X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JANA BOSCA

Střední odborná škola sv. Jana Bosca v Kroměříži nabízí ve školním roce 2019/2020 ke studiu obory:

  • Lesní mechanizátor
  • Opravář lesnických strojů
  • Zemědělec – farmář
  • Zahradník

Ústav má i svůj internát. K oborům je možná i maturitní nástavba.

Škola je zřízena Arcibiskupstvím olomouckým a spravována otci salesiány.

Více informací na webových stránkách školy.

Zájemci musejí podat přihlášky k přijímacímu řízení nejpozději do 21. května.

Kontakty

Foto

SOŠ svatého Jana Boska
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
+420 731 665 703
sosbosko@sosbosko.cz

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...