky Zubří - 26.02.2017

 • Dnešní večerní modlitbu si věřící povedou sami.
 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Upozorňuji na přednášku Pavla Hoška o Významu příběhu v židovské tradici. Více informací na nástěnce.
 • O prvním pátku dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.
 • Od příští neděle je možno zapisovat úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí tohoto kalendářního roku.
 • Je možné přinášet příspěvky paní Hoferové na výzdobu Božího hrobu.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 10.040 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zkoušky chrámového sboru před Velikonocemi začínají na faře v pátek 3. března 2017 od 18:20. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky Zubří - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při ranní mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.
 • Zároveň připomínám, že ve čtvrtek zasedá Pastorační rada naší farnosti od 18:30 na faře.
 • Příští sobotu se na faře od 8h setkají biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší.   S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz kolonku "Aktuálně".

Ohlášky Zubří - 05.02.2017

 • Příští sobotu, tj. 11. února, mají na faře od 10h schůzku biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 29.01.2017

 • Po páteční mši svaté se bude udílet svatoblažejské požehnání.
 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář z Medžugorje.

Ohlášky Zubří - 22.01.2017

 • Povšimněte si změn v pořadu bohoslužeb s ohledem na pohřební mše.
 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům v Zubří uhrazení poplatku.
 • V sobotu 28. ledna se setkají na faře od 8h biřmovanci.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude slavena jen hrubá mše svatá!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.
 • Prosíme ochotného farníka, který vyniká úhledným písmem a je schopen přepisovat aktuální záznamy do farní kroniky.

Ohlášky Zubří - 15.01.2017

 • Kromě ekumenické pobožnosti v Zubří jsme zváni i do rožnovského evangelického kostela, kde se za jednotu křesťanů budeme modlit ve čtvrtek 19. ledna od 17:30.

Ohlášky Zubří - 08.01.2017

 • V sobotu 14. ledna 2017 se sejdou na faře v 8h biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 01.01.2017

 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Zubří

Ohlášky Zubří -25.12.16

 • Povšimněte si prosím změn v pořadu svátečních bohoslužeb, jak byly ujednány na pastorační radě.
 • V pátek 30. prosince 2016 se uskuteční od 16h vánoční koncert v našem farním kostele. Účinkuje chrámový sbor, malá i velká schóla.
 • V sobotu 31. prosince 2016 se sejdou na faře od 14:30 biřmovanci.
 • 28. prosince bude při mši svaté ve farním kostele účinkovat chrámový sbor z Valašské Bystřice.

Ohlášky Zubří - 11.12.2016

 • Tabulka míst, kde se bude vysluhovat v našem blízkém okolí svátost smíření, je zveřejněna na našem farním webu a v kostelní vývěsce. Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Středeční večerní mše svatá v kapli se kvůli pohřbu tentokrát ruší.
 • Příští neděli se po ranní mši svaté bude konat misijní jarmark.
 • Příští neděli si večerní modlitbu povedou věřící sami, otec Pavel totiž zpovídá v Rožnově.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Zubří - 03.12.2016

 • Třetí třída bude mít zítra náboženství o hodinu dříve, v 11:30.
 • Zájemci o svátost pomazání nemocných se, prosím, ohlaste v sakristii.

Ohlášky Zubří - 27.11.2016

 • Povšimněte si rorátních bohoslužeb a dalšího doprovodného programu pro děti.
 • V pátek 2. prosince 2016 zavítá po mši sv. do našeho kostela sv. Mikuláš.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se setkají biřmovanci na faře od 9h.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se od 16h koná v kapli vystoupení dua Viento marero. Zazní klasická hudba, včetně té adventně laděné.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí Vás srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • O prvním pátku navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Zubří - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • O této ani příští neděli se kvůli jiným odpoledním programům nebude konat večerní modlitba.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • V pondělí 14. listopadu 2016 odpadá, ze služebních důvodů, výuka třetí třídy na místní Základní škole.
 • V pondělí uvítáme v našem farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, jak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Protože se v sobotu koná Pod Lipůvkou od 19h kateřinská hodová zábava, prosíme ochotné farníky o potravinové příspěvky na stoly. Na faru je lze přinést v pátek od 16h do 17h nebo v sobotu ráno od 7:30 do 10h. Děkujeme.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzej-ním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.