X

Hodové posezení u cimbálu

v sobotu 23.11.2019 od 17.00 hodin v pohostinství Pod Lipůvkou
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Soláň.
Vstupné: 100,- bez večeře nebo 200,- s večeří (rezervace a prodej vstupenek předem: j.varhany@seznam.cz , tel. 732462396 nebo v sakristii kostela po nedělní ranní mši).

Ohlášky Zubří 28.7.2019

  • V neděli 21. července 2019 se vybralo na potřeby farnosti celkem 13.277 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Úterní mariánské večeřadlo ve starozuberské kapli začne v 17 hod. a bude završeno, jako obvykle, mší svatou v 18 hod. Pořadatelé ocení potravinové dary k agapé po skončení bohoslužby.
  • Oznamuje se, že v sobotu 10. srpna 2019 hodlají uzavřít církevní sňatek ve Velkých Karlovicích pan Petr Janák a slečna Beáta Mizerová, oba ze Zubří.
  • V pátek navštívíme naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Příští sobotu, 3. srpna, se koná od 14 hod. farní den. Potravinové dary vítány.
  • Vyzýváme váhavce k rychlému přihlášení na pouť na Svatý Hostýn, která proběhne o svátku Proměnění Páně v úterý 6. srpna.

12. 11. si připomínáme

Benedikt

sv. Josafat

1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...