X

Ohlášky 24.11.2019

  • Příští neděli (1. prosince) se budou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí kalendářního roku 2020.
  • Na Charitu se vybralo při mešních sbírkách 17. listopadu celkem 11.168 Kč. Celá částka byla odeslána na stanovený účet.
  • O slavnosti sv. Kateřiny Alexandrijské, titulární patronky farního kostela, lze za obvyklých podmínek obdržet plnomocné odpustky.
  • Centrum pro rodinu zve maminky s dětmi na adventní tvoření v sobotu 30. listopadu od 15 hodin do Zašové na faru.