X

Hodové posezení u cimbálu

v sobotu 23.11.2019 od 17.00 hodin v pohostinství Pod Lipůvkou
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Soláň.
Vstupné: 100,- bez večeře nebo 200,- s večeří (rezervace a prodej vstupenek předem: j.varhany@seznam.cz , tel. 732462396 nebo v sakristii kostela po nedělní ranní mši).

Bohoslužby

Rozpis čtení

10. 11. 2019 - 17. 11. 2019
neděle 10. 11. 2019
32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
07:45

Za farníky.

1. čtení: Libor Petřek

2. čtení: Milena Blahová

11:00

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ Za Bohumíra Hrbáčka, rodiče a bratra.

pondělí 11. 11. 2019
památka sv. Martina Tourského, biskupa
16:00

Pohřeb Pohřeb - Za + Karla Hanskuta.

17:30

Za Františku a Bedřicha Chovancovy, * a + rodinu Koláčkovou a Chovancovou

středa 13. 11. 2019
památka sv. Anežky České, panny
17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ

pátek 15. 11. 2019
památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
17:30

Poděkování za zdraví a Boží požehnání, a za 60 let manželství. (po mši modlitby za kněze)

sobota 16. 11. 2019
sobotní památka Panny Marie
06:30

Za * a + rodinu Kolečkovou, Riškovou a Zemanovou.

neděle 17. 11. 2019
33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
07:45

Za farníky

1. čtení: Václav Jokl

2. čtení: Miluška Holišová

11:00

Za Stanislava a Cecílii Svakovy, syna Stanislava, * a + rodinu.

12. 11. si připomínáme

Benedikt

sv. Josafat

1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...