X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Ohlášky Vidče 4.8.2019

  • Při sbírce na potřeby farnosti se vybralo v neděli 21. července celkem 8.319 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Oznamuje se, že v sobotu 17. srpna chtějí uzavřít ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči církevní sňatek pan Dominik Skýpala z Valašského Meziříčí a slečna Alena Fabiánová z Vidče.

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...