X

Bohoslužby

Rozpis čtení

8. 12. 2019 - 15. 12. 2019
neděle 8. 12. 2019
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:45

Za farníky.

1. čtení: Čeněk Krupa

2. čtení: Marie Hofrová

11:00

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ Za Miroslava Cibulce a rodiče.

pondělí 9. 12. 2019
slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:30

(s obřadem přijetí do katechumenátu) Na úmysl dárce.

úterý 10. 12. 2019
úterý po 2. neděli adventní
07:45

mše dle Římského misálu z roku 1962

pátek 13. 12. 2019
památka sv. Lucie, panny a mučednice
17:30

Za Annu a Aloise Mičolovy, * a + rodinu. (po mši modlitby za kněze)

sobota 14. 12. 2019
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
06:30

neděle 15. 12. 2019
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:45

1. čtení: Karel Háša

2. čtení: Ludmila Mužíková

11:00

(se křtem) Za Františku Holišovou, manžela, 2 syny, dceru a vnuky.