X

Ohlášky 5. ledna 2020

  • V pondělí 6. ledna připadá na naši farnost adorační den. Přijďme se poklonit svátostnému Spasiteli a modlit za blaho pro naši arcidiecézi. Tabulku adoračních stráží najdete pod kůrem. Velebná svátost bude vystavena v 7:45 a pomodlíme se před ní ranní chvály ze slavnosti Zjevení Páně. Ukončena bude před večerní mší svatou.