X

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JANA BOSCA

Střední odborná škola sv. Jana Bosca v Kroměříži nabízí ve školním roce 2019/2020 ke studiu obory:

  • Lesní mechanizátor
  • Opravář lesnických strojů
  • Zemědělec – farmář
  • Zahradník

Ústav má i svůj internát. K oborům je možná i maturitní nástavba.

Škola je zřízena Arcibiskupstvím olomouckým a spravována otci salesiány.

Více informací na webových stránkách školy.

Zájemci musejí podat přihlášky k přijímacímu řízení nejpozději do 21. května.

Kontakty

Foto

SOŠ svatého Jana Boska
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
+420 731 665 703
sosbosko@sosbosko.cz

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...