X

Ohlášky 6.10.2019

  • Oznamuje se, že v sobotu 19. října 2019 chtějí uzavřít církevní sňatek pan Martin Černý ze Zubří a Pavla Závorková z Karolinky.
  • I nadále se můžete přihlašovat v sakristii farního kostela na pouť za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení rodin, která se uskuteční na Velehradě v sobotu 26. října.
  • V pondělí proběhne pravidelná roční děkanská vizitace naší farnosti. Z toho důvodu se třeťákům ruší pondělní výuka náboženství.
  • Vstupujeme do měsíce října, zasvěceného tradičně modlitbě růžence. Kéž se za nás a hlavně za Evropu přimlouvá Matka Boží!
  • Ve středu 9. října navážeme na naše biblické hodiny. Konají se na faře od 19 h. Bibli s sebou.
  • Připomínám, že ve čtvrtek v 18 h. se sejde Pastorační rada na faře.
  • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 29. září 2019 se vybralo 14.376 Kč. Pán Bůh zaplať!

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...