X

Právě byla zprovozněna nová užitečná funkce na těchto farních webových stránkách: U bohoslužeb, kde není dosud zadán úmysl, si jej můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchého kliknutí a vyplnění prostého dotazníku.

Ohlášky 6.10.2019

  • Oznamuje se, že v sobotu 19. října 2019 chtějí uzavřít církevní sňatek pan Martin Černý ze Zubří a Pavla Závorková z Karolinky.
  • I nadále se můžete přihlašovat v sakristii farního kostela na pouť za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení rodin, která se uskuteční na Velehradě v sobotu 26. října.
  • V pondělí proběhne pravidelná roční děkanská vizitace naší farnosti. Z toho důvodu se třeťákům ruší pondělní výuka náboženství.
  • Vstupujeme do měsíce října, zasvěceného tradičně modlitbě růžence. Kéž se za nás a hlavně za Evropu přimlouvá Matka Boží!
  • Ve středu 9. října navážeme na naše biblické hodiny. Konají se na faře od 19 h. Bibli s sebou.
  • Připomínám, že ve čtvrtek v 18 h. se sejde Pastorační rada na faře.
  • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 29. září 2019 se vybralo 14.376 Kč. Pán Bůh zaplať!

23. 2. si připomínáme

Svatopluk

sv. Polykarp

1. čtení: Lv 19,1-2.17-18
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48

Blog pana faráře

Babiččina svatá routine
staré paní kulhají ke smrti a těch několik zastavení na známé vyšlapané cestě to je jen smítka na výšivce to je jen skrčený roh povlaku...