X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Ohlášky Zubří 28.04.2019

  • O májových pobožnostech se bude číst z knihy P. Eliase Welly Duch svatý – pramen života. Pěkně to zapadá do velikonočního období.
  • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Ve středu se koná tradiční ministrantský den v Olomouci.
  • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo v neděli Zmrtvýchvstání 21. dubna 2019 14.501 Kč. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
  • Na křesťany ve své zemi se vybralo 1.842 Kč. Částka převedena na příslušný účet.

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...