X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Záznamy kázání

Kázání o 19. neděli v liturgickém mezidobí (C)

12. 08. 2019
Liturgické texty: Mdr 18,6-9 (v Pasece vzhledem ke křtu Ez 47,1-9.12) Ž 33,1.12.18-20.22 Žd 11, 1-2.8-19 Lk 12,32-48   Dar nadpřirozené víry (dle 2. čtení),...

Kázání o 14. neděli v liturgickém mezidobí (7. července 2019) o svátcích a zasvěcených svátcích

06. 07. 2019
Milí farníci!   Slovo dává řád Člověk dostal od svého Stvořitele, jak čteme v knize Genesis, dovednost a pravomoc všechno Boží dílo pojmenovat. Tím se vlastně...

Kázání při svatebním obřadu novomanželů Pobořilových v kapli sv. Ducha v Zubří v sobotu 25. května 2019 od 10:30

25. 05. 2019
1Kor 12,31 – 13,8a Ž 144,8 (Dobrý je Hospodin) J 3 (svatba v Káně) Milovaní snoubenci, ctění rodičové a svatební hosté!   Když se zahledíme...

Homilie o 4. neděli postní 12. května 2019 7:45 a 11h v Zubří, 9:30 ve Vidči

12. 05. 2019
Biblické perikopy: Sk 13,14.43-52 Ž 100, 2.3.5 Zj 7,9.14b-17 J 10,27-30     Milovaní!   Pastýř i beránek Této neděli se lidově říká „dobrého pastýře“....

Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Zubří 7:45 a 11h, Vidče 9:30

10. 05. 2019
Bratři a sestry!   Úvod Dnešního dne, po dvoudenním, rozpačitém tichu, se znovu rozezněly zvony našeho farního chrámu ještě jásavěji. (Dětem říkáme, že se vrátily...

Pastýřský list českých a moravských biskupů k 3. neděli postní - 24. března 2019

23. 03. 2019
Drazí bratři a sestry, zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z...

Homilie o 3. neděli adventní (cyklus C) - 16. prosince 2018 (7:45 a 11h v Zubří; 9:30 ve Vidči)

08. 12. 2018
Liturgické texty: Sof 3,14-18a Iz 12,2-6 (Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele) Flp 4,4-7 Lk 3,10-18     Bratři a sestry!...

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...