X

Ohlášky 19. června 2022

  • Dnes, 19. června, odpoledne se koná od 16 h ve farním kostele koncert.
  • O slavnosti Seslání Ducha svatého, 5. června, se vybralo na církevní školu Salvátor, celkem 12.093 Kč. Celá částka byla odeslána na účet Arcibiskupství.
  • I nadále se modleme za volbu nového arcibiskupa.
  • Od čtvrtku 23. do následujícího čtvrtku 30. června doprovází otec Pavel pouť do Portugalska. Farní kancelář bude v provozu. V naléhavých potřebách se obracejte na farní úřad v Rožnově (731 402 153 – P. Pavel Hofírek).
  • V neděli 26. června zastupuje na mši svaté Mons. Bohumír Vitásek. Zájemci nechť využijí i jeho zkušené zpovědní služby.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

25. 6. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...