X

Ohlášky Zubří a Vidče 05.05.2019

 • Střední odborná škola sv. Jana Bosca v Kroměříži nabízí ve školním roce 2019/2020 ke studiu
  obory Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník. Ústav má i svůj internát. K oborům je možná i maturitní nástavba. Škola je zřízena Arcibiskupstvím
  olomouckým a spravována otci salesiány. Více informací na webových stránkách
  školy. Zájemci musejí podat přihlášky k přijímacímu řízení nejpozději do 21. května.
 • T- klub zve na koncert Jana Mikuška a Marka Čermáka do rožnovského kostela Všech svatých v úterý 14. května od 19.00 hod. Více informací na plakátku a na příslušných webech.
 • Stanislavská pouť na Radhošť se koná ve středu 8. května. V 10.30 hod. začíná mše svatá.
 • Od příštího školního roku bych rád zahájil přípravu dospělých ke křtu. Svaté evangelium a
  Tradice církve nás učí, že křtu ke spáse nevyhnutelně zapotřebí. Pokud jste z různých důvodů, i
  naší třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci, pokřtěni nebyli, neostýchejte se o křest požádat nyní u
  otce Pavla. Bůh vám žehnej ve vašem rozhodování.
 • Příští neděli 12. května se koná sbírka při mších svatých na křesťanské sdělovací prostředky.
 • Místní pobočka České křesťanské akademie ve Valašském Meziříčí srdečně zve na besedu
  s armádním generálem Petrem Pavlem na téma „Žijeme v (NE)bezpečné době?“, která se koná
  v pondělí 13. května 2019 v 16.30 hod. ve velkém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...