X

On-line přenosy bohoslužeb

Před kliknutím na níže uvedený odkaz aktualizujte okno svého prohlížeče; to platí i v případě jakéhokoliv problému s přenosem.

Farní kostel v Zubří (Ne, 25. října 2020)

Farní kostel v Zubří (Pá, 23. října 2020)

 


Od 22. října 2020 bude možno navštívit naše kostely výhradně pro individuální duchovní péči, tj. svatá zpověď či sv. přijímání nebo osobní modlitba – setkat se nemohou víc, než 2 lidé kromě rodiny. Výhradně takto zůstane kostel otevřen.

Přímé přenosy mší svatých budou pokračovat – ve středu a pátek v 17:30 a v neděli v 7:45.

Farní kostel sv. Kateřiny v Zubří – pondělí, úterý, pátek, sobota od 16:30 do 17:30; neděle od 8:45 do 10:00

Kaple Svatého Ducha ve Starém Zubří – středa od 8:30 do 9:30

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči – čtvrtek a neděle 16:00 – 17:00

Mší svatých se bude účastnit jen kněz s asistencí.

Modlitby matek

Zveme srdečně všechny maminky (fyzické i duchovní) na pravidelné setkávání za účelem modliteb chval, díků, proseb a odevzdávání našich dětí do Boží náruče.

Scházíme se  pravidelně co 14 dní (v liché týdny) ve čtvrtek v 17:30 na faře (viz rozpis bohoslužeb), abychom se společně modlily za naše děti a vnoučata. Modlíme se také za další lidi, které máme svěřeny – manžely, kmotřence, kněze, za naše rodiny i rodinu farní. Setkání zpravidla končí v 18:30.

Milé maminky a babičky, jste srdečně zvány všechny, které byste se k nám chtěly přidat.

Kdy se scházíme:

1x za 14 dní

Kolik nás je:

2-8 matek, které si důvěřují (i svobodné ženy, vítáme všechny, které cítí potřebu modlit se za děti a mládež) – v hnutí je zapojeno i mnoho řádových sester

Kde:

na faře v horní místnosti, kde je stůl, kříž, rozžatá svíce-symbol živého Krista, košíček (kde se vkládají jména dětí), Bible, brožurka MM

Jak:

Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké modlitby a protože svěřujeme vedení setkání Duchu sv., někdy víc prosíme, jindy víc děkujeme, chválíme atd.

Stůl pro MM

Zásady MM:

neradit – prosíme o Boží pomoc a vedení, ne o radu člověka

mlčenlivost – nevynášíme ven nic z toho, co se řeší na MM

 

Spiritualita MM

je mimořádně jednoduchá – úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře.

Více informací najdete na oficiálních stránkách hnutí Modlitby matek.

 

Kontaktní osoby z farnosti Zubří: 
Ludmila Pupíková, mobil 728 981 169
Radmila Kolečková, mobil 776 072 876

 

Koordinátorkou hnutí je:
Markéta Klímová, mobil 774 618 822

Kontaktní adresa:

Modlitby matek – hnutí křesťanských matek
Kozí 8
Brno 602 00
e-mail: hnuti-mm@email.cz; https://www.modlitbymatek.cz

Duchovní rádce hnutí:
O. Šebestián Pavel Smrčina OFM,
Františkánský klášter Moravská Třebová, 571 01,

famoravskatrebova@ado.cz
tel.: 731 600 088

 

V nejbližším okolí jsou aktivní skupinky Modliteb matek a Modliteb otců v Rožnově pod Radhoštěm, kde několikrát do roka uskutečňují společné třídenní modlitební triduum, otevřené pro každého.

Nebeský Otče, učiň ze mne lepší matku…
Nauč mne chápat moje děti,
naslouchat trpělivě tomu, co musí povědět
a s láskou odpovídat na všechny jejich otázky.
Chraň mne toho,
abych je přerušovala nebo jim oponovala.
Dej, aby jsem k nim byla tak vlídná,
jak by ony měly být ke mně.
Nedopusť, abych se někdy smála jejich chybám,
anebo se uchýlila k zahanbování či zesměšňování, když se mi znelíbí jejich jednání.
Ať je nikdy netrestám pro vlastní sobecké uspokojení,
anebo abych ukázala svoji moc.
Ať jich nevystavím pokušení lhát nebo krást.
Stále mně usměrňuj, abych jim každým slovem a skutkem ukazovala,
že čestnost přináší štěstí.
Prosím tě, uzdrav mne z mého lakomství.
A když nebudu ve své kůži,
pomáhej mi, můj Pane, raději mlčet.
Ať si vždy uvědomím, že moje děti jsou děti,
a že bych tedy neměla od nich očekávat názory dospělých.
Dej, ať je neokrádám o možnost vyhovět sobě samým a činit vlastní rozhodnutí.
Obdaruj mne moudrostí,
abych jim vyhověla ve všech jejich rozumných požadavcích
a odvahu odepřít jim privilegia, které by jim uškodily.
Učiň mně spravedlivou, pravdivou a laskavou.
Můj Pane, dej, aby si mne moje děti vážily,
milovaly mne a napodobovaly mne,
tak jako já miluji a napodobuji Tebe.

Amen.

Abigail Van Buren (1918), „Dear Abby“

Nadcházející události

Aktuality

Duchovní obnova pro MM

Modlitby matek
31. 01. 2019
  „Duchovní boj pod Boží ochranou“ „Silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás“ (Ef 6,10). Duchovní...
Přečíst článek

Kontakty

Foto

Ludmila Pupíková
728 981 169
ludpu@seznam.cz

27. 10. si připomínáme

Šarlota, Zoe

sv. Frumencius

1. čtení: Ef 5,21-33
Žalm: Zl 128
Evangelium: Lk 13,18-21

Blog pana faráře

Irenka
Psal se rok devatenáctistý devadesátý devátý. Uherský Brod. Zrovna odbíjela hrana „celému krásnému dvacátému století“ (Jarek Nohavica, Těšínská). Čert to vem´! Důležitější bylo, že konečně...