X

Ohlášky 15.12.2019

  • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 8. prosince 9.670 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • V pátek po mši svaté se uskuteční na faře vánoční besídka pro děti. Tím se vysvětluje i dřívější hodina mše.