X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Ohlášky Vidče 28.7.2019

  • Úterní mariánské večeřadlo ve starozuberské kapli začne v 17 hod. a bude završeno, jako obvykle, mší svatou v 18 hod. Pořadatelé ocení potravinové dary k agapé po skončení bohoslužby.
  • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Příští sobotu, 3. srpna, se koná v Zubří od 14 hod. farní den. Farníci z Vidče srdečně zváni.
  • Vyzýváme váhavce k rychlému přihlášení na pouť na Svatý Hostýn, která proběhne o svátku Proměnění Páně v úterý 6. srpna.

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...