X

Ohlášky 22.9.2019

ZUBŘÍ

  • Oznamuje se, že dne 28. září 2019 hodlají uzavřít církevní sňatek v Zubří pan Matěj Mizera a slečna Martina Václavková.
  • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.

 

VIDČE

  • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...