X

Synodální proces: diecézní syntéza

 

Po zpracování všech závěrů  synodálních skupinek a po diecézním synodálním setkání vznikl oficiální závěrečný dokument: Syntéza diecézní fáze Synody o synodality v Arcidiecéze Olomouc. 

Tento dokument je veřejně dostupný na webu arcidiecéze olomoucké: https://www.ado.cz/2022/05/20/v-diecezni-fazi-synodalniho-procesu-volaji-lide-po-transparentnosti-i-spoluzodpovednosti/.

Ačkoli bylo nutné dodržet omezený rozsah závěrečné zprávy, v další práci v naší olomoucké arcidiecézi budou využívány i další informace, nápady či vize, které závěry jednotlivých skupinek obsahovaly.

Samozřejmě se nabízí otázka co dál. Cílem synodálního procesu není tvorba dokumentu, ale rozvoj synodality v Církvi a hledání cesty vpřed.

25. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

P. Antonín Bělík (1932-2002)
Otesány, obroušeny vybrané ty kameny, jsou na vhodná místa všechny rukou Mistra vloženy, by tvořily v chrámu stěny, ladným slohem skloubeny. (Urbs Jerusalem beata, dle...