X

Právě byla zprovozněna nová užitečná funkce na těchto farních webových stránkách: U bohoslužeb, kde není dosud zadán úmysl, si jej můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchého kliknutí a vyplnění prostého dotazníku.

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Vážení a milí přátelé,

srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných.

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách

  • pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.

K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Uskuteční se na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020.

Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února 2020. Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.

Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví.

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020 u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů, mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.

Prosíme o kurzovné v hotovosti ve výši 150,- Kč na úhradu provozních nákladů.

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.

18. 2. si připomínáme

Gizela

sv. Simeon

1. čtení: Jak 1,12-18
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mk 8,14-21

Blog pana faráře

Babiččina svatá routine
staré paní kulhají ke smrti a těch několik zastavení na známé vyšlapané cestě to je jen smítka na výšivce to je jen skrčený roh povlaku...