X

Historie Farnosti Zubří

Dřevěný kostel byl v Zubří postaven v roce 1575. Také byl zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské. Byl však nedostačující, velikostí neodpovídal ani třetině současného kostela. V 18. století zde vykonávali duchovní správu faráři z Rožnova, kteří měli na starosti rozsáhlé území od Velkých Karlovic přes Bečvy až k okraji Valašského Meziříčí. V Zubří bylo 20 bohoslužeb do roka.

Za reforem Josefa II. byla obec Zubří vyčleněna a byla zde ustanovena duchovní správa, pod kterou patřila ještě obec Vidče. Prvním farářem byl Václav Marian Zischka ze zrušeného kláštera v Zašové. Nynější kostel byl postaven v letech 1785 – 1788, požehnán byl děkanem z Valašského Meziříčí P. Františkem Kostelníkem. Vybavován byl postupně, první varhany byly pořízeny až v roce 1823. V roce 1882 nastoupil do farnosti farář Karel Řezníček. Jeho zásluhou byla v roce 1886 postavena nová fara a začínala se také rozvíjet spolková činnost. Velké zásluhy o náboženský a spolkový život farnosti i o zkrášlení kostela měl také kaplan P. Alois Pozbyl, který zde působil s malou přestávkou od roku 1901 až do roku 1918. V té době byla ustanovena samostatná duchovní správa ve Vidči, kde se stal P. Pozbyl prvním farářem. Měl také velkou zásluhu na postavení videčského kostela.

Nástup totalit značně ztížil rozvoj náboženské činnosti. Kostel s farou byl nadále udržován v dobrém stavu. O to se zasloužil za svého dlouhého působení především P. Petr Neduchal. Náboženský život začal ožívat příchodem P. Jaromíra Plachého v roce 1984 a plně se rozvinul po roce 1990 za P. Vojtěcha Kološe a P. Pavla Vichlendy. Kromě oprav byla v té době postavena ve Starém Zubří kaple Ducha svatého, která byla vysvěcena v jubilejním roce 2000. Svou činnost rozvíjel chrámový sbor, vznikla mládežnická schola, rozvinula se činnost s ministranty a neustále je vyvíjena snaha, aby lidé toužili být spolu, aby byli spolu rádi a v tomto společenství se modlili, radovali i vzájemně sdíleli těžší chvíle života a pomáhali si. K tomu patří spoluzodpovědnost za prostředí a společenství, ve kterém žijeme.

Kaple Sv. Ducha

Hlavním iniciátorem výstavby kaple v oddělené městské části Staré Zubří byl farář Vojtěch Kološ. Návrh vypracoval Ing. Arch. Marek Štěpán z Brna, provedení stavby se ujali s velikou obětavostí převážně místní občané. Podíl profesionálních stavebních firem na kapli je minimální. Lidé štědře přispívali finančními dary a někdy i stavebním materiálem, odpracovali zde zdarma tisíce brigádnických hodin.

Základní kámen ke kapli byl posvěcen 21. května 1995 svatým otcem Janem Pavlem II při příležitosti jeho návštěvy v naší republice. Stavbu se s maximálním pracovním nasazením zejména při dokončovacích pracích podařilo skutečně dokončit v Jubilejním roce 2000 a byla vysvěcena 11. června na Slavnost Seslání Ducha svatého arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Poté ještě pokračovaly úpravy okolí a doplnění vnitřního vybavení.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.

+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

23. 9. si připomínáme

Berta

sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny

1. čtení: Ezd 1,1-6
Žalm: Zl 126
Evangelium: Lk 8,16-18

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...