X

On-line přenosy bohoslužeb

Před kliknutím na níže uvedený odkaz aktualizujte okno svého prohlížeče; to platí i v případě jakéhokoliv problému s přenosem.

Farní kostel v Zubří (Ne, 25. října 2020)

Farní kostel v Zubří (Pá, 23. října 2020)

 


Od 22. října 2020 bude možno navštívit naše kostely výhradně pro individuální duchovní péči, tj. svatá zpověď či sv. přijímání nebo osobní modlitba – setkat se nemohou víc, než 2 lidé kromě rodiny. Výhradně takto zůstane kostel otevřen.

Přímé přenosy mší svatých budou pokračovat – ve středu a pátek v 17:30 a v neděli v 7:45.

Farní kostel sv. Kateřiny v Zubří – pondělí, úterý, pátek, sobota od 16:30 do 17:30; neděle od 8:45 do 10:00

Kaple Svatého Ducha ve Starém Zubří – středa od 8:30 do 9:30

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči – čtvrtek a neděle 16:00 – 17:00

Mší svatých se bude účastnit jen kněz s asistencí.

Mariánské večeřadlo

Modlitební společenství Mariánské večeřadlo vychází z Mariánského kněžského hnutí. V naší farnosti se schází každých 14 dnů během roku kromě prázdninových měsíců července a srpna. Scházíme se ve čtvrtek v 17,30 hodin na faře nebo v kostele. Bývá nás 6 – 12 farníků. Toto společenství je otevřeno pro každého, kdo se rád modlí růženec. Součástí setkání je také zpěv a četba. Vyvrcholením setkání je zasvěcení Panně Marii. Modlíme se za celou církev, Svatého otce, biskupy, kněze, farnost …. Jednou za rok v letních měsících se koná regionální večeřadlo v kapli Ducha svatého ve Starém Zubří. Toto večeřadlo vede P. Jiří Polášek, který sídlí v Zašové. Je spojené se mší svatou, po níž následuje občerstvení u kaple pro domácí i poutníky z okolí.

Přijďte se také zapojit a vytvářet společenství a přátelství a společně vyprošovat Boží milosti a požehnání.

Co je Mariánské kněžské hnutí?

Vznik a poslání:

Mariánské kněžské hnutí vzniklo v roce 1972 ve Fatimě (zakladatel je italský kněz Don Stefano Gobbi). O dvě léta později se už začala konat Večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Postupně se rozšířila po Evropě a pak do všech kontinentů. Dnes toto hnutí čítá přes 100 000 kněží. Hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Závazek úplného zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci dává kněžím a stejně tak laikům hluboký pocit důvěry a radosti. Věřit v konkrétních situacích, že P. Maria je stále nablízku s touhou nám pomoci, jak by to udělala každá maminka, a ještě lépe než ona, vyvolává pocit jistoty i uprostřed osobních bolestí a nejistot dnů, které prožíváme. Tak přicházíme k jádru evangelního poselství, k víře v Prozřetelnost Boží, která nás vede k přijímání všech životních situací s dětskou důvěrou maličkých, kteří se zcela odevzdávají Otcově lásce.

Činnost:

Posláním je pořádání Večeřadel (modlitby s Pannou Marií) ve farnostech a rodinách a žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci, což vlastně znamená žít své křestní závazky. Hlavní pomůckou spirituality tohoto mariánského hnutí je kniha poselství „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“, která ovšem není určena jen kněžím (bylo jich u nás dosud rozdáno 18 000). Tato tzv. „Modrá kniha“ má církevní schválení. Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část tzv. večeřadel, ve kterých se scházejí nespočetné rodiny či skupiny měsíčně nebo týdně nebo i častěji ke společné modlitbě a bratrskému povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v místní církvi.

MARIA, TVŮJ JSEM NYNÍ I NAVĚKY.

SKRZE TEBE I S TEBOU

CHCI NAVĚKY PATŘIT JEŽÍŠOVI! AMEN!

Nadcházející události

Fotogalerie

Kontakty

Foto

Jiří Koleček

jkolecek@seznam.cz

27. 10. si připomínáme

Šarlota, Zoe

sv. Frumencius

1. čtení: Ef 5,21-33
Žalm: Zl 128
Evangelium: Lk 13,18-21

Blog pana faráře

Irenka
Psal se rok devatenáctistý devadesátý devátý. Uherský Brod. Zrovna odbíjela hrana „celému krásnému dvacátému století“ (Jarek Nohavica, Těšínská). Čert to vem´! Důležitější bylo, že konečně...