Schola

Schola v Zubří

Počátek scholy v Zubří je v roce 1982, kdy začalo pět malých děvčat z prvního stupně základní školy pod vedením varhaníka Bohuslava Pernici. Schola se pak víc rozvíjela za působení P. Plachého od roku 1985 a především po roce 1990 za P. Vojtěcha Kološe. Členové scholy spolu prožívali různé výlety, společné dovolené, sportovní utkání a další akce. Mnoho času věnovali také aktivitám pro děti, z čehož také vznikla "malá schola". Víc jak 15 let pořádala schola s dalšími dobrovolníky Mikulášskou besídku pro celé město, která se odehrávala v městském klubu a někdy bylo až 60 účinkujících. Schola uspořádala celou řadu koncertů a také pravidelně jezdila koncertovat do naší družební obce Rosdorf   v Německu. Ve vedení scholy se vystřídaly Blanka Petřeková, Vladislava Jaroňová později provdaná Machová, Marie Majerová nyní Křenková a Kristýna Hoferová. V současné době vede scholu Pavlína Mitášová.

Schola ve Vidči

Podnět ke vzniku scholy ve Vidči dal roku 1990 tehdejší děkan František Petrík, který její vedení svěřil do rukou Maxmiliána Dřímala. Se scholou zpočátku při mších zpívali i ministranti a tak se začalo formovat nové farní společenství mládeže. Po odchodu Maxe Dřímala vedení scholy převzala Kateřina Mičková, nyní Němcová. Tito mladí křesťané se účastnili mládežnických mší, setkání schol, poutí, soustředění a pro děti z farnosti připravovali besídky, výlety a tábory. S přibývajícím věkem a novými rodinnými povinnostmi začal počet děvčat ve schole klesat, což se promítlo i do kvality zpěvu. Po několika letech naštěstí dorostly mladší generace, které prořídlé řady doplnily. Postupně tak hlasy nabíraly na síle a pod vedením Radky Fryšarové vykrystalizovala schola až do současné podoby. Radka se kromě kytarového doprovodu stará také o úpravu všech písní a její zásluhou se scholový repertoár obohatil o mnoho nových skladeb. Kromě kytary zaznívají během mše i housle Kateřiny Fryšarové a kontrabas, na který hraje Jindřich Bařák. Na zpěvu se podílejí všichni členové, díky čemu často při nedělních mších znějí až čtyřhlasé skladby.