X

Ohlášky 29.9.2019

ZUBŘÍ

  • V pátek navštívíme naše nemocné.
  • Příští neděli se při obou bohoslužbách bude, z nařízení České biskupské konference, konat obvyklé sčítání lidu. Vyřiďte laskavě ve svém okolí.

VIDČE

  • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné.
  • Příští neděli se bude konat, na základě nařízení České biskupské konference, sčítání lidu. Vyřiďte prosím známým.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...