X

Ohlášky 13.10.2019

  • Výsledek sčítání z předchozí neděle (6. října): Na ranní a hrubé bohoslužbě bylo přítomno celkem 318 osob. Vybralo se 5.737 Kč, což činí průměrně na osobu 18 Kč.
  • Příští neděli, 20. října, se bude konat sbírka na misie
  • Dne  15. října 2019 v 17 hodin pořádá Česká křesťanská akademie ve Valašském Meziříčí přednášku historika doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. k 30. výročí listopadu 1989 s názvem DOBA BYLA TĚHOTNÁ ZMĚNOU. Přednáška se bude konat ve freskovém sále zámku Žerotínů.