X

Ohlášky 1.12.2019

  • O této neděli si připomínáme přesně 50 let od publikace obnoveného římského mešního pořádku.
  • V pátek 6. prosince navštívíme naše nemocné.
  • 6. prosince uplyne přesně 50 let od úmrtí Mons. ThDr. Stanislava Zely, rodáka z nedalekých Horních Nětčic, světicího biskupa olomouckého, krutě pronásledovaného za časů komunistické hrůzovlády.
  • V sobotu 7. prosince jste zváni do farního kostela na tradiční adventní koncert začínající v 16h.
  • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
  • Po ranní mši očekáváme vzácnou návštěvu sv. Mikuláše.