X

On-line přenosy bohoslužeb

Před kliknutím na níže uvedený odkaz atualizujte okno svého prohlížeče; to platí i v případě jakéhokoliv problému s přenosem.

Farní kostel Vidče (18. října, 2. část) )

Farní kostel Vidče (18. října, 1. část), omluvte zhoršenou kvalitu zvuku

Farní kostel v Zubří (16. října)

Kaple Sv. Ducha (14. října)

Kaple Sv. Ducha (31. května)


Od 12. října 2020 do odvolání bude možno navštívit naše zuberské kostely k osobní modlitbě, adoraci Nejsvětější svátosti, ke svatému přijímání, svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru s knězem v těchto hodinách:

Farní kostel – pondělí, úterý, pátek, sobota od 16:30 do 17:30; neděle od 8:45 do 10:00 (zakončeno svátostným požehnáním)

Kaple Svatého Ducha – středa od 16:30 do 17:30

Mší svatých se smí účastnit výlučně rodina, která si příslušnou bohoslužbu zadala, a to nejvýše v počtu šesti lidí.