X

Hodové posezení u cimbálu

v sobotu 23.11.2019 od 17.00 hodin v pohostinství Pod Lipůvkou
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Soláň.
Vstupné: 100,- bez večeře nebo 200,- s večeří (rezervace a prodej vstupenek předem: j.varhany@seznam.cz , tel. 732462396 nebo v sakristii kostela po nedělní ranní mši).

Ohlášky Vidče 11.8.2019

 • P. Pavel Hödl bude pobírat dovolenou: ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie).
 • Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září.
 • Podotýkám, že jde v tomto kalendářním roce o mou první dovolenou. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).
 • Biskupové Čech a Moravy doporučují věřícím, aby se zúčastnili o Nanebevzetí Panny Marie (čtvrtek 15. srpna) mše svaté. Příslušné přání lze naplnit účastí již ve středu na vigiliární mši v Zubří v 17:30.
 • Při mši v neděli 1. září se bude žehnat našim školákům.
 • Zveme na duchovní obnovu do Zubří, v sobotu 14. září. Povede ji známý misionář P. Kalinciak. Začátek mší svatou v 7:45.
 • Členové pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče se sejdou ve čtvrtek 5. září na videčské faře v 17.45 k projednání farního posezení, které se bude letos konat v sobotu 14. září od 14.00 h. Otec Pavel se schůzky zúčastnit nemůže, kvůli služební cestě.
 • Začátek výuky náboženství je v novém školním roce stanoven na pondělí 9. září.
 • S ohledem na plán dovolených navštívím v měsíci září naše nemocné se svatými svátostmi ve čtvrtek 12. září odpoledne.
 • Svátost pomazání nemocných bude udílena při večerní mši svaté ve čtvrtek 12. září. Přihlaste se prosím v sakristii, kvůli vedení statistik. Tuto svátost mohou přijmout ti, které sužuje vážná choroba, nebo osoby pokročilejšího věku.
 • O slavnosti Výročí posvěcení farního kostela lze obdržet, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky.

12. 11. si připomínáme

Benedikt

sv. Josafat

1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...