X

Každé pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu od 16:30 do 17:30 budu přijímat případné jednotlivce ke zpovědi, přijímání, popř. ke kratšímu duchovnímu rozhovoru; ve čtvrtek pak od 16:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 10:30 hod.
Až do odvolání budou slaveny všechny bohoslužby neveřejně. Zadané úmysly budou odslouženy bez účasti lidu. Věřící nejsou vázáni účastí na nedělní mši, doporučuje se zachovat sváteční odpočinek.
Provoz farního úřadu v nezbytných záležitostech je zachován. Pro nemocné jsem připraven ve dne v noci k návštěvě v jejich domě.

Mše svatá z chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří
Sobota 4. dubna od 17:30 hod


Další záznamy mší naleznete v událostech na odkazu zde: Záznamy bohoslužeb

 

Záznamy kázání

Homilie o slavnosti Zvěstování Páně středa 25. března z farního kostela v Zubří od 17:30 během přímého přenosu

25. 03. 2020
Drazí bratři a sestry ze Zubří a Vidče!   Slavnost Zvěstování Páně nás vede k počátkům našeho vykoupení. „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy...

Pohřební homilie Stanislav Poruba farní kostel Zubří 23. března v 15h – během koronavirových omezení

23. 03. 2020
Biblické perikopy: 1J 3,1-2 (PO 14) J 11,32-45 (PO 14) Vážená zarmoucená rodino, bratři a sestry!   Rozloučení s našim zesnulým bratrem Stanislavem se koná den...

Homilie o 4. neděli postní v předvečer 21. března v 17:30 a neděle 22. března v 7:45 ve farním kostele v Zubří během zákazu veřejných bohoslužeb

22. 03. 2020
Milí farníci ze Zubří a Vidče!   „Hlavu mi mažeš olejem!“ tak se modlil žalmista z dávnověku. Církev je zvyklá jeho vykládat ve světle Zákona Nového:...

Homilie o slavnosti sv. Josefa farní kostel v Zubří – přímý přenos (koronavirová nákaza) vigilie středa 18. března 2020 v 17:30 a čtvrtek 19. března 2020 v 17h

19. 03. 2020
Biblické perikopy: 2Sam 7,4-5a.12-14a Ž 89,2-5.27-9 Ř 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a   Drazí farníci ze Zubří a Vidče!   Matouš pojednává o Josefovi zcela zřetelně na...

Homilie o 3. neděli postní (A) 15. března 2020 7:45 farní kostel v Zubří - prostřednictvím přímého přenosu

17. 03. 2020
Biblické perikopy: Ex 17,3-7 Ž 95,1-2.6-9 Ř 5, 1-2.5-8 J 4, 5-42 Milí bratři a sestry, ze Zubří a z Vidče!   Úvod Potkali jste...

Homilie O 2. neděli postní (A) 8. března 2020 – 7:45 Zubří, 9:30 Vidče, 11h Staré Zubří

05. 03. 2020
Událost Proměnění je podrobněji líčena třemi synoptiky a k tomu se na ni odvolává ve svém listě i svatý Petr. Jde nepochybně o historický fakt. Evangelista...

Homilie Hromnice neděle 2. února 2020 7:45 v Zubří

30. 01. 2020
Biblické perikopy: Mal 3,1-4; Ž 24,7-10; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40     Bratři a sestry!   Sedět u ohýnku, vdechovat vůni pryskyřice a pozvolna ukusovat...

Kázání při ekumenické pobožnosti v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů čtvrtek 23. ledna 2020/ 17:30 – kostel Církve českobratrské evangelické v Rožnově

23. 01. 2020
Drahé sestry a drazí bratři v Kristu!   Úvod Na Boží slovo se dá v boji s mocnostmi temna spolehnout. Jednou nás vede, abychom rány snášeli...

Homilie - 2. neděle po slavnost Narození Páně (o náboženském kýči a křesťanském stylu života)

04. 01. 2020
Drazí bratři a sestry!   Stále prožíváme svátky Božího narození, k naší lítosti obyčejně spojené se sentimentem (zasyčelo to jako jedovatý had), ale i nespoutaným kýčem....

Homilii o slavnosti Narození Páně V noci rok 2019 - Zubří 24h

24. 12. 2019
Biblické perikopy Iz 9,1-3.5-6 Ž 96,1-3.11-13 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda...

4. 4. si připomínáme

Ivana

sv. Izidor

1. čtení: Ez 37,21-28
Žalm: Jer 31
Evangelium: Jan 11,45-56

Blog pana faráře

Karikatura babičky Hödlové
Nijak zvlášť si nelibuji v karikaturách, avšak některé mám upřímně rád. Takový Vlasta Burian musel být výtečnou předlohou pro umělce oddané tomuto královskému útvaru: Uznejte sami,...