X

Ohlášky 22.12.2019

  • O Štědrém dnu se koná ve farním kostele od 15h vítání Ježíška.
  • Slavnost Narození Páně je zasvěceným svátkem, římský katolík je vázán svátečním odpočinkem a účastí na mši svaté. Této právní povinnosti lze dostát buď samotnou účastí na bohoslužbě ve dne nebo na půlnoční. Vítání Ježíška samozřejmě bohoslužbou není.
  • V neděli 29. prosince zveme na vánoční koncert do farního kostela, který začíná v 16h.
  • P. Karel Janečka vyjadřuje poděkování dárcům ze zuberské farnosti, kteří přispěli na opravu kostelů a kaplí v oskavské farnosti. I díky nám mohl doplatit pohledávky a doplatit i půjčku z Arcibiskupství olomouckého.