X

Matice svatohostýnská

Zuberští farníci sdružení v Matici svatohostýnské

Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna. Provozuje tři poutní domy, rozhlednu, muzeum a další objekty. Byla ustavena z podnětu o. arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, za komunistického režimu byla v 50. letech násilně rozpuštěna, činnost obnovila v roce 1992. Je po Orlu druhou největší katolickou organizací v České republice. Spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně je vydavatelem čtvrtletníku Listů svatohostýnských a provozovatelem stránek www.hostyn.cz. Matice nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Svatém Hostýně celoročně. Její služby hojně využívají i turisté.

 

Staňte se členy Matice svatohostýnské

Velmi výstižně smysl  Matic formuloval Mons. Jan Peňáz: „Matice je společenství křesťanů, kteří se mateřsky chovají k místům, která je samotné kdysi duchovně odkojila a kde se jim stále dostává mateřského přijetí. Ať už se nám vybaví jakákoli představa, všechny mají něco společného! Spojují, drží pohromadě, dávají řád, dodávají dané věci smysl, sbližují, pomáhají růst“.

V naší farnosti je v současnosti 83 členů Matice.

Obracíme se na vás, naši milí farníci, s výzvou k zapojení se do této velké rodiny svatohostýnské. Staňte se členy a přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Myslíme i na naše mladé farníky, aby si našli cestu a vztah k tomuto poutnímu místu zasvěcenému Panně Marii Nanebevzaté. Roční členské příspěvky jsou dobrovolné podle sociálních možností každého člena. U nevýdělečně činných se předpokládá minimální částka 100 Kč ročně u výdělečně činných 250,- Kč, studenti a děti do 25 let 0,- Kč. Horní částka není omezena, je možné i předání daru oproti potvrzení pro daňové přiznání. Za Zubří jsme celkem v r. 2019 vybrali na členských příspěvcích 25 800,- Kč, což je o 3 700,- Kč víc než v roce 2016. Náš člen, p. Jiří Koleček z Rožnovské ulice aktivně přispívá svými fotografiemi jak do Listů svatohostýnských, tak do svatohostýnského kalendáře. Pokud máte zájem o vstup do MSH, kontaktujte prosím důvěrníka naší farnosti nebo další kontaktní osoby, nebo se při návštěvě Svatého Hostýna zastavte na recepci v Poutním domě č.3, kde můžete vyplnit a předat přihlášku.

Členství ve spolku Matici svatohostýnská opravňuje ke slevě na ubytování na Svatém Hostýně. Za členy Matice a dobrodince Svatého Hostýna je sloužena každou neděli mše svatá. Za zemřelé členy Matice svatohostýnské je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.

 

Svatý Hostýn

 

Důvěrníkem Matice pro naši farnost je:

Jiří Koleček, mobil 605 745 777

Čertoryje 149, Zubří

e-mail: jirikolecek@seznam.cz

 

Další kontaktní osoby:

pro dolní část Zubří – Ludmila Palánová ze sídliště 5. května

pro Staré Zubří – Anička Adámková ze Skalky

pro horní konec – Radmila Kolečková – Čertoryje 149

 

Přihláška za člena Matice svatohostýnské: V formátu PDF nebo v formátu DOC

Odkaz na oficiální stránky Matice svatohostýnské.

Kontaktní údaje

Matice svatohostýnská
Adresa: Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice p. Hostýnem, tel: +420 573 381 693, matice@hostyn.cz
IČ: 00206776, DIČ: CZ-00206776, bank. účet: 13430691/0100

 

 

Madona Hostýnská

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
na hory vrcholku, kde nebe začíná,
kam vedou kroky těch, kdo léky hledají
na rány bolavé, skrývané potají
ve stinných zákoutích Svatého Hostýnka,
kde kvete úleva, kde čeká maminka,
co umí potěšit, pohladit po hlavě
ve světě záludném, v těžkostí záplavě –
Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak barva kopretin, jež spadly do klína
Popelce v Nazaret (viz báseň Renčovu),
jak vůně fialek podél cest k domovu,
jak oči snoubenek, co prsten dostaly,
jak slzy radosti, zářné jak krystaly,
jak slova díků, jež nelze rtům vyslovit,
jak život vzkříšený, který lze věčně žít,
v němž všechno překrásné vždy znovu začíná,
jak v dlouhém čekání radostná novina,
Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak vlna jehňat a jak ruka mámina,
jak chleby pečené růžově do zlata,
jak větve jabloní, nesoucí poupata,
jak lány obilí, co zrají na Hané,
jak sladké hrozny, vždy v podjeseň trhané,
jak malých koťátek tichounké předení,
jak sonet jehněd pro předjarní Vzkříšení,
Madono z Hostýna.

Pro něhu očí Tvých, Madono z Hostýna,
pro hebkost trávy, v níž sladce se usíná,
pro samet jehněd a pro vůni fialek,
pro prsty věží, co sahají do dálek,
pro blesky v dlaních Tvých, co ďábla zahnaly,
pro vodu živou, co teče tu ze skály,
pro zvonů libý zvuk, jas krojů z Moravy,
pro pestrých šátků žen barevné záplavy,
pro hudbu žesťů a pro vlání praporů,
pro tiché ANO přes všechna NE záporů,
pro teplo potěchy, jehož jsi příčina,
kladu Ti děkovnou kytici do klína,
Madono z Hostýna.

-Moravské Madony, Libor Koval-

 

 

 

 

Aktuality

Zpráva pro členy a příznivce Matice svatohostýnské

Matice svatohostýnská
23. 02. 2020
V naší farnosti je v současnosti 83 členů Matice svatohostýnské. V letošním roce 2020 jsme na členských příspěvcích vybrali 25 620,- Kč. Listy svatohostýnské odebírá...
Přečíst článek

PODĚKOVÁNÍ

Matice svatohostýnská
06. 12. 2019
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Marii Zemanové z Drážek za její dlouholetou obětavou a ochotnou službu, kterou s velikou skromností vykonávala pro starozuberské členy Matice...
Přečíst článek
červenec 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

7. 7. si připomínáme

Bohuslava

sv. Wilibald

1. čtení: Oz 8,4-7.11-13
Žalm: Zl 115
Evangelium: Mt 9,32-38

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...