X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

ČLENOVÉ MORAVSKÝCH MATIC SE V DUBNU SETKAJÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V letošním roce se už po šesté setkají členové moravských matic na společné pouti. Tentokrát hostitelem bude poutní místo Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli Božího Milosrdenství 28. 4. 2019.

Program celého dne:

10:15 HLAVNÍ MATIČNÍ MŠE SVATÁ v bazilice – celebruje otec arcibiskup Jan Graubner

13:00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v bazilice

13:30 – 14:15 PŘEDNÁŠKA v Jurkovičově sále na téma Misijní poslání moravských matic (Mons. Jan Graubner)

14:30 – 15:10 DUCHOVNÍ KONCERT v bazilice – Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně (ZUŠ Bystřice pod Hostýnem)

15:15 MŠE SVATÁ a ukončení pouti

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...