X

Ohlášky 24. května 2020

  • Prosíme věřící, aby se zapsali do adoračních stráží v pondělí na kapli ve Starém Zubří. Tabulka je pod kůrem farního kostela.
  • V sobotu se udílí ve farním kostele svátost pomazání nemocných. Přihlaste se, kvůli statistickým důvodům, v sakristii. Tato svátost je určena nejen pro umírající, ale i vážně nemocné. Přijmout ji mohou i ti, kteří jsou vyššího věku (asi nad 60 let).
  • O slavnosti Seslání Ducha svatého bude po mši svaté s žehnáním nového oltářního svícnu následovat svatodušní vaječina, v mezích vládních nařízení.
červen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
1
2
3
4
5

3. 6. si připomínáme

Tamara

sv. Karel Lwanga a druhové

1. čtení: 2Tim 1,1-3.6-12
Žalm: Zl 123
Evangelium: Mk 12,18-27

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 3.
Vstup do shromáždění Liturgie začíná shromážděním lidu: Když se lid shromáždil, zatímco přichází kněz s jáhnem a přisluhujícími, začne se zpívat vstupní zpěv. Smyslem tohoto zpěvu...