X

Ohlášky 12. června 2022 v Zubří

  • O příští neděli, tj. 19. června, se po dnešní ranní mši zapisují úmysly bohoslužeb na třetí čtvrtletí. Průběžně se zapisuje také elektronicky.
  • Oznamuje se, že dne 25. června chtějí uzavřít církevní manželství ve starozuberské kapli slečna Nikol Havlíčková a Radek Majer.
  • Na pondělní mši svatou 13. června jsou zvláště zvány děti, které právě přijaly poprvé svátostného Spasitele. Po bohoslužbě následuje opékání a hraní na farním dvoře.
  • V tomto týdnu se naposledy učí náboženství v Zubří v tomto školním roce.
  • Sraz poutníků přihlášených na zájezd u příležitosti jáhenského svěcení našeho bratra Martina Sváka v sobotu 18. června je v 7:15 na zastávce U Kostela, odjezd v 7:30. Vybírá se při nástupu po 800 Kč, dětí neplatí.
  • O příští neděli se uskuteční koncert v našem farním kostele od 16 h.
  • Prosíme, aby děti, které letos přijaly poprvé Eucharistii, přišly ve čtvrtek 16. června do kostela na mši svatou u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně, nejlépe v bělostných šatičkách a košíčkem s okvětními lístky. Budou zapotřebí jako družičky. I jiná děvčátka se samozřejmě mohou zapojit. Zvu všechny farníky k božítělovému průvodu. Má velký význam i pro posvěcení místa, kde žijeme.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

25. 6. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...