X

Výběrové řízení na ředitele Církevního dětského domova ve Staré Vsi u Přerova

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevního dětského domova Emanuel, Stará Ves s nástupem do funkce 1. 2. 2020

Podmínky:

  • praktikující katolík / katolička,
  • vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku nebo sociální pedagogiku,
  • a pětiletá pedagogická praxe ve shodě se Z 563/2004 Sb.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Arcibiskupství olomoucké
Centrum pro školy
Wurmova ul. 562/9
779 00 OLOMOUC

do 13. prosince 2019, rozhodující je datum podání zásilky.

K přihlášce připojte:

  • ověřené kopie dokladů o vzdělání,
  • životopis,
  • přehled praxe,
  • výpis z trestního rejstříku,
  • doklad o zdravotní způsobilosti,
  • Vaši představu o církevním dětském domově v rozsahu do třech stran.

Výběrové řízení se uskuteční ve středu 18. prosince 2019 od 14:00, v budově arcibiskupské kurie na adrese: Biskupské nám. 2, Olomouc.

V Olomouci 18. 10. 2019

Mgr. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci