X

Ohlášky Zubří - 07.04.2019

  • O Květné neděli se před ranní mší shromáždíme na farním dvoře, kde bude zahájeno procesí do farního kostela. Před hrubou mší na kapli se koná jen slavnostní vstup; věřící, kteří chtějí, mohou se přidat do vstupního průvodu.
  • V sobotu se koná obvyklé zpovídání před Velikonocemi. Bude zahájeno krátkou pobožností především pro děti, které se budou poprvé zpovídat.
  • Příští sobotu se zpovídá od 8 do 11 h. ve Valašském Meziříčí.
  • Příští neděli se zpovídá od 15 do 18 h. v Rožnově.

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...