Pastorační plán

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Zubří - kalendářní rok 2019 - mimořádný rok misijní

Pastorační kalendář je, spolu s nedělními ohláškami, řádným nástrojem farního plánování.

V Pastoračním plánu se neuvádí pravidelný pořad bohoslužeb (pondělí a pátek ve farním kostele mše od 17:30, středa v kapli ve Starém Zubří v 17:30; sobota ve farním kostele v 6:30; neděle mše v 7:45 a 11h, obě ve farním kostele s výjimkou druhé neděle v měsíci, kdy je jedenáctá v kapli ve Starém Zubří). O třetí neděli v měsíci bude bývat od 7:45 mše s větším ohledem na děti.

Je-li ohlášeno, koná se v neděli v 17:30 svátostné požehnání.

O poslední neděli v měsíci se při 11. mši svaté zpravidla křtí malé děti.

Obyčejně se koná o první neděli v měsíci sbírka na potřeby farnosti.

Leden

 • úterý 1. ledna - slavnost Matky Boží Panny Marie (mše v 7:45 a 11h; zahájení městského ohňostroje v 17:30)
 • pátek 4. ledna - návštěvy nemocných; 17:30 mše dle formuláře o Nejsvětějším Srdci Páně (s požehnáním koledníčků), následuje výstav velebné svátosti
 • sobota 5. ledna - 7:45 mše (namísto 6:30)
 • neděle 6. ledna - slavnost Zjevení Páně/ adorační den ve farním kostele (po 11. mši výstav velebné svátosti až do 17:30 - svátostné požehnání)
 • pátek 11. ledna - 8:30 setkání na faře s prvokomunikanty a jejich rodiči
 • sobota 12. ledna mše odpadá
 • čtvrtek 17. ledna - od 18h na faře řádné zasedání Ekonomické rady
 • neděle 20. ledna - mše svaté dle mešního formuláře za jednotu křesťanů, po 11. mši křest
 • úterý 22. ledna - 17:30: ekumenická pobožnost ve farním kostele s farářem CČE ze Stříteže, káže bratr farář Josef Hurta
 • středa 23. ledna - 17:30: ekumenická pobožnost v rožnovském evangelickém kostele, káže rožnovský děkan P. Pavel Hofírek

Únor

 • pátek 1. února - návštěvy nemocných, v 17:30 mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Páně (následuje výstav velebné svátosti)
 • sobota 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu (mše sv. v 7:45 začíná světelným průvodem)
 • čtvrtek 14. února - děkanátní schůze kněží na faře v Zubří

Březen

 • pátek 1. března - návštěvy nemocných, mše v 17:30 (mešní formulář o Nejsvětějším Srdci Páně, následuje výstav velebné svátosti)
 • sobota 2. března - mše odpadá
 • neděle 3. března - po ranní mši svaté se zapisují mešní úmysly na druhé čtvrtletí
 • středa 6. března - Popeleční středa (mše v 17:30)
 • čtvrtek 14. března - od 18h na faře řádné zasedání Pastorační rady
 • sobota 16. března - setkání schol v děkanátu (Zašová)
 • pondělí 18. března - mše sv. z vigilie slavnosti sv. Josefa v 17:30
 • pondělí 25. března - slavnost Zvěstování Páně (17:30 - mše)
 • čtvrtek 28. března - řádné zasedání Ekonomické rady na faře od 18h
 • pátek 29. března - návštěvy nemocných
 • Křížové cesty, vždy v 16h (koordinuje Marie Křenková):
 • neděle 10. března - senioři
 • neděle 17. března - malá schola
 • neděle 24. března - chrámový sbor
 • neděle 31. března - velká schola + ministranti
 • neděle 7. dubna - děti 3. třídy
 • neděle 14. dubna - manželé

Duben

 • pátek 5. dubna - mše odpadá
 • sobota 6. dubna - mše odpadá
 • neděle 7. dubna - zástup Mons. Bohumíra Vitáska na mši v 7:45 (11. mše odpadá)
 • sobota 13. dubna (nejspíše setkání mládeže v Olomouci)
 • od 16 do 18h zpovídání ve farním kostele (prvokomunikanti první zpověď), zahájeno krátkou kající pobožností
 • neděle 14. dubna - Květná neděle (7:45 farní kostel s procesím; 11h ve starozuberské kapli se slavnostním vstupem)
 • čtvrtek 18. dubna - Zelený čtvrtek (mše v 19:10)
 • pátek 19. dubna - Velký pátek (15h - obřady)
 • sobota 20. dubna - vigilie Zmrtvýchvstání v 19h (5 čtení: 1. Gn 1,1-2,2/ stvoření světa; 3. Ex 14,15-15,1/ Rudé moře; 4. Iz 54,5-14/ o novém Jeruzalémě; 5. Iz 55,1-11/ Sjednám s vámi věčnou smlouvu; 6. Bar 3,9-15,32 - 4,4/ o prameni moudrosti)
 • neděle 21. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně (7:45 a 11:00)
 • pondělí 22. dubna - pondělí velikonoční (mše v 7:45)

Květen

Nedělní májové pobožnosti se konají venku, pokud to umožní počasí, ostatní ve farním či filiálním kostele.

 • středa 1. května - ministrantský den v Olomouci; mše ve starozuberské kapli odpadá, ale koná se od 17:30 májová pobožnost
 • pátek 3. května - návštěvy nemocných; mše v 17:30 ze svátku sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; následuje výstav velebné svátosti
 • neděle 5. května - 16h májová Na Hůrce (dle počasí)
 • pátek 10. května - při mši v 17:30 katecheze o průběhu mše svaté pro prvokomunikanty
 • pátek 17. května - po mši moderovaná adorace pro prvokomunikanty (doprovází velká schola)
 • neděle 12. května - 16h májová Pod Lipůvkou (dle počasí)
 • sobota 18. května - od 7:30 nácvik na 1. svaté přijímání a zpovídání
 • neděle 19. května
 • 7:45 mše s prvním svatým přijímáním (11. mše odpadá)
 • 16:00 májová pobožnost Na Kopci - Staré Zubří (dle počasí)
 • sobota 25. května - adorační den ve filiální kapli Sv. Ducha ve Starém Zubří (10:30 - svatební mše novomanželů Pobořilových, 12h Anděl Páně, výstav velebné svátosti, adorační stráže, 17:30 - svátostné požehnání a loretánská litanie)
 • neděle 26. května - 7:45 mše (11. mše odpadá); májová v 16h Pod Obecníkem
 • středa 29. května - mše z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně ve farním kostele v 17:30

Červen

 • neděle 2. června - po ranní mši se zapisují mešní úmysly na 3. čtvrtletí
 • pátek 7. června - mše dle velikonočního formuláře v 17:30, následuje výstav velebné svátosti
 • sobota 8. června - setkání rodin v Zašové
 • neděle 9. června
 • 7:45 mše ve farním kostele
 • Mše v 15h z patrocinia a Výročí Posvěcení filiálního kostela Sv. Ducha ve Starém Zubří. Následuje "vaječina".
 • čtvrtek 13. června - řádné zasedání Pastorační rady na faře od 18h
 • sobota 15. června - 11h konvalidace sňatku (manželé Kohoutkovi), ranní mše pravděpodobně nebude
 • středa 19. června - mše ve Starém Zubří odpadá
 • čtvrtek 20. června - mše ze slavnosti Těla a Krve Páně od 18:30, poté božítělový průvod
 • neděle 23. června - 11. mše odpadá
 • pondělí 24. června - mše v 17:30 ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
 • pátek 28. června - návštěvy nemocných, 17:30 mše ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, následuje táborák
 • sobota 29. června - mše odpadá (9:30 kněžské svěcení v Olomouci)

Červenec

 • pátek 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje (mše pouze v 7:45)
 • sobota 13. července - 6:30 mše ve farním kostele, 11h svatební obřad novomanželé Malinovi (farní kostel)
 • pondělí 15. - čtvrtek 18. července ministrantský putovní tábor Ktiš
 • úterý 30. července - mariánské večeřadlo ve Starém Zubří (od 17h; od 18h mše sv.)

Srpen

 • pátek 2. srpna - návštěvy nemocných, v 17:30 mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Páně
 • sobota 3. srpna - farní den (odpoledne)
 • úterý 6. srpna - farní pouť na Svatý Hostýn (9:30 mše v bazilice; křížová cesta; 13h svátostné požehnání; odjezd v 16h)
 • středa 14. srpna od 17:30 ve farním kostele mše z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
 • pondělí 19. až pátek 23. srpna - příměstský tábor na faře
 • dovolená otce Pavla (19. - 31. srpna)

Září

 • neděle 1. září - zapisují se úmysly na 4. čtvrtletí
 • pátek 6. září - návštěvy nemocných; od 17:30 mše s pomazáním nemocných, následuje výstav velebné svátosti
 • pouť na Radhošť (není dosud stanoveno)
 • sobota 7. září - není ranní mše, farní zájezd Sazovice (s Markem Štěpánem, mše v 8h) - Zlín
 • čtvrtek 12. září - od 18h řádné zasedání Ekonomické rady na faře
 • sobota 14. září duchovní obnova
 • neděle 15. září - mše z Výročí Posvěcení farního kostela sv. Kateřiny v Zubří
 • sobota 28. září - mše ze slavnosti sv. Václava v 7:45

Říjen

 • pátek 4. října - návštěvy nemocných, votivní mše o Nejsvětějším Srdci Ježíšově v 17:30 (následuje výstav velebné svátosti)
 • čtvrtek 10. října - řádné zasedání Pastorační rady na faře od 18h
 • sobota 12. října - odpadá ranní mše
 • sobota 19. října - odpadá ranní mše
 • čtvrtek 24. října - od 18h řádné zasedání Ekonomické rady
 • sobota 26. října - děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání (15h růženec, 16h adorace, 17h mše)
 • pondělí 28. října - od 7:45 mše ze svátku sv. Šimona a Judy, apoštolů

Listopad

 • pátek 1. listopadu - návštěvy nemocných, mše ze slavnosti Všech svatých - 17:30
 • sobota 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 7:45 mše, následuje pobožnost na hřbitově
 • sobota 23. listopadu - kateřinská zábava (forma bude upřesněna)
 • neděle 24. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále (po mších se koná zasvěcení Kristu Králi)
 • pondělí 25. listopadu - slavnost sv. Kateřiny, panny a mučednice, titulární patronky farního kostela, mše v 17:30
 • pátek 29. listopadu mše v 6:30

Prosinec

 • pátek 6. prosince - návštěvy nemocných; 17:30 mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, následuje návštěva sv. Mikuláše
 • sobota 7., 14., 21. prosince - 6:30 roráty + snídaně
 • neděle 8. prosince - adventní koncert v 16h
 • pondělí 9. prosince - od 17:30 mše ze slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • pátek 20. prosince - vánoční besídka po mši
 • předvánoční zpovídání v sobotu 21. prosince od 16 do 18h
 • úterý 24. prosince
 • 15:00 - vítání Ježíška (vedou věřící bez kněze)
 • 24h - mše
 • středa 25. prosince - slavnost Narození Páně - 7:45 a 11h
 • čtvrtek 26. prosince - svátek sv. Štěpána, Prvomučedníka: mše 7:45 - farní kostel a 11h - kaple ve Starém Zubří
 • pátek 27. prosince - mše v 7:45 ze svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty, koledování po mši
 • sobota 28. prosince - mše v 7:45 ze svátku Svatých Mláďátek, mučedníků
 • neděle 29. prosince - svátek Svaté rodiny, s obnovou manželských slibů (7:45 i 11h)
 • úterý 31. prosince - poděkování za uplynulý rok (mše v 16h)

***

Nezařazeno:

 • Později bude ještě upřesněn termín vánočního koncertu a termín výletu scholy do Bojkovic.

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Vidče

na kalendářní rok 2019

Pastorační plán schválen na zasedání Pastorační rady ve čtvrtek 6. prosince 2018.

Do pastoračního plánu se zařazují také obvyklé mše ve čtvrtek od 17h a v neděli od 9:30.

V pastoračním plánu neuvádím pravidelné účelové sbírky

Pobožnosti křížových cest se konají před nedělní mší svatou.

Dále do pastoračního plánu bude zařazena pouť naší farnosti na Radhošť, po domluvě s Maticí radhošťskou (buď 15. května nebo 6. července).

O prvních nedělích v měsíci se koná výkrop, krom nedělí postních.

Leden

 • úterý 1. ledna - 9:30 mše ze slavnosti Matky Boží Panny Marie
 • čtvrtek 3. ledna
  • odpoledne - návštěvy nemocných
  • 17h - mše s požehnáním tříkrálovým koledníčkům
 • sobota 5. ledna - koledování
 • pátek 11. ledna - od 18:30 - informativní schůzka na faře v Zubří s prvokomunikanty a jejich rodiči
 • čtvrtek 17. ledna mše odpadá (kvůli zasedání kněžské rady v Horní Bečvě)
 • neděle 20. ledna: mše v 9:30 dle votivního formuláře za jednotu křesťanů
 • středa 23. ledna - 17:30 ekumenická pobožnost v kostele Českobratrské církve evangelické v Rožnově.
 • čtvrtek 31. ledna - odpoledne návštěvy nemocných, 17h mše, 17:45 zasedání Ekonomické rady

Únor

 • sobota 2. února - 9:30 mše ze svátku Uvedení Páně do chrámu (s prostým žehnáním svící)
 • sobota 23. února - 11h svatební obřad pana Odstrčilíka a slečny Mičkalové
 • čtvrtek 28. února odpoledne návštěvy nemocných

Březen

 • Popeleční středa 6. března - 16h
 • sobota 16. března - děkanátní setkání schol v Zašové
 • slavnost sv. Josefa - úterý 19. března - 17h
 • čtvrtek 21. března od 17:45 zasedání Pastorační rady
 • pondělí 25. března od 16h - mše ze slavnosti Zvěstování Páně

Duben

 • čtvrtek 4. dubna - odpoledne návštěvy nemocných
 • zpovídání před Velikonocemi + první svatá zpověď prvokomunikantů (čtvrtek 11. dubna - od 16h)
 • sobota 13. dubna - setkání mládeže v Olomouci
 • Květná neděle 14. dubna - mše v 9:30 s procesím
 • Zelený čtvrtek 18. dubna - nácvik na liturgii pro ministranty; 17h mše na památku poslední večeře Páně)
 • Velký pátek 19. dubna - 17h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 20. dubna - 21:30 velikonoční vigilie (5 perikop - bude upřesněno)
 • neděle Zmrtvýchvstání 21. dubna
  • mše v 9:30
 • neděle 5. května v 15h - prosebný průvod do polí
 • pondělí 22. dubna - mše v 9:30
 • čtvrtek 25. dubna - mše v 17h; od 18h zasedání Ekonomické rady

Květen

 • středa 1. května - ministrantský den v Olomouci
 • čtvrtek 2. května - odpoledne návštěvy nemocných,
 • sobota 4. května v 10:30 svatba pana Kudly a slečny Faksové
 • pátek 10. května při mši ve farním kostele v Zubří katecheze o průběhu mše svaté pro prvokomunikanty
 • pátek 17. května ve farním kostele v Zubří po mši adorace pro prvokomunikanty (doprovází zuberská velká schola)
 • čtvrtek 23. května
  • zpovídání prvokomunikantů a rodinných příslušníků od 16h.
  • po mši (cca 17:45) nácvik na první svaté přijímání
 • pátek 24. května - Noc kostelů
 • neděle 26. května - od 10h mše sv. s prvním svatým přijímáním
 • čtvrtek 30. května - 17h Nanebevstoupení Páně
 • Májové pobožnosti se konají v úterý, čtvrtek (po mši svaté, při níž se už obvykle nekáže) a sobotu.

Červen

 • sobota 1. června - svatba pana Matyščáka a slečny Goláňové
 • čtvrtek 6. června - návštěvy nemocných odpoledne
 • sobota 8. června - setkání rodin v Zašové
 • neděle 9. června - slavnost Seslání Ducha svatého, mše v 9:30
 • středa 19. června - vigilie slavnosti Těla a Krve Páně - mše v 17:00 (mše ve čtvrtek odpadá)
 • neděle 23. června - od 9:30 mše, po níž eucharistický průvod
 • pondělí 24. června v 16h - mše ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
 • čtvrtek 27. června od 17h - mše z vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • o slavnosti sv. Petra a Pavla nebude ve Vidči mše svatá (mše v Zubří v 6:30, kněžské svěcení v katedrále v 9:30)
 • sobota 29. června - odpoledne - farní posezení (podrobnosti budou upřesněny)

Červenec

 • čtvrtek 4. července odpoledne obchůzky nemocných
 • pátek 5. července 9:30 mše ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, titulárních patronů farního kostela
 • pondělí 15. - čtvrtek 18. července - arcidiecézní ministrantský putovní tábor na Ktiši

Srpen

 • čtvrtek 1. srpna odpoledne obchůzky nemocných
 • asi úterý 6. srpna pouť farnosti na Svatý Hostýn (9:30 ! - mše sv.; křížová cesta; 13h - svátostné požehnání)
 • čtvrtek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše v 17h
 • dovolená administrátora farnosti (pondělí 19. až sobota 31. srpna), mše v uvedené čtvrtky odpadají

Září

 • čtvrtek 5. září
  • odpoledne obchůzky nemocných
  • 17h mše s pomazáním nemocných
  • 17:45 - zasedání pastorační rady "vzdělávací" na videčské faře
 • čtvrtek 19. září - zasedání ekonomické rady na videčské faře
 • neděle 22. září - slavnost Výročí Posvěcení farního kostela
 • sobota 28. září od 9:30 - mše ze slavnosti sv. Václava

Říjen

 • čtvrtek 3. října odpoledne návštěvy nemocných
 • čtvrtek 17. října od 17:45 zasedání Pastorační rady na videčské faře
 • čtvrtek 31. října
 • odpoledne obchůzky nemocných
 • 17h - mše z vigilie slavnosti Všech svatých

Listopad

 • sobota 2. listopadu - 10h (!) mše z památky věrných zesnulých, po níž následuje pobožnost na hřbitově
 • čtvrtek 7. listopadu - zasedání Ekonomické rady na faře ve Vidči
 • pondělí 18. listopadu - adorační den
  • 13:30 - výstav velebné svátosti
  • 17h - mše svatá
 • pátek 29. listopadu - rozsvěcení stromečku

Prosinec

 • čtvrtek 5. prosince
  • 6:30 roráty + případně snídaně na faře (večerní mše není)
  • dopoledne obchůzky nemocných
 • pondělí 9. prosince od 16h mše ze slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • čtvrtek 12. prosince od 6:30 roráty, poté případně snídaně na faře (večerní mše není)
 • čtvrtek 19. prosince od 16h předvánoční zpovídání (nejsou roráty)
 • úterý 24. prosince od 22h vigilie Narození Páně
 • středa 25. prosince od 9:30 - mše ze slavnosti Narození Páně
 • čtvrtek 26. prosince od 9:30 - mše ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka
 • neděle 29. prosince od 9:30 - mše ze svátku Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů
 • úterý 31. prosince od 17:30 mše na poděkování za uplynulý rok...

Pastorační plán samozřejmě nezahrnuje možné nepředpokládané změny.

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Zubří - kalendářní rok 2018

Pastorační plán byl schválen na zasedání Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří ve čtvrtek 9. listopadu 2017.

Leden

 • pátek 5. ledna - vigilie slavnosti Zjevení Páně a současně první pátek (mešní formulář ze slavnosti) - 17:30
 • sobota 6. ledna - slavnost Zjevení Páně:
 • adorační den ve farním kostele (7:45 - mše a požehnání koledníkům a výstav - ZMĚNA: NAMÍSTO MŠE V 7:45 BUDE OD 6:30 VÝSTAV SE SLAVENÍM RANNÍCH CHVAL A MODLITBY SE ČTENÍM, 17:30 svátostné požehnání)
 • tříkrálové koledování
 • úterý 23. ledna - 17:30: ekumenická pobožnost ve farním kostele s bratrem farářem CČE ze Stříteže, káže bratr farář Josef Hurta
 • čtvrtek 25. ledna - 17:30: ekumenická pobožnost v rožnovském evangelickém kostele

Únor

 • pátek 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu se světelným průvodem a současně první pátek (mešní formulář ze svátku)
 • sobota 3. února - mše sv. v 6:30 s jednotlivým svatoblažejským požehnáním
 • jeden ze čtvrtků - děkanátní schůze kněží na faře v Zubří
 • pátek 9. až neděle 11. února: I. víkend pro snoubence na Svatém Hostýně (pořádá Centrum pro rodinu Zašová)
 • Během postní doby se bude o nedělních kázáních na pokračování vysvětlovat obřad svátosti smíření (5 katechezí).
 • Popeleční středa 14. února - 17:30 ve farním kostele
 • křížové cesty: (skupinky se mohou podle potřeby prohodit)
 • neděle 18. února - senioři
 • neděle 25. února - misijní klubko a malá schola

Březen

 • pátek 2. března - první pátek (mešní formulář z postního dne), mše v 17:30
 • Křížové cesty, vždy v 16h:
 • neděle 4. března - chrámový sbor
 • neděle 11. března - velká schola
 • neděle 18. března - 4. a 5. třída
 • neděle 25. března - manželé
 • pátek 9. až 11. března - II. víkend pro snoubence na Svatém Hostýně (pořádá Centrum pro rodinu Zašová)
 • pondělí 19. března - slavnost sv. Josefa - mše v 17:30
 • sobota 24. března - arcidiecézní setkání mládeže
 • sobota 24. března - zpovídání před Velikonocemi - od 16 do 18h)
 • Květná neděle 25. března:
 • průvod s ratolestmi zvenku při ranní mši sv. v 7:45
 • mše sv. v 11:00 se slavnostním vstupem
 • Zelený čtvrtek 29. března: 18h mše na památku poslední večeře Páně, s mytím nohou a adorací po obřadech
 • Velký pátek 30. března - 15h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 31. března - otevřen Boží hrob (9h až 21h).
 • Vigilie vzkříšení 31. března ve 21:30

Duben

 • neděle Zmrtvýchvstání - 1. dubna (7:45 a 11:00)
 • pátek 6. dubna - první pátek, mešní formulář z pátku velikonočního oktávu
 • pondělí velikonoční - 2. dubna jen 7:45
 • pondělí 9. dubna: mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně v 17:30

Květen

 • pátek 4. května (votivní mše o Nejsvětějším Srdci Páně)
 • májové pobožnosti v úterky a čtvrtky v 17:30 ve farním kostele a neděle v 16:00 dle ohlášení na ranní mši venku, nebo ve farním kostele
 • pátek 11. května - mše v 17:30 - ekumenická pobožnost za účasti delegátů z Rosdorfu, ve farním kostele
 • neděle 20. května - slavnost Seslání Ducha sv.:
 • mše v 7:45 - Staré Zubří u příležitosti patrocinia a posvěcení kaple
 • mše v 11:00 - farní kostel
 • pondělí 21. května - kaple/ vaječina po mši v 17:30
 • středa 23. května - výjimečně ve farním kostele mše v 19:10
 • pátek 25. května:
 • adorační den na Starém Zubří (večerní mše odpadá!) - 6:30 mše, 12h svátostné požehnání a Anděl Páně
 • večer: Noc kostelů 2018 - farní kostel
 • čtvrtek 31. května - 18:30 mše sv. s následujícím božítělovým průvodem ke čtyřem oltářům

Červen

 • pátek 1. června - první pátek (votivní mše o Nejsvětějším Srdci Páně)
 • neděle 3. června - mše sv. s prvním svatým přijímáním jen v 7:45 (první svaté přijímání bude i ve Vidči)
 • neděle 10. června od 15h - setkání rodin našeho děkanátu v Zašové
 • pátek 8. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 17:30
 • neděle 17. až sobota 23. června - poutní zájezd naší farnosti do Říma
 • neděle 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 7:45 a 11h
 • středa 28. června - slavnost sv. Petra a Pavla v 17:30

Červenec

 • čtvrtek 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje (mše pouze v 7:45)
 • pátek 6. července - první pátek, 7:45 - votivní mše o Nejsvětějším Srdci Páně
 • pondělí 16. až čtvrtek 19. července - ministrantský tábor do Spišské Kapituly
 • sobota 28. července: farní den
 • úterý 31. července - pouť nemocných farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn (mše 9:15, 13h - svátostné požehnání)

Srpen

 • pátek 3. srpna - první pátek (mešní formulář o Nejsvětějším Srdci Páně)
 • sobota 4. - 11. srpna: zájezd na chorvatský ostrov Krapaň - setkání mládeže hnutí Cursillo
 • pondělí 13. až pátek 17. srpna - příměstský tábor na faře/ dovolená otce Pavla (krom 14. a 15. srpna)
 • středa 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele 19:10

Září

 • někdy v první půli září bude otec Pavel mimo farnost od pondělí do pátku (duchovní cvičení)
 • pouť na Radhošť (není dosud stanoveno)
 • neděle 2. září - při mších promluvit o obřadu svátosti pomazání nemocných
 • pátek 7. září - votivní mše o sv. Matce Tereze z Kalkaty s udílením pomazání nemocných, současně jde o první pátek
 • sobota 8. září: duchovní obnova (povede otec Pavel - na liturgické téma)
 • neděle 9. září:
 • 7:45 výročí posvěcení farního kostela
 • 11h nedělní mešní formulář v kapli
 • sobota 15. září: společný výlet farnosti s KDÚ-ČSL na pouť k Panně Marii Sedmibolestné do Jívové
 • neděle 16. září: při mši poděkování za úrodu
 • pátek 28. září - slavnost sv. Václava - jen 7:45

Říjen

 • pátek 5. října - první pátek (vot. mše o Nejsvětějším Srdci Ježíšově)
 • neděle 28. října - 14:30 - pobožnost na hřbitově

Listopad

 • čtvrtek 1. listopadu - slavnost Všech svatých - 17:30
 • pátek 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 17:30 a současně první pátek (mešní formulář z památky)
 • sobota 17. listopadu - hodová zábava Pod Lipůvkou
 • neděle 18. listopadu - slavnost sv. Kateřiny, panny a mučednice, titulární patronky farního kostela
 • neděle 25. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále

Prosinec

 • pátek 7. prosince - první pátek, mše výjimečně v 6:30 (mešní formulář o Panně Marii - roráty)
 • sobota 8. prosince - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného - 7:45
 • rorátní bohoslužby pro děti sobota 15., sobota 22. prosince v 6:30
 • pondělí 24. prosince
 • 15:00 - vítání Ježíška (vedou věřící bez kněze)
 • 22h - mše
 • úterý 25. prosince - slavnost Narození Páně - 7:45 a 11h
 • středa 26. prosince - svátek sv. Štěpána, Prvomučedníka: jen 7:45 - kaple Staré Zubří
 • pátek 28. prosince - mše v 7:45
 • neděle 30. prosince - svátek Svaté rodiny, s obnovou manželských slibů (7:45 i 11h)
 • pondělí 31. prosince - poděkování za uplynulý rok (mše v 16h)

***

Nezařazeno:

 • příprava dětí na první svaté přijímání (ve spolupráci s paní učitelkou Kristýnou Hoferovou)
 • ? zpovědní hodinka o prvních sobotách po mši svaté ?
 • O prvních pátcích budou bývat delší adoraci s větším prostorem pro ticho, proloženo jen několika písněmi, mše bude zpravidla bez kázání,
 • Večerní modlitba v neděli v 17:30 se bude konat jen tehdy, bude-li ohlášena.
 • O prvních pátcích a předcházejících čtvrtcích se konají návštěvy nemocných se svatými svátostmi.
 • Velká schola projevila přání zajet o velkých prázdninách na několik dní do kláštera dominikánek v Bojkovicích. Domluvu necháme na nich.

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Vidče na kalendářní rok 2017

(schválen na zasedání Pastorační rady ve čtvrtek 9. března 2017)

Leden

 • čtvrtek 5. ledna - vystoupení ochotníků pod vedením paní Evy Borovičkové ve farním kostele
 • sobota 7. ledna - tříkrálové koledování
 • pátek 20. ledna - ekumenická pobožnost v rožnovském evangelickém kostele

Únor

 • od pondělí 13. do soboty 18. února dovolená P. Pavla Hödla

Březen

 • Popeleční středa 1. března - 16h (je opravdu nutno udílet o 1. neděli postní popelec?)
 • slavnost sv. Josefa - pondělí 20. března - 17:30
 • sobota 25. března: slavnost Zvěstování Páně v 9:30
 • pondělí 27. března - společné zasedání pastorační i ekonomických rad farností v našem děkanátu se zástupcem Arcibiskupství olomouckého na faře v Zašové od 18h
 • postní doba (křížové cesty dle pořadu bohoslužeb)

Duben

 • sobota 1. dubna - setkání mládeže ve Zlíně
 • zpovídání před Velikonocemi (zpovědní den čtvrtek 6. dubna - od 16h?)
 • Květná neděle 9. dubna
 • Zelený čtvrtek 13. dubna (ministrantský výlet do Olomouce na Mši sv. se svěcením olejů 9:30; 16h mše na památka poslední večeře Páně)
 • Velký pátek 14. dubna - 17h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 15. dubna - otevřen Boží hrob od 8 do 12h.
 • Vigilie vzkříšení v 21h
 • neděle Zmrtvýchvstání - 16. dubna
 • neděle 23. dubna odpoledne - prosebná průvod do polí
 • pondělí 24. dubna až pondělí 1. května: dovolená P. Pavla Hödla

Květen

 • čtvrtek 11. až neděle 14. května - dovolená P. Pavla Hödla
 • májové pobožnosti dle pořadu bohoslužeb (čtení o zjevení Panny Marie ve Fatimě): úterý, sobota a také čtvrtek po mši (vede kněz, při mši, kvůli májovému čtení, nekáže)

Červen

 • neděle 4. června - první svaté přijímání v 9:30; odpoledne tradiční vaječina (pořádá místní KDÚ-ČSL)
 • neděle 11. června - setkání rodin našeho děkanátu v Zašové
 • čtvrtek 15. června - slavnost Těla a Krve Páně - 17:00
 • sobota 17. června - farní den
 • neděle 18. června - eucharistický průvod po mši svaté v 9:30
 • čtvrtek 22. června - vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • sobota 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 8:30
 • čtvrtek 28. června - slavnost sv. Petra a Pavla

Červenec

 • středa 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, titulárních patronů farního kostela
 • pondělí 17. až čtvrtek 20. července - ministrantský tábor v Praze

Srpen

 • úterý 1. srpna - pouť nemocných farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn (mše 9:15, 13h - svátostné požehnání)
 • úterý 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše v 17h

Září

 • sobota 2. září - pouť na Radhošť
 • neděle 24. září - Výročí posvěcení farního kostela
 • čtvrtek 28. září - slavnost sv. Václava

Listopad

 • středa 1. listopadu - slavnost Všech svatých - 16h
 • čtvrtek 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 16h, poté pobožnost na hřbitově
 • sobota 18. listopadu - adorační den (9:30 mše, 15h svátostné požehnání)
 • neděle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále s úkonem zasvěcení

Prosinec

 • pátek 1. prosince - rozsvěcení stromečku před farním kostelem (pořádá Obec Vidče)
 • čtvrtek 7. prosince - vigilie slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného (následuje setkání s mládeží na faře)
 • rorátní bohoslužba se snídaní na faře jen čtvrtek 14. prosince
 • neděle 24. prosince - půlnoční ve 22h
 • pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně
 • úterý svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 • neděle 31. prosince - svátek Svaté rodiny - mše se svátostným požehnáním

Konečné znění pastoračního plánu Římskokatolické farnosti Zubří na kalendářní rok 2017

(schválen na zasedání Pastorační rady ve čtvrtek 23. února 2017)

Leden

 • pátek 6. ledna: adorační den ve farním kostele
 • sobota 7. ledna: tříkrálové koledování

Únor

 • od pondělí 13. do soboty 18. února dovolená P. Pavla Hödla
 • čtvrtek 23. února: děkanátní schůze kněží na faře v Zubří

Březen

 • pátek 24. března: vigiliární bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně v 17:30
 • sobota 25. března: slavnost Zvěstování Páně v 9:30, kaple Staré Zubří, celebruje P. Miroslav Herold SJ
 • pondělí 27. března - společné zasedání pastorační i ekonomických rad farností v našem děkanátu se zástupcem Arcibiskupství olomouckého v Zašové od 18h
 • křížové cesty:
 • 5. března - senioři
 • 12. března - misijní klubka a malá schola
 • 19. března - chrámový sbor
 • 26. března - velká schola
 • 2. dubna - manželé
 • 9. dubna - 4. a 5. třída
 • Popeleční středa 1. března - 17:30 ve farním kostele
 • Slavnost sv. Josefa - pondělí 20. března - 17:30
 • středa 29. března - přednáška Pavla Hödla, SL.L., o Velikonocích v 17h v budově vedle lékárny (pořádá Muzeum Zubří)

Duben

 • sobota 1. dubna - setkání mládeže ve Zlíně
 • zpovídání před Velikonocemi (zpovědní den sobota 8. dubna - od 16 do 17h?)
 • Květná neděle 9. dubna:
 • průvod s ratolestmi zvenku při ranní mši sv. v 7:45
 • 11:00 ve starozuberské kapli s průvodem s ratolestmi zvenku)
 • Zelený čtvrtek 13. dubna:
 • ministrantský výlet do Olomouce na Mši sv. se svěcením olejů (9:30), odjezd vlaku ze Zubří v 6:47, přestup ve Valašském Meziříčí, v Olomouci v 8:07
 • 18h mše na památka poslední večeře Páně, s mytím nohou a adorací po obřadech
 • Velký pátek 14. dubna - 15h - velkopáteční obřady
 • Bílá sobota 15. dubna - otevřen Boží hrob (9h až 15h).

Vigilie vzkříšení v 18:30 (s prvním svatým přijímáním Michaely Valchařové)

 • neděle Zmrtvýchvstání - 16. dubna
 • Pondělí 24. dubna až pondělí 1. května: dovolená P. Pavla Hödla
 • 26. dubna - 18h - Velehrad - absolventský koncert Pavlíny Mitášové

Květen

 • májové pobožnosti dle pořadu bohoslužeb (čtení o zjevení Panny Marie ve Fatimě)
 • 2. května - Na Ohradách (nad točnou)
 • 7. května - Na Hůrce
 • 9. května - Na Porubkách
 • 14. května - Pod Lipůvkou
 • 16. května - Na Kopci (Staré Zubří)
 • 21. května - ve Starém Zubří
 • 23. května - Na Machulkách
 • 28. května - Pod Obecníkem
 • 30. května - u kříže Na Nivách
 • čtvrtek 11. až neděle 14. května - dovolená P. Pavla Hödla
 • čtvrtek 25. května 
 • - adorační den na Starém Zubří (výstav beze mše sv. od 9 do 15h)
 • - farní kostel mše sv. 19:10
 • první svaté přijímání - neděle 28. května v 7:45

Červen

 • neděle 4. června - slavnost Seslání Ducha sv.:
 • - patrocinium i výročí posvěcení starozuberské kaple - 7:45
 • - farní kostel - 11:00
 • biřmování - sobota 10. června v 10h
 • neděle 11. června - setkání rodin našeho děkanátu v Zašové
 • čtvrtek 15. června - slavnost Těla a Krve Páně - 18:30 s průvodem
 • neděle 18. června - jen ranní mše v 7:45!
 • pátek 23. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • sobota 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 6:30
 • středa 28. června - vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla v 19:10

Červenec

 • středa 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • neděle 9. července až neděle 16. července - farní tábor ve Stříteži
 • pondělí 17. až čtvrtek 20. července - ministrantský tábor v Praze

Srpen

 • úterý 1. srpna - pouť nemocných farností Zubří a Vidče na Svatý Hostýn (mše 9:15, 13h - svátostné požehnání)
 • sobota 5. srpna odpoledne - farní den
 • pondělí 7. až pátek 11. srpna - příměstský tábor na faře
 • pondělí 14. srpna - vigilie slavnost Nanebevzetí Panny Marie v 19:10

Září

 • sobota 2. září - pouť na Radhošť
 • sobota 11. září - výročí posvěcení farního kostela
 • 22. až 23. září: společný výlet farnosti s KDÚ-ČSL
 • čtvrtek 28. září - slavnost sv. Václava

Říjen

 • neděle 29. října - pobožnost na hřbitově

Listopad

 • středa 1. listopadu - slavnost vše svatých - 17:30
 • čtvrtek 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 17:30
 • sobota 18. listopadu - hodová zábava Pod Lipůvkou
 • neděle 19. listopadu - slavnost sv. Kateřiny, panny a mučednice, titulární patronky farního kostela (poprvé po desítkách let se vším všudy, díky kratšímu adventu)
 • neděle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále
 • středa 29. listopadu - 16h - beseda s Pavlem Hödlem, SL.L., o adventu pořádaná zuberským muzeem

Prosinec

 • pátek 8. prosince - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného
 • rorátní bohoslužby pro děti 9., 16., 23. prosince
 • neděle 24. prosince
 • 7:45 - ranní (hrubá v 9:30 odpadá!)
 • 15:00 - vítání Ježíška
 • půlnoční ve 24h
 • pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně
 • úterý 26. prosince - svátek sv. Štěpána, Prvomučedníka:
 • 7:45 - farní kostel
 • 11:00 - filiální kaple ve Starém Zubří
 • úterý svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše jen v 7:45
 • neděle 31. prosince - svátek Svaté rodiny, s obnovou manželských slibů
 • neděle 31. prosince - 17h - Te Deum

***

Nezařazeno:

 • duchovní obnova