X

Ohlášky Zubří 30.6.2019

  • Oznamuje se, že dne 13. července 2019 hodlají v našem farním kostele uzavřít církevní manželství slečna Hana Vašutová a pan Jakub Malina, oba ze Zubří.
  • Ve čtvrtek odjíždí zástupci Zubří do Rosdorfu. Provázejme je modlitbou.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...