X

Hodové posezení u cimbálu

v sobotu 23.11.2019 od 17.00 hodin v pohostinství Pod Lipůvkou
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Soláň.
Vstupné: 100,- bez večeře nebo 200,- s večeří (rezervace a prodej vstupenek předem: j.varhany@seznam.cz , tel. 732462396 nebo v sakristii kostela po nedělní ranní mši).

Ohlášky Zubří 11.8.2019

 • P. Pavel Hödl bude pobírat dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie).
 • Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září.
 • Podotýkám, že jde v tomto kalendářním roce o mou první dovolenou. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223).
 • 18. srpna zastupuje při mši svaté Mons. Bohumír Vitásek. Využijte případně služby tohoto zkušeného zpovědníka.
 • Biskupové Čech a Moravy doporučují věřícím, aby se zúčastnili o Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) mše svaté. U nás v Zubří se letos slouží mše ze slavnosti už v předvečer.
 • Od 9. srpna začíná tradiční příměstský tábor na zuberské faře.
 • Při ranní mši v neděli 1. září se bude žehnat našim školákům.
 • Po ranní mši svaté v neděli 1. září se zapisují úmysly mší svatých na čtvrté čtvrtletí.
 • Oznamuje se, že v sobotu 14. září chtějí uzavřít ve farním kostele v Zubří církevní sňatek pan Tomáš Kocián z Rožnova a slečna Klára Kubjátová z Valašské Bystřice.
 • Začátek výuky náboženství je v novém školním roce stanoven na pondělí 9. září. Připomínám, že rozvrh hodin bude u prvňáků až třeťáků stejný jako loni. U čtvrťáků, páťáků a na vyšším stupni bude výuka probíhat ve čtvrtek odpoledne na faře. Všechny aktuality ohledně výuky náboženství najdete i na webových stránkách farnosti v sekci pastorace – náboženství.
 • Ekonomická rada Římskokatolické farnosti Zubří se sejde ve čtvrtek 12. září po 18. hod. na faře.
 • Nemocné v měsíci září, s ohledem na plán dovolených, navštívíme v pátek 13. září.
 • V pátek 13. září se také bude při večerní mši svaté udílet pomazání nemocných. Zájemci, přihlaste se, pro statistické účely, v sakristii. Tato svátost je určena těm, kdo trpí vážnou chorobou nebo osobám pokročilejšího věku.
 • O slavnosti Výročí posvěcení farního kostela lze obdržet, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky.
 • Duchovní obnovu v sobotu 14. září vede známý misionář P. Andrzej Kalinciak.

12. 11. si připomínáme

Benedikt

sv. Josafat

1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...