X

Kaple

Historie vzniku

S myšlenkou postavit kapli ve Starém Zubří přišel v r. 1993 tehdejší farář P. Vojtěch Kološ. Motivací pro stavbu byl nejen zájem samotných starozuberských farníků o vlastní liturgický prostor, ale i touha po navázání historické tradice, podle níž byl první dřevěný kostelík právě někde v lokalitě Starého Zubří. A to se potvrdilo i při samotné stavbě, na které se podílelo zcela nezištně mnoho místních dobrovolníků. Finanční prostředky byly získány sbírkami, nemalou částkou přispělo i město Zubří, které poskytlo také dřevo na krovy, a přispěla rovněž i partnerská obec Rosdorf. Práce zajišťovali většinou místní řemeslníci, kteří pracovali zadarmo, mnoho zdejších lidí se podílelo svými silami nezištně na pomocných pracích, přípravě jídla či dovozu materiálu. Architektonický návrh vypracoval architekt Marek Štěpán. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. 21. května 1995 při své návštěvě v Olomouci. Bílý hranatý kámen vsazený ve stěně pod ním dovezl P. Kološ z Izraele, kde byl používán jako součást dlažby. S výkopem základů se pak začalo v červnu 1997. Na dokončování interiéru se podílela architektka Zdislava Brantalová z Hodonína. Dne 11. června 2000 byla kaple sv. Ducha slavnostně vysvěcena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem za účasti významných osobností regionu a asi tisíce věřících. Slavnost a začala průvodem z farního kostela svaté Kateřiny, kněží nesli ostatky svaté Zdislavy a svatého Jana Sarkandera, které byly při svěcení vloženy do oltáře.

Architektonické prvky a jejich symbolika

Kaple má půdorys ve tvaru kruhu se třemi s přičleněnými bočními nikami: vchodem, zákristií, a společenskou místností. V úrovni osazení krovů je prostor lemován kůrem. Stavba vyjadřuje ideu „jednoty člověka“ – jeho stránku duchovní (vnitřní nosné prvky ochozů, krovů, osvětlení shora) a tělesnou (vlastní stavbu z kamene, cihel a dřeva). Jednotu rodiny symbolizuje osazení lavic do kruhu s oltářním kamenem v samém středu kaple. Jednotu obce vyjadřuje zvon a tři vstupy do liturgického prostoru. Kameny použité jako části zařízení představují 4 biblické hory: kámen pod svatostánkem horu Sion, oltář Golgotu, sedadlo Tábor a ambon horu Blahoslavenství. Jejich hrubé opracování provedl Lubomír Mičkal.

Symboliku Ducha svatého lze vysledovat při pohledu do věže, kde je zavěšena valašská holubice ze štípaného dřeva. Vyrobil ji místní výrobce a restaurátor historických hudebních nástrojů Pavel Číp. Kůr drží 12 pilířů představující apoštoly s plamenem, který je znázorněn ve tvaru kování nad každým pilířem. Veškeré kovářské práce provedl Kovář Jaroslav Šimurda včetně svícnu pro velikonoční paškál. Konsekrační kříže na stěnách vyrobil Jiří Mikulenka, stejně i kříž na oltáři. Nad svatostánkem je sedm kamenů vodorovně osazených, které znázorňují sedm darů Ducha svatého, a dvanáct kamenů osazených do oblouku, které představují 12 základních kamenů svatého města, jak je to popisováno v 21. kapitole knihy Zjevení. Použité kameny jsou skutečně ty, které jsou v knize jmenovány: jaspis, safír, chalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, chrysolit, beryl, topas, chryzopras, hyacint a ametyst. Kříž nad svatostánkem vyrobil architekt Marek Štěpán, starší korpus k němu je darem architektky Brantalové, která jej také očistila a přizpůsobila interiéru. Svatostánek je vyřezán z hruškového dřeva a je dílem rožnovského řezbáře Maria Kotrby. Okenní výplně z průsvitného mramoru onyxu, kropenka a obraz svaté Rodiny, který je ve společenské místnosti, jsou darem krajana Dr. Jana Pustky. Zvon svatý Vojtěch, který byl vyroben v dílně J. Tkadlece z Halenkova o váze 54 kg a ladění A2, je poháněn automatickým pohonem,

Celý styl interiéru charakterizuje jednoduchost a čistota materiálů – cihlové zdivo, bílé stěny, jednoduše nahrubo opracované dřevo a kámen, které pak právě dají vyniknout symbolům v detailu. Tím vznikl naprosto unikátní liturgický prostor, který ukazuje, že i nová stavba může být dokonalým, a hlavně živým pokračováním tradice, dílo, které lidi spojuje, inspiruje a povznáší.

Sochy

 Pod kůrem jsou osazeny: socha Božského Srdce a stará socha Panny Marie s Ježíškem, která byla darována farnosti Vidče. Svatý Roch umístěný ve vstupní části je majetkem rodiny Krpelíkovy. Ti měli sochu dříve umístěnu ve štítu chalupy. Svatý Jan Nepomucký stojí ve společenské místnosti, která je využívána jako zpovědní prostor. Byla darována řeholníci pocházející ze Zubří sestrou Koláčkovou. V zákristii je umístěn korpus ze starého kříže, který měla doma jako památku pastorační asistentka Dana Urbanová, nechala jej opravit a věnovala ho kapli. Ve venkovním prostoru naproti vstupu je pak socha Panny Marie Královny míru. Jedná se o kopii sochy italského sochaře Dina Feliciho, která se nachází před kostelem v Medjugorje. Tuto sochu věnoval zuberským farníkům administrátor P. Pavel Vichlenda.

 

Bohoslužby v kapli

  • Středa v 17.30 hod.
  • Vždy 3. neděle v měsíci v 11.00 hod.

Nadcházející události

Oblastní Mariánské večeřadlo

V úterý 30. července jako každý rok od...

Aktuality

Rozpis úklidu kaple na rok 2023

Kaple
11. 01. 2023
Vzhledem k většímu počtu svatebních obřadů na kapli sv. Ducha je potřeba kontrolovat pořádek na kapli i mimo stanovené termíny. V úklidových skupinkách ubývá členů. Proto prosíme...
Přečíst článek

Putování mladých s P. Stanislavem Zatloukalem do kaple Sv. Ducha

Kaple
05. 11. 2022
Mladí a ministranti z farnosti Francova Lhota navštíví se svým farářem P. Stanislavem Zatloukalem v sobotu 12.11.2022 kapli na Starém Zubří. Mši svatou zde bude...
Přečíst článek

Fotogalerie

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz