X

Záznamy kázání

Kázání při svatebním obřadu novomanželů Pobořilových v kapli sv. Ducha v Zubří v sobotu 25. května 2019 od 10:30

25. 05. 2019
1Kor 12,31 – 13,8a Ž 144,8 (Dobrý je Hospodin) J 3 (svatba v Káně) Milovaní snoubenci, ctění rodičové a svatební hosté!   Když se zahledíme...

Homilie o 4. neděli postní 12. května 2019 7:45 a 11h v Zubří, 9:30 ve Vidči

12. 05. 2019
Biblické perikopy: Sk 13,14.43-52 Ž 100, 2.3.5 Zj 7,9.14b-17 J 10,27-30     Milovaní!   Pastýř i beránek Této neděli se lidově říká „dobrého pastýře“....

Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Zubří 7:45 a 11h, Vidče 9:30

10. 05. 2019
Bratři a sestry!   Úvod Dnešního dne, po dvoudenním, rozpačitém tichu, se znovu rozezněly zvony našeho farního chrámu ještě jásavěji. (Dětem říkáme, že se vrátily...

Pastýřský list českých a moravských biskupů k 3. neděli postní - 24. března 2019

23. 03. 2019
Drazí bratři a sestry, zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z...

Homilie o 3. neděli adventní (cyklus C) - 16. prosince 2018 (7:45 a 11h v Zubří; 9:30 ve Vidči)

08. 12. 2018
Liturgické texty: Sof 3,14-18a Iz 12,2-6 (Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele) Flp 4,4-7 Lk 3,10-18     Bratři a sestry!...

17. 6. si připomínáme

Adolf

sv. Řehoř Barbarigo

1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...