X

Ohlášky 13.10.2019

  • Výsledek sčítání z předchozí neděle (6. října): Na ranní a hrubé bohoslužbě bylo přítomno celkem 318 osob. Vybralo se 5.737 Kč, což činí průměrně na osobu 18 Kč.
  • Příští neděli, 20. října, se bude konat sbírka na misie
  • Dne  15. října 2019 v 17 hodin pořádá Česká křesťanská akademie ve Valašském Meziříčí přednášku historika doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. k 30. výročí listopadu 1989 s názvem DOBA BYLA TĚHOTNÁ ZMĚNOU. Přednáška se bude konat ve freskovém sále zámku Žerotínů.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...