X

Ohlášky Vidče 28.04.2019

  • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svátostmi.
  • O májových pobožnostech se bude číst z knihy P. Eliase Welly Duch svatý – pramen života. Pěkně to zapadá do velikonočního období.
  • Ve středu se koná tradiční ministrantský den v Olomouci.
  • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo v neděli Zmrtvýchvstání 21. dubna 2019 10.540 Kč. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
  • Na křesťany ve své zemi se vybralo 10.810 Kč. Částka převedena na příslušný účet

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...