X

Ohlášky 19. ledna 2020

  • Milí koledníci Tříkrálové sbírky, děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané (viz https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ ), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek? Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili. Bohumír Vitásek, prezident ACHO a Václav Keprt, ředitel ACH
  • Příští neděli 26. ledna se koná od 11h žehnání obnoveného kříže v Hamrech.
  • V tomto týdnu se konají dvě ekumenické pobožnosti spolu s věřícími hlásícími se k Českobratrské církvi evangelické:
    • V úterý 21. ledna od 17:30 v zuberském farním kostele.
    • Ve čtvrtek 23. ledna od 17:30 v rožnovském kostele Českobratrské církve evangelické (areál Muzea v přírodě).