X

Záznamy kázání

Homilie o památce sv. andělů strážných ve středu 2. října 2019 v kapli valašskomeziříčského hospice Citadela v 15h a v kapli ve Starém Zubří v 17:30

02. 10. 2019
Milí spoluvěřící!   Nejeden z nás měl nad postýlkou od dětských let zavěšen výjev strážného anděla. U mnohých z nás byla první modlitbou, kterou jsme se naučili...

Homilie při pohřbu Oldřicha Marka pátek 27. září 2019 v Zubří od 15h

27. 09. 2019
Biblické perikopy: 2Kor 4,14-5,1 (PO č. 9) Ž jakýkoli Lk 23,44-46. 20. 52-53 (PO č. 9 – kratší text)   Milovaní bratři a sestry, synové...

Homilie při pohřbu Jiřího Mikulenky pondělí 2. září 2019 ve 14h Zubří

02. 09. 2019
Biblické perikopy: Spravedlivý, i když předčasně umře kterýkoli žalm Věřím, Pane, že Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého Krása nebeského Jeruzaléma Vážená zarmoucená rodino, ctění...

Kázání o 22. neděli v liturgickém mezidobí 1. září 2019

01. 09. 2019
Biblické perikopy: Sir 3, 19-21.30-31 Ž 67: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka Žd 12, 18-19.22-24a Lk 14, 1.7-14 Viditelnost církve    ...

Homilie pro mši se žehnáním školákům - 22. neděle v liturgickém mezidobí (C) 2. září 2019 Zubří 7:45 a Vidče 9:30

01. 09. 2019
Milí školáci a zvláště vy nastávající prvňáčci!   Když jsem šel poprvé do školy já, nesl jsem si pěknou aktovku. Myslím, že nebyla ničím zvláštní,...

Kázání o 19. neděli v liturgickém mezidobí (C)

12. 08. 2019
Liturgické texty: Mdr 18,6-9 (v Pasece vzhledem ke křtu Ez 47,1-9.12) Ž 33,1.12.18-20.22 Žd 11, 1-2.8-19 Lk 12,32-48   Dar nadpřirozené víry (dle 2. čtení),...

Kázání o 14. neděli v liturgickém mezidobí (7. července 2019) o svátcích a zasvěcených svátcích

06. 07. 2019
Milí farníci!   Slovo dává řád Člověk dostal od svého Stvořitele, jak čteme v knize Genesis, dovednost a pravomoc všechno Boží dílo pojmenovat. Tím se vlastně...

Kázání při svatebním obřadu novomanželů Pobořilových v kapli sv. Ducha v Zubří v sobotu 25. května 2019 od 10:30

25. 05. 2019
1Kor 12,31 – 13,8a Ž 144,8 (Dobrý je Hospodin) J 3 (svatba v Káně) Milovaní snoubenci, ctění rodičové a svatební hosté!   Když se zahledíme...

Homilie o 4. neděli postní 12. května 2019 7:45 a 11h v Zubří, 9:30 ve Vidči

12. 05. 2019
Biblické perikopy: Sk 13,14.43-52 Ž 100, 2.3.5 Zj 7,9.14b-17 J 10,27-30     Milovaní!   Pastýř i beránek Této neděli se lidově říká „dobrého pastýře“....

Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Zubří 7:45 a 11h, Vidče 9:30

10. 05. 2019
Bratři a sestry!   Úvod Dnešního dne, po dvoudenním, rozpačitém tichu, se znovu rozezněly zvony našeho farního chrámu ještě jásavěji. (Dětem říkáme, že se vrátily...

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...