X

ČLENOVÉ MORAVSKÝCH MATIC SE V DUBNU SETKAJÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V letošním roce se už po šesté setkají členové moravských matic na společné pouti. Tentokrát hostitelem bude poutní místo Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli Božího Milosrdenství 28. 4. 2019.

Program celého dne:

10:15 HLAVNÍ MATIČNÍ MŠE SVATÁ v bazilice – celebruje otec arcibiskup Jan Graubner

13:00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v bazilice

13:30 – 14:15 PŘEDNÁŠKA v Jurkovičově sále na téma Misijní poslání moravských matic (Mons. Jan Graubner)

14:30 – 15:10 DUCHOVNÍ KONCERT v bazilice – Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně (ZUŠ Bystřice pod Hostýnem)

15:15 MŠE SVATÁ a ukončení pouti

17. 6. si připomínáme

Adolf

sv. Řehoř Barbarigo

1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...