X

Hodové posezení u cimbálu

v sobotu 23.11.2019 od 17.00 hodin v pohostinství Pod Lipůvkou
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Soláň.
Vstupné: 100,- bez večeře nebo 200,- s večeří (rezervace a prodej vstupenek předem: j.varhany@seznam.cz , tel. 732462396 nebo v sakristii kostela po nedělní ranní mši).

Ohlášky Vidče 4.8.2019

  • Při sbírce na potřeby farnosti se vybralo v neděli 21. července celkem 8.319 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Oznamuje se, že v sobotu 17. srpna chtějí uzavřít ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči církevní sňatek pan Dominik Skýpala z Valašského Meziříčí a slečna Alena Fabiánová z Vidče.

12. 11. si připomínáme

Benedikt

sv. Josafat

1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...